Gouden Handdruk

Als het dienstverband van een werknemer met een werkgever beëindigd wordt, kan dit gepaard gaan met het verstrekken van een bepaald geldbedrag ineens. Soms wordt dat in het kader van een sociaal plan of gezamenlijke afvloeiingsregeling vastgelegd en dan worden vaak ook direct de uitgangspunten voor de berekening van dat bedrag afgesproken. In een individueel geval ligt niet direct vast hoe men tot een bepaald bedrag komt.
Op grond van het bepaalde in de Wet op de Loonbelasting 1964 behoort ook een dergelijk bedrag ineens tot het loon. Hierover zijn in principe loonbelasting en premies volksverzekeringen verschuldigd naar het progressieve tarief. Daar wordt niet iedereen gelijk vrolijk van.

Heeft u het geld niet direct nodig of wilt u een eigen zaak starten of het gebruiken als aanvulling op uw pensioen dan volgt een relatief ingewikkeld traject. Wilt u er mee over lezen dan treft u bij “Lees meer” veel, heel veel meer informatie aan.

Wilt u  zich er zelf niet in verdiepen maar toch een objectief en onafhankelijk advies dan doen wij dat graag op uurtarief. Wel zo overzichtelijk zonder verborgen kosten. Even een emailtje of bellen.

Hier vindt u veel, heel veel meer informatie over de gouden handdruk en schadeloosstelling.

Ontbrekende lijstjes


Een weblog over het fraaie woord Risk Management.
Verzekeringsadviseurs kunnen vrij eenvoudig de klanten een overzicht geven wat ze hebben verzekerd. Polisnummer, soort verzekering, verzekeraar, etc. Soms zelfs allemaal online. Klapperdeklapperdeklap. Tevreden leunt men achterover.Het is echter wel een beetje vervelend als door klanten gevraagd wordt om
. Een lijstje met risico’s die iemand niet verzekerd heeft.
. En een lijstje van risico’s die uberhaupt niet te verzekeren zijn.
. En een lijstje van zaken die zijn uitgesloten op een verzekering.

Dat zijn veel interessanter lijstjes maar dergelijke lijstjes kan bijna niemand in de branche verstrekken.
Het is maar hoe hoog de lat gelegd wordt.

Arbeidsongeschikt

Het huilen stond de man nader dan het lachen.

Hij had bij ons een arbeidsongeschiktheidsverzekering aangevraagd. Terecht was er door de verzekeraar een uitsluiting voor psychische klachten opgenomen. Hij liep al een paar jaartjes de deur plat bij psychologen en psychotherapeuten.
“Maar ik doe er tenminste wat aan terwijl de meeste mensen er gewoon mee doorlopen. Dus ik loop veel minder risico.”

De medisch adviseur van de verzekeraar vatte hun opstelling echter kort en bondig samen:
“U verwacht toch niet dat we een brandend huis gaan verzekeren?”

Wij kregen daarna een boze klant en boze medisch adviseur aan de telefoon.
De man: “Ik wil daar nooit meer verzekerd zijn!”
De verzekeraar: “Die man snapt toch wel wat we bedoelen?”

Tja, ik ben niet boos maar wel moedeloos.

Digitaal

Even een pensioenpolis regelen.

– De werkgever moet wel even zijn arbeidscontract aanpassen.
– En er moet een pensioenbrief komen.
– En hoe zit het met een personeelsgids?
– En zullen we gelijk maar even een goede staffel maken?
– En de volgende werknemers; wat krijgen die aan pensioen?
– En moet het nabestaanden pensioen bovenop de staffel komen?
– En welke verzekeringsmaatschappij zullen we nemen?
– En maar gelijk drie verzekeringsmaatschappijen vergelijken?
– En de staffel stijgend doorrekenen?
– En even de offerte tekenen?
– En even de motivatie van mijn advies opstellen en laten tekenen.
– En even het risicoprofiel doorlopen.
– En de werkgeversaanbieding laten tekenen.
– En even de rekening courant verhouding tekenen.
– En uw sofi nummer en legitimatie graag.
– En natuurlijk de KvK inschrijving werkgever.
– En ook nog even het aanvraagformulier invullen.

