Landbouwmachine verzekering 2020 premies en tips

Deze landbouwmachine verzekering geeft dekking tegen schade veroorzaakt aan of door landbouwmachines.

landbouwmachine verzekering

Over het algemeen onderscheidt men landbouwmachines die worden ingezet voor het eigen bedrijf en landbouwmachines die worden ingezet bij bedrijven van derden (loonwerk). Eén van de redenen dat landbouwmachine op motorrijtuigen condities wordt verzekerd en niet op werkmaterieel condities, ligt in het feit dat dergelijk materieel regelmatig op de openbare weg komen en dus WAM-plichtig zijn; terwijl bij werkmaterieel veel meer het werkrisico speelt en juist het rij-risico van ondergeschikt belang is.


Soorten landbouwmachine verzekering

 1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekering. Schade die u aanricht aan anderen is gedekt. U kunt een aanvullende dekking afsluiten voor aansprakelijkheid voor ondergrondse zaken. De landbouwmachine verzekering dekt ook schade aan uw eigen bezittingen.
 2. Beperkt Casco verzekering. Uw materieel is verzekerd bij brand, diefstal, verduistering, ruitbreuk en stormschade.
 3. Cascoverzekering. U bent ook naast de bovengenoemde dekking ook verzekerd bij aanrijdingen, botsen, slippen, en omslaan. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. Bovendien is schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming gedekt.
 4. Casco inclusief eigen gebrek polis. Als u eigen gebrek meeverzekert, bent u ook verzekerd bij tegen schade door kapot materieel, materiaalmoeheid en materiaal- en constructiefouten, Weigert een machine plotseling dienst? Dan is deze schade (eigen gebrek) gedekt. De machines mogen dan niet ouder zijn dan zes jaar.
 5. Schade aan bestuurder landbouwmachine verzekering. Loopt de bestuurder letsel op? Toelichting schade bestuurder
 6. Ondergrondse schadeToelichting ondergrondsschade
 7. VerhaalsrechtsbijstandToelichting rechtsbijstand

1. Wettelijke aansprakelijkheid WA

De wettelijke aansprakelijkheid WA landbouwmachine verzekering offerte is voor de schade die u met uw landbouwmachine aan anderen toebrengt. Deze verzekering is overigens ook wettelijk verplicht voor een motorrijtuig zonder eigen kenteken. Deze WA landbouwmachine verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor, door een met name genoemd landbouwmachine, veroorzaakte schade. Schade aan het landbouwmachine zelf, of aan de bestuurder toegebracht, is uitgesloten. Wilt u die ook meeverzekeren dan kiest u aanvullend voor de (beperkt) casco verzekering.

2. Beperkt Cascoverzekering

Naast de wettelijke aansprakelijkheid is de beperkte cascoverzekering bestemd een voor schade-uitkering bij

 1. brand, explosie, zelfontbranding, blikseminslag;
 2. diefstal, verduistering, joy-riding;
 3. storm van tenminste windkracht 7 waardoor de landbouwmachine – in stilstand – omver waait of voorwerpen op/tegen de landbouwmachine terechtkomen;
 4. het neerstorten van een luchtvaartuig.

Beperkte casco verzekering wordt ook wel eens aangeduid als mini-casco polis. Deze beperkte dekking is in tegenstelling tot volledig casco waarbij alle “van buitenkomende onheilen” zijn meeverzekerd. Dus ook bijvoorbeeld eigen fouten. Deze landbouwmachine verzekering offerte is veelal veel gunstiger geprijsd dan een volledig casco verzekering.

3. Cascoverzekering “All Risk”

U kunt met de landbouwmachine verzekering naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid ook extra kiezen om “alle van buitenkomende onheilen” te verzekeren. U bent verzekerd voor de schade die buiten uw schuld is ontstaan, maar ook als het schade is die door uw eigen schuld wordt veroorzaakt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook meeverzekerd. Een uitgebreide casco verzekering wordt ook wel “all-risk” casco polis genoemd.

