De Pensioenorganisator

laptop met grafiekPensioenorganisatie is een dienstverlening die wij verzorgen voor pensioenrelaties. Als pensioenorganisator zorgen we voor het gehele pensioendossier in bedrijven.

Lees ook onze 15 klussen voor goed bedrijfspensioenbeheer.  De pensioenorganisator helpt u, voelt zich verantwoordelijk en is kostenbesparend. De 2e pijler pensioenadviezen van de AFM geeft een duidelijk beeld van de uitgangspunten van een pensioenorganisator.

Heeft u nog geen pensioenregeling da hebben we een eenvoudige bedrijfspensioen rekenmodule. Onze algemene pensioenpagina geeft alle overige informatie over ene bedrijfspensioenregeling.

Het Pensioengebouw. 10 minuten. Link en download

De pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten. Link en download