Wat kost een medewerker met jaarcontract bij arbeidsongeschiktheid?

  1. WGA ERD
    Medewerker heeft een jaarcontract (€ 30.000,- per jaar)
  2. Hij wordt helaas na 6 maanden ziek.
  3. Hij ontvangt nog € 15.000,- aan loondoorbetaling salaris.
  4. Hij gaat ziek uit dienst en krijgt daarna nog 18 maanden een UWV ziektewet uitkering. (€ 31.500,-)
  5. Hij komt in de WGA terecht en ontvangt een jaarlijkse WGA uitkering van € 13.000,-.
  6. Daar is de werkgever ook financieel voor aansprakelijk. (10 jaar lang € 13.000,-) Totaal  € 130.000,-.

Totaal € 176.500,- voor iemand die tijdelijk 6 maanden in dienst was.

Dit probleem gaan we op deze plek de komende maanden alle aandacht geven.
Het heeft alles te maken met de komende beslissingen over het wel of niet eigen risicodragen van dit WGA risico.

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager

Premie online berekenen

Verzuimverzekeringen offertes Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Pensioen collectief premieberekening Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Overzicht alle bedrijven verzekeringen