Scildon werknemerslijfrente pensioenbeheer

We ondersteunen bedrijven bij de implementatie van de werknemerslijfrente van Scildon. Dit is een groeiende pensioen oplossing die door steeds meer verzekeraars wordt aangeboden. deze regeling biedt werknemers de kans om via hun werkgever vrijwillig extra pensioen op te bouwen. dit is bijzonder relevant gezien de nieuwe wet toekomst pensioenen (wtp).

Scildon werknemerslijfrente pensioenbeheer

Voor meer informatie kun je ons een bericht sturen.

Samen met onze kennis gaan we ervoor zorgen dat Scildon werknemerslijfrente pensioenbeheer goed wordt opgezet en dat alle werknemers een mooi inzicht krijgen in alle voordelen en de mogelijke valkuilen die kunnen voorkomen. We leveren altijd maatwerk, afgestemd op de individuele toekomstplannen van elke individuele werknemer. Door dit gehele proces begeleiden we bij de keuzes van de werknemers en eventuele aanvullende dekkingen.

De administratieve taken voor de werknemerslijfrente van Scildon

De administratieve taken bij de Scildon werknemerslijfrente kunnen voor de werkgever erg veel tijd kosten. Daarom nemen we graag het pensioenbeheer over van de werkgever. We nemen de taken over van de werkgever, waardoor veranderingen correct worden doorgevoerd door onze experts. Ook ondersteunen we bij de opzet en het beheer van de regeling en onderhouden duidelijke communicatie met Scildon. Dit vereenvoudigt het proces voor werkgevers en helpt de werknemers om de opties beter te leren begrijpen.

We helpen bij het identificeren en beheren van de risico’s, zodat de werknemer een weloverwogen beslissingen kan nemen. Er zijn namelijk complexe aspecten aan de werknemerslijfrente die goed zijn om in overweging te nemen. Na de implementatie van de regeling van Scildon blijven wij altijd beschikbaar voor vragen van zowel werknemers als de werkgevers. Ook passen de regeling aan waar nodig om aan de veranderende behoeften van de werknemer & werkgever te voldoen.

De pro’s en con’s van een werknemerslijfrente

De werknemerslijfrente van Scildon biedt samen met ons pensioenbeheer een aantal mooie voordelen:

 • Werknemers bepalen zelf hoeveel ze willen inleggen en ook hoe lang ze willen sparen voor hun pensioen.
 • Er is een ruime keuze aan beleggingsfondsen, waaronder duurzame opties.
 • Bij overlijden van de werknemer ontvangen de nabestaanden 110% van het gespaarde bedrag.

Deelname aan de werknemerslijfrente van Scildon is voor iedereen vrijwillig. Werknemers hebben de controle over hun inleg en de looptijd van de verzekering. Bij een baanwissel kan de regeling worden meegenomen. Voor werkgevers zijn er dan ook geen extra verplichtingen.

De werkgever houdt de gekozen inleg in op het nettosalaris van de werknemer en betaalt dit aan Scildon. Werknemers kunnen jaarlijks de betaalde belasting via hun belastingaangifte terugvragen.

Voordelen voor werkgevers met de werknemerslijfrente van Scildon:

 • Geen vaste pensioenverplichtingen.
 • Minimale administratieve lasten, doordat alleen de inleg van het nettosalaris van deelnemende werknemers wordt ingehouden en maandelijks doorbetaald aan Scildon.
 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde met weinig administratieve rompslomp.

De voordelen met de werknemerslijfrente van Scildon:

 • Zelf bepalen hoeveel ze willen inleggen en hoe lang.
 • Toegang tot een breed scala aan beleggingsfondsen, inclusief duurzame opties.
 • Fiscaal aantrekkelijk: werknemers kunnen jaarlijks de belasting over hun inleg terugvragen, wat fiscaal vriendelijk sparen voor hun pensioen mogelijk maakt.
 • Optie voor premie-vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, waardoor de pensioenopbouw doorgaat.
 • Bij overlijden ontvangen nabestaanden 110% van de opgebouwde waarde.
 • Bij een baanwissel kan de opgebouwde waarde worden meegenomen.

