Productaansprakelijkheid verzekering premies 2021

Productaansprakelijkheid Brexit

Productaansprakelijkheid verzekering blijft de gemoederen bezig houden. Als er iets mis is met uw product dat u heeft verkocht en een koper ondervindt daardoor schade, dan kan het zijn dat u aansprakelijk bent. Door het vertrek van Verenigd Koninkrijk uit de EU wijzigt ook de productaansprakelijkheid. Hieronder praktische tips om productaansprakelijkheid risico’s te beperken.

Productaansprakelijkheid verzekering

Produceert u zelf uw producten, dan bent u aansprakelijk voor schade door deze zaken. Logisch. En dat is ook het geval  als u goederen koop van buiten de EU of een eigen bedrijfslabel hangt aan producten die u inkoopt binnen de EU. Ook dan wordt u gezien als producent van dat product en kunt u al snel productaansprakelijk worden.

Is productaansprakelijkheid verzekering de oplossing

  1. Verzekeringen. Bent u importeur van producten uit het Verenigd Koninkrijk, controleer uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en uw productaansprakelijkheidspolis. Zorg ervoor dat uw nieuwe “eigen” aansprakelijkheid voor die producten ook verzekerd worden op die verzekeringen. Het Verenigd Koninkrijk is na de transitie‘buitenimporteur’ geworden en u wordt eindverantwoordelijk in de zin van de productaansprakelijkheid regelgeving.
  2. Contracten. Beoordeel de contractuele verhoudingen met handelspartners in het Verenigd Koninkrijk. Bekijk welke aansprakelijkheidsrisico worden door uw bedrijf gelopen als er een zaakschade of letselschade wordt veroorzaakt door een product uit het Verenigd Koninkrijk. Contractueel moet dat helder en juridisch afdwingbaar worden vastgelegd. Vermoedelijk kunt u immers niet meer de hulp van het Europees Hof van Justitie inroepen bij geschillen. Via onze rechtsbijstandsverzekeraars kunnen wij helpen met het opstellen van de juiste contracten en leveringsvoorwaarden bij het Verenigd Koninkrijk als nieuwe buitenimporteur.

Toelichting productaansprakelijkheid verzekering

Uw bedrijf kan aansprakelijk gesteld worden als:

  1. Uw product gebrekkig is. Dit betekent dat uw producten niet de veiligheid bieden die uw klant ervan mag verwachten. Regelmatig hoort u in het nieuws dat er kinderspeelgoed uit de handel wordt gehaald, omdat er bijvoorbeeld kleine onderdelen loslaten waarin kinderen kunnen stikken. Een (oud maar relevant) voorbeeld is bijvoorbeeld ook de lekkende kruik.
  2. De veroorzaakte schade een gevolg is van dat gebrek.
  3. Uw bedrijf is wettelijk producent omdat u het product hebt geproduceerd, naar de EU hebt geïmporteerd, of omdat u het product onder uw bedrijfsnaam verkoopt.

Productaansprakelijkheid verzekering elementen

  1. Als het product dat uw bedrijf produceert schade veroorzaakt. Of als het product dat onder uw verantwoording wordt geproduceerd schade veroorzaakt. Dan is de schade aan personen of aan spullen van anderen verzekerd op een Productaansprakelijkheid verzekering.
  2. Als het product dat uw bedrijf in omloop brengt schade veroorzaakt. Of als het product dat onder uw verantwoording in omloop wordt gebracht schade veroorzaakt. Dan is de schade aan personen of aan spullen van anderen verzekerd.
  3. Als het product dat uw bedrijf verhuurt of verleast schade veroorzaakt. Of als het product dat onder uw verantwoording wordt verhuurd of verleast schade veroorzaakt. Dan is de schade aan personen of aan spullen anderen verzekerd.
  4. Als het product na constructie door uw bedrijf is opgeleverd en schade veroorzaakt. Of als het product dat onder uw verantwoording wordt opgeleverd na constructie schade veroorzaakt. Dan is de schade aan personen of aan spullen van anderen verzekerd. Onder constructie schade bedoelen wij de schade door het bouwen van een product uit verschillende onderdelen.

Overige aansprakelijkheid

1. Zaakschade aansprakelijkheid

Schade aan zaken van een ander en onroerend goed. Dit wordt aangeduid als bedrijfsaansprakelijkheid of aansprakelijkheid bedrijven. Een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering is niet wettelijk verplicht maar wordt meestal als eerste verzekering gestart. Schade die u veroorzaakt terwijl u aan het werk bent, is namelijk niet verzekerd met uw particuliere aansprakelijkheids­verzekering. Het risico is weliswaar relatief klein maar de schadeclaims kunnen erg hoog oplopen. Denk eens aan een brand die u veroorzaakt. Daar wordt deze polis (inclusief de Productaansprakelijkheid verzekering) vaak gezien als een no-brainer voor elk bedrijf.

2. Milieuschade aansprakelijkheid

Werkt u met gevaarlijke stoffen en komen die in “het milieu” terecht dan eist de Milieu wet dat u de schade moet opruimen. Gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, brandstoffen, bepaalde kunststoffen, asbestdeeltjes en vloeibare chemische middelen kunnen het milieu aantasten. Het opruimen/saneren van het milieu kost veel geld en tijd. Er wordt nog een expliciet verschil gemaakt in schade op het eigen terrein en andermans gebied. Meer info. Bij een Productaansprakelijkheid verzekering kan dit een extra element zijn om in ogenschouw te nemen.

3. Beroepsfouten aansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid Brexit

Dit zijn veelal vermogensschades. Het is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Vooral bij juridische en administratieve beroepen zien we deze risico’s. Maar ook veel technische beroepen zoals architecten, ingenieursbureau’s en technologie (advies) bedrijven kan deze schade ontstaan en de daaruit voortvloeiende claims.

4. Productaansprakelijkheid verzekering

Maak u zelf een “eigen” product dan bent u ook zelf aansprakelijk voor (gevolg)schade. De aansprakelijkheid hangt sterk af van de mate waarin het product gekwalificeerd kan worden als uw eigen product. Verkoopt u echter goederen van een andere leverancier, let dan even op waar de producent is gevestigd. Er zijn flinke verschillen in aansprakelijkheid voor goederen uit de EU-zone of van daarbuiten.

5. Letselschade aansprakelijkheid

Letselschade is schade die ontstaat uit lichamelijk en/of psychisch letsel en wordt gedekt op een Productaansprakelijkheid verzekering. Deze schade is verhaalbaar op een aansprakelijke partij als het letsel is ontstaan door het doen of nalaten van iemand anders. De veroorzaker van uw letsel kan bijvoorbeeld een verkeersdeelnemer, werkgever of een arts zijn. Er zijn veel voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat u iemand aanrijdt en die persoon niet meer kan werken. Zowel de medische kosten, persoonlijke schade en de schade van de desbetreffende werkgever (loondoorbetaling) kan als aansprakelijkheidsclaim worden gesteld.

6. Werkgevers aansprakelijkheid

U bent als werkgever verplicht ervoor te zorgen dat uw werknemers in een veilige omgeving kunnen werken. Maar ook tijdens bedrijfsuitjes en u bent zelf aansprakelijk bij schade tijdens woon-werk verkeer. Die werkgeversaansprakelijkheid zorgt dus voor een grote en uitgebreide verantwoordelijkheid. De zorgplicht geldt ook voor ingehuurde krachten (bijvoorbeeld uitzendkrachten) en vrijwilligers. De werkplek en de middelen en werktuigen waarmee wordt gewerkt, dienen ingericht te zijn ter voorkoming van schade, personeel moet voldoende worden geïnstrueerd én de nakoming en naleving van al deze maatregelen en instructies moet worden gecontroleerd.

7. Werknemersaansprakelijkheid onderling

Werknemers die bij elkaar onderling schade veroorzaken, of schade krijgen tijdens hun werk voor het bedrijf, vallen ook onder bedrijfsaansprakelijkheid. Let op dat er vaak wel weer een uitsluiting is als de schade wordt veroorzaakt door gebruik van alcohol of drugs. Of als er machine of producten gebruikt worden voor “een geintje”. Duidelijke werkafspraken zijn dus altijd aan te bevelen. Indirect kan de Productaansprakelijkheid verzekering een extra voorziening zijn bij aansprakelijkheden rondom uw producten waar uw werknemers mee werken of gewerkt hebben.

8. Opzicht schade aansprakelijkheid

U heeft ongetwijfeld regelmatig zaken ´onder opzicht´. Daar bedoelen we mee dat u zaken van anderen onder zich heeft om te gebruiken, bewerken, repareren, behandelen of reinigen. Een dergelijke schade is vaak standaard uitgesloten op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering maar kan wel, op verzoek, worden toegevoegd. Als voorbeeld kunt u denken aan een technologiebedrijf dat speciale meetapparatuur leent voor een wetenschappelijke test en deze apparatuur beschadigd raakt.

9. Bestuurders aansprakelijkheid

Bestuurders aansprakelijkheid. Niet zelden gaat het flink financieel mis met een administratiekantoor. Er zijn immers stevige financiele risico’s. Vergeet echter niet dat er ook een persoonlijke aansprakelijkheid uit kan voortvloeien. Gat het mis, dan kan er snel door een curator een bestuurlijke aansprakelijkheid worden “gevonden”.

Voorbeelden.

Wat is niet verzekerd bij Productaansprakelijkheid verzekering

De kosten die ontstaan door terugroepen van producten (product-recall) is niet verzekerd. Productaansprakelijkheid verzekering gaat dus primair om de aansprakelijkheid van derden en niet de eigen kosten.

Audio

Uitleg aansprakelijkheidsverzekering

Premies

Bedrijfsaansprakelijkheid – premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Overzicht alle bedrijven verzekeringen Winkel verzekeringen premie berekenen Horeca verzekeringspakket premie berekenen

Video Productaansprakelijkheid verzekering