De Pensioenorganisator – 15 oplossingen

pensioenorganisator

Pensioenorganisatie is een dienstverlening die wij verzorgen voor pensioenrelaties. Als pensioenorganisator zorgen we voor het gehele pensioendossier in bedrijven.

 1. Begeleiden in- en uit diensttredingen;
 2. Administratieve begeleiding en controle waardeoverdrachten;
 3. Aanpassen pensioenregeling aan salariswijzigingen;
 4. Persoonlijke wijzigingen op individueel niveau;
 5. Juridische gevolgen wetswijzigingen;
 6. Financiële kostenbeheersing pensioencontract;
 7. Verzekeringsgevolgen productwijzigingen;
 8. Coördinatie pensioengevolgen pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden van een werknemer.
 9. Informatie vertrekking aan, en voorbereiding van, vergaderingen OR.
 10. Vastleggen pensioenteksten in personeelsgidsen en arbeidsvoorwaarden;
 11. Administratieve logistiek rondom polissen, pensioenovereenkomsten, uitvoeringsovereenkomsten;
 12. Controle premiestelling, afrekeningen en afwikkeling eigen bijdrages werknemers;
 13. Verwerken en controle aanvullende dekkingen zoals WGA-hiaat/excedent en ANW Hiaat en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid;
 14. Informatie verstrekking aan accountant en salarisadministrateur;
 15. Communicatie met het pensioenfonds, verzekeraars, pensioenadviseurs en verzekeringskantoren.

Communicatie pensioenorganisator

pensioenorganisator
 • Pensioencommunicatie richting stakeholders is een steeds belangrijk onderdeel van de pensioenorganisator in elke pensioenregeling.
 • Zorg dat de deelnemers de details kennen en zonodig deze accepteren.
 • En vergeet niet de OR instemming te vragen. Pensioencursus  kunnen effectief bijdrage aan een gewaardeerde pensioenregeling.
 • Wie informeert ze met welke informatie en wanneer?
  1. De belastingdienst;
  2. De pensioenuitvoerder;
  3. De deelnemers;
  4. De accountant;
  5. De aandeelhouders.
  6. Pensioenbeheer
  7. OR
 • Er zijn actieven en inactieven deelnemers. Maak afspraken hoe de behandeling is. Het begeleiden in- en uit diensttredingen. Als werkgever wil je niet nog eens geconfronteerd worden met pensioenzaken van starters net zo min als met uitdiensttreders. Correcte afhandeling is echter wel cruciaal vanwege de stevige risico’s als er niet voldaan wordt aan de eisen van bijvoorbeeld tijdige aanmelding.

Logistiek door pensioenorganisator

 • Administratieve begeleiding en controle waardeoverdrachten door de pensioenorganisator. Sommige medewerkers willen van de hoed en de rand weten wat de voordelen en nadelen zijn. Hun goed recht maar binnen een bedrijf ontbreekt vaak de praktische kennis om dat efficiënt af te wikkelen. En de pensioenuitvoerders geven slechts gekleurde informatie.
 • Aanpassen pensioenregeling aan salariswijzigingen. Het lijkt zo eenvoudig. Maar onze ervaring is dat op elke 10 werknemers er wel één casus zit die technische aandacht nodig heeft.
 • Persoonlijke wijzigingen op individueel niveau. Adreswijziging, een andere partner, kinderen, waardeoverdrachten, arbeidsongeschiktheid, etc. De mutatie doorgeven is vaak maar de fractie van de tijdsinvestering. Een persoonlijke begeleiding en uitleg wordt ook vaak terecht als noodzakelijk ervaren.
 • Juridische gevolgen wetswijzigingen. De afgelopen 10 jaar zijn er bijna maandelijks wijzigingen geweest die soms verstrekkende gevolgen hadden. De komende wijziging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar is weer zo’n volgende stap.
 • Financiële kostenbeheersing pensioencontract. Eenmaal een pensioenuitvoerder gekozen, zorgt voor een constante noodzaak de kosten te beperken. Briefjes van verzekeraars met “hieronder graag tekenen” inclusief een administratieve factuur verpakt in een rekening courant pensioenoverzicht, komen te vaak voor.
 • Verzekeringsgevolgen productwijzigingen. Komen de nieuwe product eigenschappen van een collectieve pensioenregeling nog wel overeen met de toezegging? Zonder controle ligt de verantwoordelijkheid goed bedrijfspensioen beheer bij u als werkgever.
 • Coördinatie door de pensioenorganisator van de pensioengevolgen pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden van een werknemer. Op dat onverwachte moment is directe technische actie nodig maar vooral ook een zorgvuldige begeleiding verstandig.
pensioenorganisator
 • Informatie vertrekking aan, en voorbereiding van, vergaderingen Ondernemingsraad OR. Voor een goed voorbereide werkgever hoeft een pensioenregeling geen probleem te zijn. Wij zorgen voor de onderbouwing en begeleiding door grondig bedrijfspensioen beheer.
 • Vastleggen pensioenteksten in personeelsgidsen en arbeidsvoorwaarden. Het is vaak een verrassing als de beoogde pensioenregeling, de toezegging in de arbeidsovereenkomst , het personeelshandboek en de Pensioen 1-2-3 informatie voor de werknemer, op één lijn liggen.
 • Administratieve logistiek rondom polissen, pensioenovereenkomsten en uitvoeringsovereenkomsten. Wij helpen met een heldere logistiek, archivering en verslaglegging.
 • Controle premiestelling, afrekeningen en afwikkeling eigen bijdrage werknemers. Wilt u beter inzicht in de kosten en de afdracht? Kom eens met ons praten.
 • Verwerken en controle aanvullende dekkingen zoals WGA-hiaat/excedent en ANW Hiaat en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Pensioen is vaak een onderdeel van een breed pakket aan arbeidsvoorwaarden. Het is van belang dat deze zaken bij elkaar aansluiten en administratief goed te verwerken zijn.
 • Informatie verstrekking aan salarisadministrateur. Het berekenen van bijvoorbeeld een 30% ruler of de juiste eigen bijdrage blijkt ook voor ervaren salarisadministrateurs best een uitdaging.

Bedrijfspensioen beheer

Lees ook onze 15 klussen voor goed bedrijfspensioenbeheer.  De pensioenorganisator helpt u, voelt zich verantwoordelijk en is kostenbesparend. De 2e pijler pensioenadviezen van de AFM geeft een duidelijk beeld van de uitgangspunten van een pensioenorganisator.

Heeft u nog geen pensioenregeling da hebben we een eenvoudige bedrijfspensioen rekenmodule. Onze algemene pensioenpagina geeft alle overige informatie over een bedrijfspensioenregeling.

Bereken de kosten zelf.

Audio pensioengebouw

Het Pensioengebouw. 10 minuten. Link en download

Waarom wij als pensioenorganisator?

Uw werknemers zijn uw bedrijfskapitaal. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Zeker als het om de organisatie van de arbeidsvoorwaarden. We zorgen dat u daar tevreden over blijft. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is bij een pensioenregeling. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. Lees het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd.

✅ Handige online premieopgave
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Efficiënt en op dagverwerking
✅ Betaalbaar en passend voor de werknemers
✅ Professionele arbeidsvoorwaardenvoorziening.

Artikelen over pensioen

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed werknemerspensioen beheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten

Premies

Bedrijfspensioen - premies Eigen pensioen bijdrage 2023 berekenen DGA pensioen - premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Informatieve video’s van pensioenverzekeraars

https://youtu.be/CX-oUX1xD98