Mantelzorger en pensioen kwesties om te bespreken

mantelzorger en pensioen

Wat heeft mantelzorger en pensioen uitkeringen met elkaar te maken? Moeten de partner, kinderen of familieleden als mantelzorger hun ouders helpen als ze hulpbehoevend zijn? Het basis antwoord zou “NEE” moeten zijn. Er zijn namelijk vaak goede redenen dat deze potentiële mantelzorgers, zonder gemoedsbezwaren, negatief  mogen reageren op een hulpvraag.

Vader krijgt een kleine hersenbloeding. Niet alleen zijn er lichamelijke ongemakken, ook heeft de bloeding een blijvend probleem opgeleverd met zijn hersenfunctie. Dochter heeft een gezin en een baan maar voelt zich moreel verplicht kosteloos veel mantelzorg werkzaamheden te verrichten. Het gaat ten koste van haar eigen gezondheid en van haar gezin. 

Een situatie waar grote groepen mantelzorgers dagelijks mee te maken hebben. Laten we eens naar de getallen kijken (bron Messo) :

  • 1 op de drie Nederlanders geeft informele hulp (mantelzorg of vrijwillige hulp)
  • Er zijn 4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan helpen 610.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week
  • 1 op de 10 mantelzorgers is zwaar belast; 1 op de 3 verliest weleens het geduld
  • 5 op de 6 mantelzorgers heeft betaald werk (18 – 64 jarige)
  • 1 op de 6 werkenden is mantelzorger

Geen vrolijke cijfers. Ze laten het enorme leed zien bij de mantelzorgers. Ze worden soms een beetje geholpen door kleine mantelzorgvergoedingen en de overheid maar het grootste gedeelte komt op de schouders neer van de mantelzorgers zelf. Organisatorisch maar ook financieel.

Er is een grauwe financiële laag die hieronder ligt en die het waard is eens aan te stippen. Een situatie die ontstaat op het moment dat er gekozen wordt om een pensioenuitkering in te laten gaan.

“Ik ga nu met pensioen en wil mijn lijfrentekapitaal lekker snel uitgekeerd hebben. Doe maar in vijf jaar dan kan ik met dat geld nog gedurende een paar jaar leuke reizen maken. Daarna zit ik toch maar achter de geraniums.” 

  1. Wie praat er over kosten van de (mantel)zorg die onvermijdelijk gaan ontstaan?
  2. Wie overlegt met toekomstige mantelzorgers over de ouderdom met de vele kleine en grote gebreken?
  3. En wie zal bij de aankoop van pensioenuitkeringen al direct aangeven hoe er moet worden omgegaan met de kosten van de (mantel)zorgers en de praktische mantelinspanningen van hun partner en familieleden? Hoe moeten bijvoorbeeld de pensioen- en lijfrentekapitalen en uitkeringen worden verdeeld over de resterende jaren. Kiest u voor een pensioenuitkering “Hoog-Laag” of is een keuze voor een uitkering “Laag – Hoog” veel verstandiger?

De pensioengerechtigden die comfortabele pensioen- , lijfrente, en spaarkapitalen tot hun beschikking hebben, zouden serieus met de naaste relaties deze gesprekken aan moeten gaan. Het onderwerp vrijwillig levenseinde zou dan ook plots een hele andere dimensie kunnen krijgen.

  • Mogen alle directe en indirecte, voor u gemaakte kosten van mantelzorg, bij u in rekening worden gebracht, als u ziek wordt? En wie van de familie gaat dat controleren? Mantelzorger en pensioen zijn aan elkaar gelinkt.
  • Is het (bijvoorbeeld) toegestaan dat de kinderen uw huis of aandelen verkopen om zo voldoende geld te hebben om daarmee de kosten van professionele verzorgers te betalen? En hoe gaat u dat vastleggen? Uw positie als mantelzorger en pensioen zaken zijn meer met elkaar verbonden dan zo lijkt.

Kosten van (mantel)zorg komen meestal niet op uw 67-ste jaar. Maar vanaf 80 jaar zal iedereen in meer of mindere mate financieel extra (mantel)zorgkosten krijgen. En let op; vergeetachtigheid alleen leidt zelden meer tot een verpleeghuis opname. Dat is alleen voorbehouden aan levensbedreigende dementie. Er zal dus steeds vaker organisatorisch en financieel een beroep worden gedaan op mantelzorgers. Een financieel overzicht maken is van groot belang, zeker in een tijd dat de levensverwachting sterk stijgt. En dus heeft mantelzorger en pensioen een alles met elkaar te maken.

Pleidool overleg

Dit is een pleidooi om bij de aankoop van pensioenuitkeringen ook de kinderen en familie te betrekken en het vaak minder fraaie levenseinde ook financieel en organisatorisch te bespreken. De pensioenwetgeving is nog steeds redelijk rigide maar met de juiste informatie en een open gesprek met de partner, kinderen of andere familieleden kan voorkomen worden dat het eigen leed (ook) terecht komt bij de mensen die je dat het minste gunt. Pensioengeld kan een mooi smeermiddel zijn om het schuren van de ouderdom voor alle partijen te verzachten, en zeker voor mantelzorgers.

Artikelen over pensioen

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed bedrijfspensioenbeheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten

Premie online berekenen

Bedrijfspensioen premies en prijzen online Bedrijfspensioen toelichting en tips Eigen pensioen bijdrage 2021 berekenen DGA pensioen premie berekenen online Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen