De pensioengrondslag is dat gedeelte van het loon wat grondslag is voor de pensioenopbouw. De pensioengrondslag vormt de basis voor berekening van het pensioen en de pensioenpremie. De zogenaamde franchise gaat hier vanaf, omdat je later ook AOW ontvangt.

Pensioenen bedrijf en DGA berekenen

Pensioen collectief premie berekenen DGA pensioen premie berekenen online Eigen pensioen bijdrage 2021 berekenen Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Overzicht alle bedrijven verzekeringen