De mogelijke nadelen van de werknemerslijfrente:

 • Werkgevers profiteren niet van dezelfde fiscale voordelen als in de tweede pijler wanneer ze bijdragen aan het pensioenpotje van de werknemer in de derde pijler.
 • Bijdragen in de derde pijler zijn uitsluitend voor het persoonlijke pensioen van de werknemer en omvatten geen partner- of wezenpensioen.
 • Deze regeling legt meer verantwoordelijkheid en vrijheid bij de werknemer, wat niet voor iedereen geschikt is.

Beleggingsprofiel

De verzekeraar belegt de premie van een werknemer meestal volgens een neutraal profiel. De werkgever kan die keuze bij het aangaan van de pensioenregeling vastleggen. Kiest een werknemer daarna liever voor een defensieve of offensieve beleggingsstrategie? Dan kunnen zijn dat aangeven door een beleggingsprofiel in te vullen. Gedurende de looptijd van de verzekering kan dit profiel veranderen door wijzigingen in de persoonlijke en/of inkomenssituatie van de werknemer.

Informatie en premies

DGA pensioen - berekening Bedrijfspensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video

Aftrek van lijfrentepremie die de werkgever betaalt aan aanbieder

De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting stelt vast onder welke
voorwaarden een werknemer de premie voor zijn lijfrente mag aftrekken als de werkgever de
premie rechtstreeks betaalt aan de aanbieder.

Standpunt Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst,
KG:070:2024:1

Een werknemer sluit in privé een lijfrenteverzekering in de zin van art. 3.124 lid 1 onderdeel a Wet IB 2001

Hij spreekt met zijn werkgever af dat de werkgever de bedragen voor de lijfrente rechtstreeks
overmaakt naar de lijfrenteaanbieder. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de werknemer in dat geval de inleg alleen mag aftrekken als uitgave voor inkomensvoorzieningen in de volgende
situaties:

 • De werkgever houdt de inleg in op het nettoloon van de werknemer; of
 • De werkgever vergoedt de inleg voor de lijfrente en wijst deze aan als eindheffingsbestanddeel.

Belang voor de praktijk
Bedragen die je inlegt op je lijfrentevoorziening zijn alleen maar aftrekbaar als deze volgens art. 3.124
lid 1 onderdeel a Wet IB 2001 op je ‘drukken’. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat we onder
‘drukken’ moeten verstaan dat betalingen ten laste komen van de belastingplichtige zelf. De inleg moet
daarom uit het inkomen of vermogen van de belastingplichtige komen.

Als de werkgever de inleg inhoudt op het nettoloon, ‘drukt’ de inleg op de werknemer. De inleg is immers eerst als loon belast geweest. Wijst de werkgever de inleg aan als eindheffingsbestanddeel (art. 31 lid 1 onderdeel f Wet LB 1964) dan neemt hij de belastingheffing voor zijn rekening. Of de inleg valt binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Ook in die gevallen ‘drukt’ de inleg op de werknemer omdat het in dat geval nettoloon vormt voor de werknemer.

Wanneer de werknemer deelneemt aan een pensioenregeling dan mag de werkgever het
werknemersdeel van de pensioenpremie in mindering brengen op het brutoloon van de werknemer. De
werknemersbijdrage voor pensioen behoort op grond van art. 11 lid 1 onderdeel c Wet LB 1964 niet tot
het belastbare loon. Voor een lijfrente kent de Wet LB 1964 geen vergelijkbare vrijstelling. Daarom mag
de werkgever dit bedrag alleen vanuit het nettoloon rechtstreeks aan de lijfrente-aanbieder betalen.
De door de werkgever betaalde lijfrentestorting moet de werknemer zélf in zijn aangifte
inkomstenbelasting in aanmerking nemen als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Uiteraard geldt
hierbij als maximum de geldende jaarruimte en reserveringsruimte. Is de storting van de werkgever
hoger, dan kan de werknemer deze storting in zoverre niet fiscaal aftrekken.