Feestje

Gisteren de Pensioendag van Zwitser Leven.
Elk jaar een klein feestje. Met 600 pakken met dassen in een zaaltje gezellig praten over je vak.

Arthur Docters van Leeuwen het vleesgeworden gezag van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kwam ook langs en mocht een kwartiertje ons zachtjes toespreken. Het werk van de pensioenadviseurs zal namelijk vanaf 1 november door Arthur worden gecontroleerd.
Maar Arthur hoort eigenlijk niet op een feestje.

“Wie van jullie pakken heeft zijn zaakjes al op orde?”

Een siddering. Een paar vingertjes gingen omhoog.

“Wij gedogen niet”
Muisstil

“1 november starten we de controle.”
De pakken hoorden hem, zagen hem en knepen hun billen samen.

’s Ochtends had ik, om volstrekt onduidelijke redenen, ook een zwart pak aangetrokken.
Cabaretier Guzman, die even kwam schnabbelen, vond zijn laatste begrafenis een stuk gezelliger dan dit congres. We hebben maar om zijn grap gelachen.

Bedankt Arthur, we zullen je nog eens uitnodigen voor een feestje….

Gebroken heup

Op de site Zorgplanet staan een aantal heldere voorbeelden over de consequenties van ons nieuwe Zorgstelsel.

De meest in het oog springende voorbeeld is die van “Els de Groot”. Zij is 67 en samen met haar man Fred (69) ontvangen ze een gezamenlijk inkomen (AOW en bedrijfspensioen) van € 31.080.
De totale kosten voor de verzekering bedragen per jaar € 4.022,-.

Stel we voegen aan deze gegevens nog toe:
1. Het maximale eigen risico.
2. Een gebroken heup.

Wat zijn dan de pijnpuntjes op een rij?
Pijnpuntje 1. Ze verliest de No-claim van € 255,-
Pijnpuntje 2. En ze krijgt een eigen risico van € 500,- voor haar kiezen.
Pijnpuntje 3. En een gebroken heup

Een heupfractuur met een heupfactuur

Stelen als Raven

Onderzoek 1.
Nederlanders stelen als de raven van de verzekeraars. Uit een onderzoek van de verzekeraars blijkt dat er bijna twee keer zo veel wordt uitgekeerd op basis van valse claims dan tot nu toe werd aangenomen.

Onderzoek 2.
In een ander onderzoek gisteren bleek dat bijna driekwart van de verzekerden zich tevreden toonde over de afwikkeling van een schadeclaim.

Tja, dank je de koekkoek; natuurlijk is iedereen blij. Nooit klachten over de schadeclaim. Ook als mensen frauderen of majoreren (de schade groter maken dan ie in werkelijkheid is) wordt er namelijk soepeltjes uitgekeerd

Een ervaren schadebehandelaar van een verzekeraar heeft een goede neus voor fraude. Maar als de baas zegt: “vandaag handelen we 32 schadedossiers af”, dan heb je niets aan een goede neus. Dan helpt een korte pauze. Dan stuur je dus geen expert ter plekke maar handel je het dossier gewoon administratief af.
En de verzekeraar is blij; weinig loonkosten en lage onderzoekskosten.

In Engeland hebben ze deze werkwijze teruggedraaid en sturen ze nu op bijna elke schade weer een expert af.

Dat kunnen wij ook in Nederland. De criminaliteit loopt terug dus we hebben vast wel een paar goede rechercheurs over.
In Schiedam hebben ze er nog een paar die heel goed kunnen ondervragen.

Mastodonten

Een mastodont is een voorwereldlijke olifant met grote gevaarlijke slagtanden.
En het is altijd leuk als mastodonten elkaar in de haren vliegen.

Partij 1
: De club van Doctors van Leeuwen, de Autoriteit Financiële Markten: de AFM. Deze club controleert financiële instellingen. De AFM is bezig met een opmars die zijn weerga niet kent. In zijn droom wil Doctors van Leeuwen het liefst aan alle knoppen in Nederland draaien. Het kan dus ook niet lang duren dat de club zelfs de Belastingdienst zal inlijven. De Belastingdienst waar op haar beurt weer aan was toegevoegd het UWV, het SVB en de Nivra- en Novaa accountants.

Partij 2: De Nivra accountants. Chique boekhouders. Die accountants willen naast gewoon boekhouden ook graag verdienen aan allerlei advies-dingetjes zoals belastingadvies, risk management en verzekeringen.

