verhuur zonder bestuurder

Veel werkmaterieel staat vaak stil, en dan lijkt verhuur zonder bestuurder best aantrekkelijk, Maar “wij” als verzekeringsadviseur en verzekeringsmaatschappijen wijzen dan nog wel even op de gevolgen. Die zijn stevig want wie zit er precies op de machine? En zorgt die net zo goed voor die machine als de eigenaar? En wie draait op voor de schade als er ondeskundig mee wordt omgegaan? Vragen met antwoorden staan hieronder.

Verschillende variaties verhuur

 • Verhuur met bestuurder. Dit is natuurlijk altijd goed en tegen normale voorwaarden te verzekeren. Er wordt eigenlijk gewoon gewerkt binnen het bedrijf met de machine tegen een afgesproken prijs.
 • Verhuur zonder bestuurder daarbij wordt de machine verhuurd of uitgeleend aan een vaste of losse huurders. Weinig verzekeringsmaatschappijen willen dat risico verzekeren. Ons lukt dat meestal wel als er incidenteel wordt verhuurt aan andere bedrijven. Verhuur aan particulieren is niet verzekerd.

Extra risico’s verhuur zonder bestuurder

Bij verhuur zonder bestuurder dan is er een extra risico aanwezig. De machine wordt dan vaak niet bestuurt en gebruikt door echte professionals. Ook zullen zij daardoor wellicht sneller schade kunnen veroorzaken.

Veel verzekeraars zullen daarom “verhuur zonder bestuurder” niet accepteren en geen polis afgeven. Een eigenaar die incidenteel of een enkele machine in de daluren verhuurt zal dus extra goed moeten letten op de clausules in een polis.

Professioneel Verhuur zonder bestuurder

Natuurlijk zullen die verzekeringsmaatschappijen er wel naar willen kijken als er professioneel wordt verhuurd en er een strakke organisatie is met voldoende zekerheden. Ook zullen ze dan alle verzekeringen willen verzekeren om het risico te spreiden.

Neem even contact op met ons als we kunnen helpen met het opzetten van verzekeringstechnisch foutloze collectieve werkmaterieelverzekeringen voor de verhuur.

Uitzondering “verduistering” bij verhuur werkmaterieel

Standaard is verduistering uitgesloten bij verhuur zonder bestuurder. Verduistering is voor veel mensen een bekende term maar wat is het verschil met diefstal? Volgens de wet is verduistering het “opzettelijk wederrechtelijk zich toe-eigenen van een goed dat aan een ander toebehoort.” Wanneer er verduistering wordt gepleegd wordt dit vaak ten onrechte diefstal genoemd. Het verschil is klein: bij diefstal wordt een goed van een ander weggenomen, terwijl bij verduistering dat goed reeds in het bezit van de verduisteraar was (juridisch: hij is ‘houder’) en deze dan opeens het eigendom claimt.

Voorbeeld Een wiellader/shovel is verhuurd aan iemand. Die gebruikt hij dagelijks en is niet van plan om em terug te brengen. Hij eigent het zich ook toe: hij wil het goed ook daadwerkelijk behouden voor zichzelf. Weliswaar strafbaar maar zie het maar eens weer terug te krijgen. Juridisch lijkt het eenvoudig maar toch is dat niet altijd de oplossing. Meer informatie.

Uitsluitingen bij doorverhuur

Bij de verhuur is er meestal ook geen verzekeringsdekking terwijl de huurder het werkmaterieel, met of zonder toestemming van de verhuurder, had doorverhuurd. Let er dus op bij een verhuurcontract dat deze mogelijkheid expliciet wordt uitgesloten.

Vaak zijn ook extra modules zoals verzekeringsdekking voor schade inzittenden (SVI) niet meeverzekerd bij doorverhuur. Ook verzekeringsdekking voor rechtsbijstand is dan uitgesloten.

Vaste- of losse verhuur zonder bestuurder

 • Losse verhuur: als u het object aan verschillende personen of bedrijven verhuurt. Het risico van verduistering van het object wordt in geval van losse verhuur meestal uitgesloten van de dekking.
 • Vaste verhuur: als u het object aan één persoon of bedrijf verhuurt.

