GMAC

De Hypotheker heeft samen met GMAC een nieuwe hypotheekvorm bedacht. Deze lening is speciaal ontwikkeld voor starters op de huizenmarkt. Er kan tot 128% van de executiewaarde geleend worden. Lekker veel aflosvrij lenen met de verplichting na 7 jaar alsnog verplicht te gaan aflossen.

De “MEER MOGELIJK hypotheek” hebben ze deze lening genoemd. Een krommetenennaam. Met een biertje erbij en een paar jolige mensen moet er toch eenvoudig iets beters kunnen worden bedacht dan deze onzin.

Vermoedelijk is er met dit produkt ook alleen maar “meer mogelijk” voordat de lening afgesloten is. Daarna blinken de meeste hypotheekleningen juist uit in het feit dat er veel minder mogelijk is dan oorspronkelijk werd voorgespiegeld.
Maar vooral de verplichting om na 7 jaar alsnog te gaan aflossen maakt me boos. Over 7 jaar is het niet uitgesloten dat de rente flink hoger is. Over 7 jaar is het ook niet vreemd als die huizenbezitter die aflosverplichting glad vergeten is.
En over 7 jaar is er dan vast NIET MEER MOGELIJK bij deze geldboeren.

Achterstanden

Trots kwamen de heren van de verzekeraars bij mij melden dat ze de levertijd van een polis sterk verbeterd hadden. Er was zelfs een speciaal team aangetrokken om de achterstanden in te halen. Nog niet zo lang geleden was de levertijd van hun polissen al teruggebracht van 1 jaar naar 3 maanden. Nu konden ze mij melden dat zij de polis binnen 1 week konden leveren. Tevreden leunden ze achterover.

Pesterig vroeg ik waarom het nog altijd 5 dagen moest duren?
Pesterig zei ik dat er verzekeraars waren die op dagverwerking zaten.
Pesterig vroeg ik waarom nieuwe klanten direct een polis ontvangen terwijl bestaande klanten nog altijd vele maanden/jaren moesten wachten?
Pesterig vroeg ik of bij hen nieuwe klanten dus belangrijker zijn dan bestaande klanten?

Maar ze weten het nu zeker: “Binnenkort zijn we definitief verlost van achterstanden”.
Pesterig zei ik dat ze datzelfde ook al in 1982 zeiden.

Goh, wat word ik een zuur mannetje.

Foute foto’s


Een Raad van Bestuur met de duurste buik in het midden.
Een man in een slecht zittend pak staande voor zijn leaseauto.
Een man met de telefoonhoorn aan het oor (of pen op een aanvraagformulier).
Een directeur die een personeelslid staand aan een bureau aanwijzingen geeft. (Met z’n vinger op het beeldscherm)
Een groepje mannen in een skybox bij de sponsor.
Een breedlachende vrouw met een headset waar het oogwit en tanden met Photoshop zijn gewit.
Een ideaal gezin met een lief blond meisje met krulletjes en een voetballende deugniet.Heeft u ook hele foute exemplaren laat anderen meegenieten… info@doorneweerd.nl

Imago NVA


De nieuwe voorzitter van het belangenvereniging NVA, Bob Veldhuis wil een imagoherstel van de verzekeringsadviseur. “Cowboys hebben het imago beschadigd” volgens Veldhuis. “Meld de snippenschieters bij de NVA!”
Gewoon het NVA bellen en die belt dan het AFM en die lost het dan op. Probleem? Opgelost dankzij de hulp van Bob.Hij weet natuurlijk ook wel dat het leven iets lastiger in elkaar zit. Verzekeringsadviseurs zitten al sinds mensenheugenis in het verdachtenbankje. Samen met notarissen, makelaars, banken en beleggingsadviseurs hebben ze deze last te dragen. De Consumentenbond en Radar hebben daardoor elke keer weer een smakelijk verhaal. De Wet Financiële Dienstverlening zal het imago hooguit een ietsepietsie kunnen veranderen.

Maar schoonmoeders blijven altijd schoonmoeders en verzekeringsadviseurs blijven altijd verzekeringsadviseurs.

Gouden Handdruk (nagekomen bericht)

Zojuist krijgen we bericht dat die vermaledijde strafheffing is “opgeschort”.

Onze Joop Wijn heeft bedacht dat het toch handig is dat mee te nemen in de discussies over de WW en het ontslagrecht. Dat is wel een beetje jammer. Ik zag de verzekeraars al met rooie koppen in allerlei vergaderingen zitten om als de sodemieter alle GoudenHanddruk-polissen om te zetten. Zoals het er nu naar uitziet blijven Handdrukken dus tot 30 juni gewoon Gouden Handdrukken.

(en na 30 juni wordt de wetswijziging alsnog doorgevoerd….)