Nu wordt het smullen. Want de nette heren gaan met modder gooien.

Partij 1
– accountants moeten zich beperken tot het maken van jaarcijfers.
– accountants moeten eens iets doen aan hun moraal.

Partij 2

– de AFM moet zich er niet mee bemoeien.
– de AFM krenkt ons want we zijn wel te vertrouwen.

Gelukkig is er dan altijd wel iemand uit de politiek die mee gaat doen met dit gevecht. Ze hebben Eske van Egervorst bereid gevonden de heren aan te moedigen. Zij heeft Kamervragen gesteld. Gelukkig maar, anders zouden ze met elkaar gaan praten en een compromis zoeken, en dan is de lol eraf.

Niet bang worden van dit gevecht der Mastodonten
Mastodonten hebben van nature weinig overlevingskansen.

De Koningin

Koningin Beatrix op Prinsjesdag:

“Vroeg stoppen met werken wordt niet langer gestimuleerd…”
“……De levensloopregeling biedt werknemers de gelegenheid te sparen voor tussentijdsverlof.”

Geen woord over de verminderde koopkracht en de financiering van de AOW,
Geen woord over het komende generatieconflict.
Geen woord over de vergrijzingproblematiek.
Geen woord over pensioen.

Conclusie? Het probleem wordt doorgeschoven naar de volgende regering.

Koningin Beatrix ontvangt zelf ook AOW. Zij schijnt het schaamrood op haar kaken te hebben gehad toen zij de eerste uitkering ontving. Zij heeft nog even geprobeerd de uitkering tegen te houden, maar regels zijn regels. Ongeacht haar inkomen en vermogen moest ze de uitkering ontvangen. Zij schijnt nu haar AOW-uitkering in een aparte Goede-Doelen Stichting te storten. Een politiek signaal van jewelste.
Oké, de hemel komt er niet van naar beneden maar de koningin had al wel vast een blauwe hoed opgezet.

Limburg

Het CBS geeft aan dat in de provincie Limburg dit jaar gemiddeld 8,2 uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid verstrekt per 100 inwoners. Gemiddeld ligt het aantal uitkeringen in Nederland op 6,7. Het CBS kan niet verklaren waarom dit zo hoog is in Limburg.

Pakt u even een biertje of een glaasje wijn. We gaan even verzinnen waarom Limburgers vaker arbeidsongeschikt zijn. Ik hoop dat het paar onzin-redenen zijn.

Limburgers werken veel in Duitsland of België. Dan ben je dus al snel arbeidsongeschikt voor Nederlands werk.
Limburgers kun je niet verstaan en zijn daardoor voor veel werk arbeidsongeschikt.

Eén ding is zeker:
Als gevolg van de CBS cijfers is het te verwachten dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Limburgers 22% duurder wordt.

10 jaar Levensloop

Werknemers mogen vanaf volgend jaar jaarlijks 12 % van hun inkomen belastingvriendelijk sparen voor verlof tot een maximum van ruim twee maal hun jaarsalaris.

Minister Aart Jan de Geus zegt daarover: “Volgend jaar zal de levensloopregeling een bescheiden start hebben, maar er is geen twijfel over mogelijk dat over 10 jaar de levensloopregeling een stevig onderdeel van ons sociaalzekerheidsstelsel zal zijn”. De Geus denkt dat mensen de regeling gaan gebruiken om tijdens hun loopbaan een pauze te nemen, “bijvoorbeeld voor het maken van een lange reis.

Nu mijn vijf voorspellingen.
1. Over 10 jaar is de spaarloonregeling afgeschaft.
2. Over 10 jaar is de AOW inkomensafhankelijk geworden.
3. Over 10 jaar snapt helemaal niemand meer hoe pensioen in elkaar zit.
4. Over 10 jaar is er ook geen levensloopregeling meer. De regeling zal geschrapt worden omdat juist de beter verdienende werknemers de regeling gaat gebruiken om er lange reizen mee te maken. En de nieuwe minster van Sociale Zaken zal vinden dat deze fiscale regeling daar niet voor misbruikt mag worden.

5. Over 10 jaar is de Geus met pensioen en niet voor commentaar bereikbaar omdat hij een lange wereldreis maakt.

Dus DAS

Werk wordt gezien als grootste mogelijke conflictbron, zo blijkt uit onderzoek van bureau MWM2, dat in opdracht van DAS Rechtsbijstand is uitgevoerd onder 700 respondenten. Maar liefst 73,4 procent gaf aan op dit terrein het snelst een conflict te verwachten.

U ziet: er zijn veel onzinnige flut-onderzoekjes.

1. Een derde van onze tijd slapen we.
2. Een derde van de tijd doen we allerlei privé zaken met mensen die we kunnen uitkiezen.
3. De rest van de tijd werken we, toch?
We werken met mensen waar we nooit voor gekozen hebben en waar we verplicht tegenover moeten zitten. Een vruchtbare omgeving om ruzie te krijgen.

Het onderzoek zegt ook dat 70,4 procent van de mensen ontslag krijgen een probleem vindt.
Oeps, ontslag krijgen; dit is het moment om bang te worden.
Gelukkig kan de DAS dat oplossen met een rechtsbijstandsverzekering. (Trommelgeroffel)
Ik was er zelf niet opgekomen.

Dusss DAS, verzin eens iets anders om aandacht te krijgen anders begin ik een proefproces met mijn Stichting OOO (Offensief Onzinninge Onderzoeken) vanwege het veroorzaken van ernstige nutteloze mediavervuiling.

Geld tellen

Ik word ouder. Mijn klanten worden (dus) ook ouder. Met ouder worden komen de kwaaltjes. Kleine medische hindernissen en grote inbreuken op je lichaam.

Gisteren gezellig met een “oude” relatie gesproken over kalfjes en koetjes. (Juist aan spreekwoorden en gezegden herken je de niet in Nederland opgegroeide Nederlanders.)

Nu is hij 62 jaar en werkt zich nog uit de naad. Maar medisch loopt het niet echt lekker en dat hakt er altijd stevig in. Het werk is nog steeds uitdagend maar je ziet aan de oogopslag dat de motivatie minder is. En dat hij moet nadenken over stoppen. Maar hoeveel geld heb je dan nodig om financieel lekker rond te komen

Het geld-tellen gaat dus nu beginnen. Hoeveel overwaarde zit er in het huis. Zijn er nog erfenissen aan de horizon, Hoeveel pensioen, lijfrentes, koopsommen, Gouden Handdrukken. spaarverzekeringen en andere polisflauwekul is er. Wat zit er in zijn BV en staat er op de spaarrekening. Hoeveel pensioen heeft zijn partner en hoe hoog is het de AOW.

Aan de ogen kan je echter zien dat tie de pest in had om er over te praten. Hij wil eigenlijk nog volop praten over IFSR boekhoudregels en de nieuwe bestuurdersaansprakelijkheden en andere vakgeleuter. Zoals ik dagelijks over mijn vak leuter.

Maar zijn pijp raakt leeg en het lichaam vraagt om aandacht.
Een typisch voorbeeld dat je een advies gaat geven waar iemand helemaal niet op zat te wachten.

Ik ga maar eens rekenen.

Ziektekostenverlaging

Verlaag de ziektekosten! Dat vraagt 80 procent van de Nederlanders aan het kabinet. Ook een algemene BTW-verlaging van 19 naar 16 procent zou met gejuich worden ontvangen. Zo’n 1400 mensen werd gevraagd wat voor zij volgende week op Prinsjesdag willen horen vanuit Den Haag. Ook hoog op het wensenlijstje staat de teruggave van het roemruchte ‘Kwartje van Kok’. Volgens onderzoeker Martijn de Bruin van Q&A Research geeft de uitslag duidelijk aan dat de ziektekosten enorm leven onder de bevolking. Dit was gisteren te lezen in het AD.

Nu begrijp ik het niet meer……..

Nederlanders willen lagere ziektekosten. Dus minder medische ingrepen, minder snel naar de dokter lopen, en goedkopere medicijnen slikken.
Of
Ze zijn bang dat ze volgend jaar heel veel meer ziektekostenpremie moeten gaan betalen.

De volgende vraag zou wel boeiend zijn.
Stel, de premie wordt verlaagd: op welke medische kosten mag dan door u worden bezuinigd? Verpleegtehuizen? Dotterbehandelingen? Kankeronderzoek? Brandwondenbehandeling?

Dit onderzoek dingt dus mee naar de categorie Onzinnige Onderzoeken.
89% van de mensen zullen het hier mee eens zijn. 7% vindt dat ik überhaupt altijd uit mijn nek klets en 4% is in slaap gevallen tijdens mijn uitleg.