De extra verzekeringsmodules

 • Schade aan eigen zaken. Wilt u schade aan eigen zaken van verzekeringnemer meeverzekeren? Denk aan het beschadigen van het eigen gebouw of magazijn bij het achteruit rijden van een werkmaterieel.
 • SchadeVerzekering Inzittenden (SVI) toevoegen ? Ook de bestuurder kan schade krijgen aan eigen zaken.
 • Motorrijtuig-rechtsbijstand meeverzekeren. Vaak een apart onderdeel waarbij vooral het verhalen van een schade op de veroorzaker een nuttige toevoeging is, zeker bij Verhuur zonder bestuurder.

Leveringsvoorwaarden

Er worden door verzekeringsmaatschappijen eigenlijk nooit specifieke leveringsvoorwaarden gevraagd om te overhandigen. Natuurlijk is het wel verstandig om dat te doen en goede afspraken te maken, of een protocol mee te geven, zodat er weinig risico’s zijn voor u als verhuurder. Wilt u ze op maat maken, denk dan eens aan een rechtsbijstandsverzekeraar die daar, tegen een vaste vergoeding, bij kan helpen. (kosten en informatie)

Bedrijfsrechtsbijstandsverzekering

Gaat er toch iets mis, zorg dan dat er goede juridische hulp kan worden ingeroepen. Wilt u bijvoorbeeld schade verhalen op de huurder dan is rechtsbijstand wel plezierig. Denk dus ook aan een bedrijfsrechtsbijstandsverzekering. (premies en voorwaarden)

Audio over werkmaterieel verzekeringen

Wettelijke aansprakelijk verhalen

Wees er ook op bedacht dat bij wettelijke aansprakelijkheid die ontstaan bij schade de verzekering vrijwel altijd (wettelijk verplicht) zal gaan uitkeren aan een slachtoffer. Maar als verhuur niet uitdrukkelijk is afgesproken en niet in de polis staat, dan is de kans aanwezig dat de verzekeringsmaatschappij de uitkeringen die zij moeten doen gaan verhalen op de eigenaar van de machine.

Voorbeeld schade. Met een heftruck wordt door een huurder over een voet van een voetganger heengereden. Dat levert voor dat slachtoffer vaak een forse extra rekening op aan zorgkosten. Maar ook kan er niet gewerkt worden en is er misschien jarenlange revalidatie nodig. Al die kosten zal de verzekeringsmaatschappij moeten gaan betalen. Schadekosten die oplopen naar tonnen. Die kosten gaan ze dan verhalen op de eigenaar. Casus

Incidentele verhuur zonder bestuurder

Af en toe de machine verhuren of uitlenen tijdens de daluren is, volgens de verzekeringsvoorwaarden geen specifieke toegestane vorm. De risico’s blijven aanwezig en dus meestal niet verzekert.

Verhoogde gebruiksrisico’s

Bij verhuur zou er extra aandacht moeten zijn bij speciale werkzaamheden; zelfs als verhuur zonder bestuurder wel is meeverzekerd op een polis. Denk aan :

verhuur zonder bestuurder
 • Laden/lossen van schepen
 • Werkzaamheden op vuilstortplaats
 • Werkzaamheden op vaartuig/ponton
 • Heiwerk
 • Slaan/trekken van damwanden
 • Sloopwerk
 • Vervoer gevaarlijke stoffen

Informeer altijd ons even zodat we verzekeringsdekking kunnen beoordelen.

Premie verhuur zonder bestuurder

Verzekeraars zullen, als de aanvraag geaccepteerd wordt, een premieopslag van 20% toevoegen aan de netto premie en wellicht aanvullende voorwaarden vragen zoals een verhoogd eigen risico bij schade en specifieke uitsluitingen zoals verduistering.

Verhoogd eigen risico

Er geldt veelal een extra eigen risico van 250,- per gebeurtenis.
Dit eigen risico komt bovenop het risico dat op de polis staat.

Premies

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Werkmaterieel overig - aanvragen Professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen Tractorverzekering - premie Graafmachine verzekering - premie Laadschop - shovel verzekering - premie Bulldozer verzekering - premie Hoogwerker verzekering - premie Hijskraan verzekering - premie aanvraag Heftruck verzekering - premie Verreiker verzekering - premie