Gouden Handdruk

Als het dienstverband van een werknemer met een werkgever beëindigd wordt, kan dit gepaard gaan met het verstrekken van een bepaald geldbedrag ineens. Soms wordt dat in het kader van een sociaal plan of gezamenlijke afvloeiingsregeling vastgelegd en dan worden vaak ook direct de uitgangspunten voor de berekening van dat bedrag afgesproken. In een individueel geval ligt niet direct vast hoe men tot een bepaald bedrag komt.
Op grond van het bepaalde in de Wet op de Loonbelasting 1964 behoort ook een dergelijk bedrag ineens tot het loon. Hierover zijn in principe loonbelasting en premies volksverzekeringen verschuldigd naar het progressieve tarief. Daar wordt niet iedereen gelijk vrolijk van.

Heeft u het geld niet direct nodig of wilt u een eigen zaak starten of het gebruiken als aanvulling op uw pensioen dan volgt een relatief ingewikkeld traject. Wilt u er mee over lezen dan treft u bij “Lees meer” veel, heel veel meer informatie aan.

Wilt u  zich er zelf niet in verdiepen maar toch een objectief en onafhankelijk advies dan doen wij dat graag op uurtarief. Wel zo overzichtelijk zonder verborgen kosten. Even een emailtje of bellen.

Hier vindt u veel, heel veel meer informatie over de gouden handdruk en schadeloosstelling.

Ontbrekende lijstjes


Een weblog over het fraaie woord Risk Management.
Verzekeringsadviseurs kunnen vrij eenvoudig de klanten een overzicht geven wat ze hebben verzekerd. Polisnummer, soort verzekering, verzekeraar, etc. Soms zelfs allemaal online. Klapperdeklapperdeklap. Tevreden leunt men achterover.Het is echter wel een beetje vervelend als door klanten gevraagd wordt om
. Een lijstje met risico’s die iemand niet verzekerd heeft.
. En een lijstje van risico’s die uberhaupt niet te verzekeren zijn.
. En een lijstje van zaken die zijn uitgesloten op een verzekering.

Dat zijn veel interessanter lijstjes maar dergelijke lijstjes kan bijna niemand in de branche verstrekken.
Het is maar hoe hoog de lat gelegd wordt.

Arbeidsongeschikt

Het huilen stond de man nader dan het lachen.

Hij had bij ons een arbeidsongeschiktheidsverzekering aangevraagd. Terecht was er door de verzekeraar een uitsluiting voor psychische klachten opgenomen. Hij liep al een paar jaartjes de deur plat bij psychologen en psychotherapeuten.
“Maar ik doe er tenminste wat aan terwijl de meeste mensen er gewoon mee doorlopen. Dus ik loop veel minder risico.”

De medisch adviseur van de verzekeraar vatte hun opstelling echter kort en bondig samen:
“U verwacht toch niet dat we een brandend huis gaan verzekeren?”

Wij kregen daarna een boze klant en boze medisch adviseur aan de telefoon.
De man: “Ik wil daar nooit meer verzekerd zijn!”
De verzekeraar: “Die man snapt toch wel wat we bedoelen?”

Tja, ik ben niet boos maar wel moedeloos.

Digitaal

Even een pensioenpolis regelen.

– De werkgever moet wel even zijn arbeidscontract aanpassen.
– En er moet een pensioenbrief komen.
– En hoe zit het met een personeelsgids?
– En zullen we gelijk maar even een goede staffel maken?
– En de volgende werknemers; wat krijgen die aan pensioen?
– En moet het nabestaanden pensioen bovenop de staffel komen?
– En welke verzekeringsmaatschappij zullen we nemen?
– En maar gelijk drie verzekeringsmaatschappijen vergelijken?
– En de staffel stijgend doorrekenen?
– En even de offerte tekenen?
– En even de motivatie van mijn advies opstellen en laten tekenen.
– En even het risicoprofiel doorlopen.
– En de werkgeversaanbieding laten tekenen.
– En even de rekening courant verhouding tekenen.
– En uw sofi nummer en legitimatie graag.
– En natuurlijk de KvK inschrijving werkgever.
– En ook nog even het aanvraagformulier invullen.

Hierna scannen we alles. Dan is alles gedigitaliseerd en kunnen wij en de verzekeraar het lekker snel verwerken.

Europese Grondwet


Woensdagochtend, extra vroeg (boos) opgestaan. Ik heb namelijk nog geen mening en dat is niet handig als je een web-log bijhoudt.- JP zagen we zondag worstellen om duidelijk te maken dat Europese bemoeienis met de subsidie van Artis wel een goede zaak is. “Kan ik d’r wat aan doen!” hoorde je hem in stilte schreeuwen. NEE stemmen dus.
– Maar we zitten al in het schuitje. Gedane zaken nemen geen keer. Dan maar goed regelen met goede afspraken. (En natuurlijk omdat de Fransen nee hebben gezegd.) JA stemmen dus.
– Ik heb dus eigenlijk geen mening maar het is m’n burgerplicht om toch stemmen. Blanco stemmen dus.
– Maar ik ben vooral boos op het referendum zelf. Waarom hebben we die politici gekozen? Om voor ons beslissingen te nemen. Doen ze dat niet goed; dat schoppen we ze na 4 jaar van hun pluche af. Wegwezen en niet meer terugkomen! NIET stemmen dus.

Ohja, het woord verzekeringen komt niet voor in de Europese Grondwet.
Jammer, vandaag dus niks om me over op te winden.