Een rumoerige pensioenpresentatie

Soms zorgt mijn pensioenpresentatie voor een ongemakkelijke situatie.

“We zijn 65 jaar en hebben netjes onze hypotheeklening afgelost. Maar we hebben alleen een AOW uitkering en een klein pensioentje. Nu kunnen we niet rondkomen van dit geld maar willen heel, heel graag in ons huis blijven wonen. Kunnen we echt geen extra hypotheeklening krijgen?” De paniek was af te lezen aan de wijze waarop ze dicht tegen elkaar aan zaten. 

Een kleine anekdote aan het begin van een pensioenpresentatie. Het zette direct de toon want er ontstond gelijk rumoer. “Maar de hypotheeklening aflossen is toch een goed pensioenplan?”. Ja misschien wel, maar soms niet.

Verwarring tijdens de pensioenpresentatie

pensioenpresentatie

Het is grote groep in de pensioenpresentatie geïnteresseerde slimme deelnemers maar plots realiseer een gedeelte zich het gebrek aan financiële kennis. Op de gezichten is de verwarring af te lezen.

Plots zien ze tijdens de pensioenpresentatie dat de verzorgingsstaat weg is. Verdwenen in een woud van bezuinigingen, wetten en maatschappelijke veranderingen. Waar is de vertrouwde vakbeweging die in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw netjes voor een werknemer zorgde. Onderlinge solidariteit is vervangen door woorden als zelfredzaamheid en burgerparticipatie.

Onzekerheden pensioenpresentatie

We gaan er bij deze berekening vanuit dat het salaris, franchise, de premie en het rendement tot aan de pensioenleeftijd hetzelfde blijven. De werkelijkheid is natuurlijk anders. Daarom zal het werkelijke pensioenkapitaal en uitkeringen op de pensioendatum ook anders zijn. Tijdens elke pensioenpresentatie worden dergelijke lastige onderwerpen besproken.

Keuzes maken en leren

Het wordt een leven lang leren om de juiste keuzes te maken, blijkt uit de pensioenpresentatie. Beleggen, bruto, netto, fiscaal aftrekbaar, fondsen, rente, AOW, pensioen, zorgkosten, toeslagen, eigen risico’s, lijfrente, arbeidsongeschiktheid, hypotheeklening, eigenwoningschuld, TER, salarisstrook, rendementen, waardeoverdracht, bancair, verzekeren, flexibel of vast. Alles moeten lezen (rtfm) en alles moeten begrijpen.

Honderden begrippen en duizenden meningen. Het bleef nog lang onrustig tijdens de pensioenpresentatie.

Audio pensioen werknemers

Luister ook even naar onze pensioen podcast waar we verder ingaan op het pensioengebouw.

Waarom wij voor een pensioenpresentatie?

Uw werknemers zijn uw belangrijkste kapitaal. Daar gaan we zorgvuldig mee om. We zorgen dat u daarover tevreden bent. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is bij een pensioen werknemers regeling. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. Lees het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd.

Met groot plezier sta ik in een zaaltje (of zit bij een lunch) om een klein stukje van mijn enthousiasme tijdens een pensioenpresentatie over pensioen over te dragen. Wilt u ook een keer een uitdagende lezing organiseren voor uw bedrijf of organisatie? Het maakt mij niet uit waar de pensioenregeling is ondergebracht. De lezing maak ik op maat en zal afhangen ven van de wensen van de werkgever. Bel mij even. Gerrit-Jan Doorneweerd.

Artikelen over pensioen

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed bedrijfspensioenbeheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten

Waarom wij?

Uw werknemers zijn uw bedrijfskapitaal. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Zeker als het om arbeidsvoorwaarden. We zorgen dat u daar tevreden over blijft. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is bij een pensioenregeling. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. Lees het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd.

✅ Handige online premieopgave
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Efficiënt en op dagverwerking
✅ Betaalbaar en passend voor de werknemers
✅ Professionele arbeidsvoorwaardenvoorziening.

Premie online berekenen

Pensioen collectief premie berekenen DGA pensioen premie berekenen online Eigen pensioen bijdrage 2021 berekenen Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Informatieve video’s van pensioenverzekeraars