DGA Pensioen wordt gezien als een complexe verzekering waar een nauwkeurige begeleiding aangeraden wordt. Het is verstandig om daarvoor gebruik te maken van een erkende DGA pensioenspecialist. Het is dus niet, zoals bij veel andere verzekeringen, een polis die “even online” afgesloten kan worden. De reden is de complexiteit van een DGA pensioenregeling. Hieronder een paar voorbeelden. Voor de liefhebber hier de interne AFM leidraden over (DGA) pensioenadvies.

Onze werkzaamheden DGA pensioen

Stap 1. Een premieuitwerking, inclusief toelichting, opdrachtbevestiging en toelichting. Bespreking aanvullende wensen en inventarisatie.

Stap 2. Verwerken DGA vragenformulier tot DGA pensioen rapportage en overleg.

Stap 3. DGA premie uitwerking definitief vastleggen. Uitwerking partnerpensioen en AO-gevolgen.

Stap 4. Beleggingsprofiel bepalen. Oftewel hoe gaat het geld belegd worden.

Stap 5. Logistieke werkzaamheden, w.o. aanvraagformulieren, uittreksel KvK, UBO, legitimatie, etc.

Stap 6. Formele pensioenreglement (de officiële toezegging van de BV aan de DGA/werknemer) uitwerken.

Stap 7. Medisch zorgen dat er of een gezondheidsverklaring komt of een keuring en begeleiding tussen verzekeraar en DGA.

Stap 8. Eindcontrole documenten, toezending DGA pensioenpolis en overleg over formele pensioentoezegging in de BV.


De eigen tijdsinvestering voor een DGA zal naar verwachting 20-60 minuten bedragen. Exclusief, indien noodzakelijk de tijdsinvestering voor een medische keuring.

Vaste prijs

DGA pensioen prijs

Wij werken met transparante vaste tarieven. Er is vooraf duidelijkheid . Uit het vaste tarief worden alle werkzaamheden betaald om te zorgen dat er een goede DGA pensioenregeling komt. De prijs is een gemiddeld tijdsinvestering van advies- en administratieve tijd.

Voorbeelden DGA pensioen details

  • Financiering en vergelijking nabestaanden- en wezenpensioen;
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheidsrisico gevolgen;
  • Indexeren van pensioenen;
  • Verloop pensioenlasten de komende jaren;
  • Fiscale- en pensioenwetgeving;
  • Echtscheiding en waardeoverdrachten
  • Doorbelegging variaties en hoog/laag constructies;
  • Rentabiliteit en beleggingsvormen pensioenopbouw;
  • Rekenrente voor en tijdens de pensioen uitkeringsfase;
  • Opbouw van kosten en rendement.

Inspanningsverplichting

Het tarief geeft ons een inspanningsverplichting om te zorgen dat er een goede DGA pensioenregeling komt. Mochten er tussentijds (juridische of inhoudelijke) redenen zijn om de pensioenregeling niet op te zetten of een andere adviseur te kiezen dan is het tarief wel verschuldigd. In een enkel geval kunnen we besluiten voor de redelijkheid hiervan af te wijken en een verlaagd tarief in rekening te brengen.

De DGA pensioen prijs vergoeding voor ons werk staat dus vast; als het meer tijd kost dan zullen we dus niet meer in rekening brengen.

Beheer en vervolg

Uw DGA pensioen zal met een actieve pensioenopbouw de beste resultaten geven. Wij zijn de olie voor deze pensioenregeling. We houden de onzin berichten bij u vandaan. Wij informeren als er belangrijke zaken zijn om over na te denken. Wij zorgen voor de aanpassingen door salariswijzigingen, burgerlijke staat zaken, franchise wijzigingen, productaanpassingen, beleggingsinformatie en zijn een gemakkelijk deskundige vraagbaak. Daar vragen wij een kleine jaarlijkse vergoeding voor.

Pensioenadviseur

Een “2e pijler pensioenadviseur” is primair de gesprekspartner van de werkgever. Er wordt advies gegeven om te zorgen dat een pensioentoezegging van de werkgever aan de werknemer op de juiste wijze, conform de eisen van de PensioenWet en jurisprudentie voldoet aan de fiscale en juridische eisen. Een pensioenadviseur vereist een aparte deskundigheid en opleiding die niet aanwezig is bij particulieren verzekeringsadvies over bijvoorbeeld sparen of lijfrenteverzekeringen. Een “2e pijler pensioenadviseur” is altijd als zodanig geregistreerd bij het AFM. Wij bieden op de website een eerste DGA pensioen prijs berekening aan van een DGA pensioenverzekering.

Premie berekening

DGA pensioen - premie Bedrijfspensioen - premies Eigen pensioen bijdrage 2023 berekenen Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen