Nationale-Nederlanden Pensioen premie voor de werknemers is een collectieve beschikbare-premieregeling op basis van beleggen met ook een garantiecomponent. Met Nationale-Nederlanden Pensioen premie kan de werkgever zelfs de helft van de premie besteden aan een gegarandeerde pensioenuitkering. Het resterende deel van de premie wordt belegd.