Nationale-Nederlanden Pensioen premie voor de werknemers is een collectieve beschikbare-premieregeling op basis van beleggen met ook een garantiecomponent. Met Nationale-Nederlanden Pensioen premie kan de werkgever zelfs de helft van de premie besteden aan een gegarandeerde pensioenuitkering. Het resterende deel van de premie wordt belegd.

Beheer Nationale-Nederlanden Pensioen premie regelingen

Nationale-Nederlanden Pensioen premie

Beheer van een Nationale-Nederlanden Pensioen premie pensioenregeling is, zelfs voor professionals, een complex en veelal intensieve traject. De werkgever heeft immers een wettelijke pensioen zorgplicht om aan de vele eisen te voldoen. Pensioenbeheer vormt daar een cruciaal onderdeel van. Nationale-Nederlanden zal zich immers alleen bezig houden met de administratieve afhandeling maar geen inhoudelijke en praktisch begeleiding geven aan werkgevers. Hier leest u meer over pensioen beheer. Pensioenbeheer varieert in kosten voor bedrijven tot 50 werknemer tussen de € 10,- en € 25,- per werknemer per maand. Deze kosten zijn afhankelijk of er een standaard of uitgebreide dienstverlening wordt verstrekt.

Kosten advies Nationale-Nederlanden Pensioen premie

Wij ontvangen geen pensioenprovisie van de verzekeraars. Al onze werkzaamheden worden vooraf vastgelegd en achteraf gefactureerd met vaste tarieven. Geen onverwachte rekeningen. Wij zijn onafhankelijk van pensioenverzekeraars dus werken 100% voor degene die onze rekening voldoen. Onze scherpe online prijs staat in de rekenmodule.

Voordelen Nationale-Nederlanden Pensioen premie werkgever

 1. Zeer lage administratie- en overheadkosten;
 2. Snelle uitwerking, begeleiding en communicatie;
 3. Alle documenten digitaal en rechtstreeks;
 4. Klachtenvrije pensioenbeheer;
 5. Een Nationale-Nederlanden Pensioen premie regeling voor een soepele arbeidsvoorwaarden.
 6. Korte contractperiode

Aanvullende verzekeringen

 • Vrijwllig Partner- en wezenpensioen
 • Vrijwllig Anw-Hiatenpensioen
 • Vrijwllig Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 • Vrijwllig WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Bijzondere zaken voor de werknemer

Nationale-Nederlanden Pensioen premie
 • Combinatie van beleggen en garantie, waarbij uw werknemer kan kiezen voor aanvullende garantie
 • Uw werknemer kan vanaf de leeftijd van 50 jaar delen van het opgebouwde belegde vermogen aanwenden voor het aankopen van een pensioenuitkering (pensioenclick)
 • De wijze van beleggen wordt gebaseerd op het persoonlijke risicoprofiel van uw werknemers
 • Altijd online inzicht in de hoogte van de opgebouwde pensioenuitkering, de beleggingen, de gevolgen van eventuele keuzes en het op de pensioendatum mogelijk te verwacht

De overige bijzondere details

 1. Defined Contribution Een beschikbare-premieregeling op basis van beleggen met garantiecomponent te bepalen door zowel werkgever als werknemer (Pensioenclick)
 2. Soort regeling Basisregeling. Regeling kan worden gesloten vanaf 1 medewerker en een gemiddelde premie van minimaal 1500 euro per deelnemer
 3. Aanvullende verzekeringen Partner- en wezenpensioen, Anw-Hiatenpensioen, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen
 4. Vrijwillige aanvullende regelingen Mogelijk vanaf 1 januari 2017
 5. Indexatie Optie voor werkgever: vaste indexatie verzekeren voor uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en/of Overlijden
 6. Beleggen Standaard: beleggen in de LifeCycle beleggingsoplossing van ING Investment Management ( van NN Investment Partners) (Defensief, Neutraal, Offensief). Standaard Defensief.( Standaard Neutraal) (vanaf 1-1-2018 ook standaard keuze om zelf te beleggen in 28 fondsen. Het fondsenpallet bestaat uit externe- en NN fondsen, zowel actieve- als passieve fondsen), Vanaf 1-1-2018 kan de werkgever wat betreft de lifecycle kiezen uit een actieve of passieve variant, Er is geen prijsverschil tussen beide varianten. De werkgever/adviseur kan deze keuze puur maken vanuit een eigen overtuiging.
 7. Waardeoverdrachtverzekering Standaard meeverzekerd
 8. Betalingswijze Automatische incasso
 9. Portal Werkgever Moderne portal biedt inzicht en overzicht. Eenvoudig in het gebruik
 10. Portal Werknemer Altijd online inzicht in pensioenopbouw via pensioenplanner
 11. Pensioenclick Werknemer heeft de mogelijkheid om pensioen vast te clicken vanuit zijn opgebouwde beleggingskapitaal en/of beschikbare premie. Ondersteuning bij deze keuze vindt plaats op de portal voor de werknemer

Fondsen bij “Zelf beleggen”.