Audio landbouwmachine verzekering

Wij hebben een korte audio toelichting voor alles rondom deze landbouwmachine verzekering en ander werkmaterieel.
https://www.doorneweerd.nl/wp-content/uploads/2017/01/Verzekeringen-werkmaterieel-podcast-Doorneweerd.mp3

Module: Schadeverzekering Bestuurder

Deze aanvullende module op de landbouwmachine verzekering geeft recht op vergoeding van de schade die de bestuurder lijdt. Onder schade wordt verstaan: schade ten gevolge van letsel of benadeling van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend.
Verzekerd zijn bijvoorbeeld verkeersongevallen. Een verkeersongeval, is een botsing, aan- of overrijding waarbij het bestuurder van de landbouwmachine is betrokken.
Maar ook andere ongevallen zijn verzekerd. De verzekeringsvoorwaarden geven de exacte omschrijving van die ongevallen.

Module: Eigen gebrek

Onder eigen gebrek wordt verstaan, machinebreuk, metaalmoeheid en materiaal- en constructiefouten. U bent dat geval met de WA landbouwmachine offerte ook verzekerd bij schade vanwege eigen gebrek van het landbouwmachine. Werkt de landbouwmachine plotseling niet meer, ook dan is deze schade gedekt. De machine mag meestal niet ouder zijn dan zes jaar. De voorwaarden verschillen sterk per verzekeraar.

Module: Rechtsbijstand

Verzekerd is het risico dat een verzekerde bij een geschil rechtsbijstand nodig heeft. Het moet wel een geschil zijn in een op geld waardeerbaar belang. Rechtsbijstand houdt in het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van (dreigend) geschil dat de verzekerde betreft. De module zorgt voor het behartigen van de juridische belangen van de verzekerde in een geschil waarin hij betrokken is geraakt. Meestal wordt de rechtsbijstand uitgevoerd door een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar, zoals de DAS, SRK of ARAG. Dit is dus de rechtsbijstand gekoppeld aan de landbouwmachine verzekering.

Wilt u ook voor uw bedrijf een bedrijfsrechtsbijstand verzekering. De premie kunt u direct online berekenen op deze rekenmodule

De vergelijking

Wij beoordelen een landbouwmachine verzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

✔ Premie

✔ Eigen risico bedrag

✔ Poliskosten

✔ Schadeafhandeling

✔ Branche kennis en voorwaarden

✔ Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een landbouwmachine verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Wij houden daarbij ook rekening met gewogen verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Werkmaterieel maatwerk offerte

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze provisie-inkomsten

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Schade

Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een casco schade, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Kapot werkmaterieel betekent immers dat er niet mee gewerkt kan worden. Vervangend vervoer en snelle reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar. Let ook op de informatie aanpak voertuigcriminaliteit. AVc

Professionele risico management

Veel bedrijven zijn overzichtelijk als het gaat om de basis risico’s. Denk aan brand, inbraak en aansprakelijkheid. Sommige ondernemingen hebben een veel intensievere risico analyse nodig om de risico’s inzicht te krijgen en goed onder controle te krijgen. Kijk eens op deze professionele risico management pagina.

Verhuur is (bijna altijd) meeverzekerd.

Bij het verhuren van werkmaterieel blijft de wettelijke aansprakelijkheid verzekeringsdekking natuurlijk altijd aanwezig. Maar als er gedurende de periode dat werkmaterieel wordt verhuurd, is er geen dekking voor cascoschade werkmaterieel verzekeringen als gevolg van diefstal. Ook geldt bij schade gedurende de periode dat het werkmaterieel wordt verhuurd een hoger eigen risico. Dit eigen risico geldt voor zowel de aansprakelijkheidsdekking als de cascodekking van. Soms wordt er een  bijzonder eigen risico afgesproken maar dat staat altijd in de offerte en/of polis.

Wordt u ingehuurd als machinist dan is er geen sprake van verhuur maar “gewone” bedrijfsuitoefening met het werkmaterieel. De exacte juridische voorwaarde staat in de offerte.

Premie online berekenen

Bulldozer premieberekening Graafmachine premieberekening Hoogwerker premieberekening Hijskraan premie opvragen online Heftruck premieberekening Laadschop - shovel premieberekening Tractor premieberekening Verreiker premieberekening