De nieuwe mogelijkheden hebben allebei betrekking op beleggen. Vanaf 1 januari aanstaande kunnen deelnemers kiezen voor Zelf Beleggen. De belangrijkste kenmerken:

 • Keuze uit veel life cycle fondsen.
 • Opgebouwde en toekomstige premie beleggen binnen één fonds of een combinatie van meerdere fondsen.
 • Zelf als werknemer de verhouding bepalen waarin er wordt geïnvesteerd.
 • Op het moment van afsluiten, toetst Nationale-Nederlanden of de gekozen fondsen in lijn zijn met het risicoprofiel.

Meer informatie over de fondsen kunt u terugvinden op deze fondsenpagina. Laat u zich als werkgever goed informeren of u deze uitgebreide keuzemogelijkheden wilt aanbieden. Niet altijd is een grotere werknemerskeuze ia de “Zelf beleggen” optie verstandig voor de werkgever.

Garanties en pensioenclick Nationale-Nederlanden Pensioen premie

Met Nationale-Nederlanden Pensioen premie regeling kan de werkgever maximaal de helft van de premie besteden aan een gegarandeerde pensioenuitkering. Het resterende deel van de premie wordt belegd. Met Nationale-Nederlanden Pensioen premie regeling kunnen de werknemers hun pensioenopbouw voor een deel persoonlijk invullen. Voor welke verdeling wordt gekozen, bepaalt de individuele werknemer zelf. Met Nationale-Nederlanden Pensioen premie regeling bepaalt de werkgever welk gedeelte, van de beschikbare premie, hij besteedt aan een gegarandeerde pensioenuitkomst. Dit deel kan variëren van 0 tot 50%. Dat is de zogenaamde werkgeversgarantie. Het resterende deel van de premie wordt belegd voor de werknemers. Willen de werknemers meer zekerheid, dan kunnen zij in de laatste jaren voor de pensioendatum gebruikmaken van de Pensioenclick.

Nationale-Nederlanden Pensioen premie regeling vanaf 50 jaar clicken

Met deze optie kunnen werknemers vanaf 50-jarige leeftijd het opgebouwde belegde vermogen en hun toekomstige inleg geheel of gedeeltelijk ‘vastclicken’. De maandelijkse pensioenuitkering bestaat dan, op het moment dat het pensioen ingaat, uit:

 • Het gegarandeerde pensioen uit de werkgeversgarantie
 • Het gegarandeerde pensioen uit de Pensioenclick en/of
 • Het op de pensioenleeftijd aangekochte pensioen uit de resterende beleggingswaarde

Doorbeleggen Nationale-Nederlanden Pensioen premie regeling

Sinds kort is de Wet verbeterde premieregeling van kracht. Een belangrijk gevolg van deze wet is dat in een beschikbare premieregeling de mogelijk aanwezig is om door te beleggen na de pensioendatum. Het doel van deze nieuwe keuzemogelijkheid is dat een beter pensioenresultaat kan worden bereikt, tegen een aanvaardbaar risico. Het was tot sinds kort alleen mogelijk om het opgebouwde kapitaal om te zetten in een vaste uitkering. Bij het bepalen van de hoogte van een vaste uitkering is de rentestand een belangrijk element. En die is al jaren laag. En dat betekent vaak een lager pensioen dan verwacht en gehoopt. Dat kan dus sinds kort slimmer. Hier meer informatie over doorbeleggen en pensioen.

English pension information

Begeleiding Nationale-Nederlanden Pensioen premie regeling

Er is altijd een pensioenspecialist nodig om de belangen van de werkgever goed te vertalen  tegenover de pensioenverzekeraar en de werknemers. Nationale-Nederlanden beveelt ons aan om dit te verzorgen. Als AFM geregistreerde pensioenspecialist begeleiden we werkgevers.

Audio over pensioen

Artikelen over pensioen

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed werknemerspensioen beheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten

Waarom wij voor Nationale-Nederlanden Pensioen premie regeling?

Uw werknemers zijn uw bedrijfskapitaal. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Zeker als het om arbeidsvoorwaarden. We zorgen dat u daar tevreden over blijft. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is bij een pensioenregeling. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. Lees het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd.

✅ Handige online premieopgave
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Efficiënt en op dagverwerking
✅ Betaalbaar en passend voor de werknemers
✅ Professionele arbeidsvoorwaardenvoorziening.

Premies

Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video