Hierna scannen we alles. Dan is alles gedigitaliseerd en kunnen wij en de verzekeraar het lekker snel verwerken.

Europese Grondwet


Woensdagochtend, extra vroeg (boos) opgestaan. Ik heb namelijk nog geen mening en dat is niet handig als je een web-log bijhoudt.- JP zagen we zondag worstellen om duidelijk te maken dat Europese bemoeienis met de subsidie van Artis wel een goede zaak is. “Kan ik d’r wat aan doen!” hoorde je hem in stilte schreeuwen. NEE stemmen dus.
– Maar we zitten al in het schuitje. Gedane zaken nemen geen keer. Dan maar goed regelen met goede afspraken. (En natuurlijk omdat de Fransen nee hebben gezegd.) JA stemmen dus.
– Ik heb dus eigenlijk geen mening maar het is m’n burgerplicht om toch stemmen. Blanco stemmen dus.
– Maar ik ben vooral boos op het referendum zelf. Waarom hebben we die politici gekozen? Om voor ons beslissingen te nemen. Doen ze dat niet goed; dat schoppen we ze na 4 jaar van hun pluche af. Wegwezen en niet meer terugkomen! NIET stemmen dus.

Ohja, het woord verzekeringen komt niet voor in de Europese Grondwet.
Jammer, vandaag dus niks om me over op te winden.

Account managers

Gisteren hadden we een aantal accountmanagers van verzekeraars op bezoek. Vroeger heette dat overigens inspecteurs en soms zie je de benaming sales managers.

In een aantal gevallen vraag ik mij, na een bezoek af “What’s in it for me?”. En wie heeft echt inhoudelijke interesse getoond in ons werk? Wie heeft onze laatste nieuwsbrief gelezen? Wie kent de namen van mijn mensen? Etc.

Mijn oude baas Paul Nouwen riep ooit : “Ga eens wat minder adviseren en wat meer verkopen!”
Voor dat laatste zijn drie zaken nodig:
– kennis van het vak,
– gewone verkoopvaardigheden en
– beleving.

Het is jammer dat zo weinig verzekeraars hun mensen meer trainen op verkoopvaardigheden. Het is namelijk een vak apart.

Paul Nouwen verkoopt nu overigens met een grote grijns de gehate kilometerheffing aan ons. “And we love it”.

Verzekeringen op school

Pas sinds kort weten mijn drie oudste kinderen (21, 19, 17 jaar) dat ongeveer 20% van hun salaris bestemd is voor de huidige 65-plussers. Maar ook termen als lijfrente, pensioen, fiscale aftrek of premies sociale verzekeringen, komen nauwelijks in hun vocabulaire voor.

Ze hebben überhaupt de ballen verstand van dit soort financiële zaken. Je zou hopen dat school voor die basiskennis zou zorgen. Maar niets van dat alles. Op het VWO werd er in 6 jaar in het geheel niet over gesproken. Maar ook een studie zoals Bedrijfswetenschappen aan het VU heeft geen enkel verzekeringsonderdeel waar de basiskennis wordt behandeld.

Meerkeuze vraag:
Welk vak zullen we laten vervallen ten faveure van het nieuwe vak pensioenen en verzekeringen?
1. Aardrijkskunde
2. Scheikunde
3. Frans
4. Geschiedenis

onderzoeken ZwitserLeven

NIPO/ZwitserLeven hebben een nutteloos onderzoek verricht.
Conclusie van dit onderzoek: Nederlanders gebruiken nooit hun vakantiegeld voor aanvullingen voor het pensioen.

Laat mij nog even een paar onderzoeksresultaten melden (van onderzoeken die de komende jaren plaats zullen vinden).
– Mensen van 45 jaar en ouder willen vaker extra sparen voor hun pensioen dan jongeren.
– Mensen kopen liever een groter huis dan een dikker pensioen.
– 99% van de gesprekken tijdens feestjes gaan niet over pensioen.

Datzelfde onderzoek leert overigens dat 2 op de 5 Nederlander gemiddeld 1400 euro per jaar apart zet voor pensioen. Kijk dat is wel nieuws.
Conclusie van dit onderzoek: Het merendeel van de mensen doet geen donder aan z’n pensioen.
Zo, dat spaart de komende jaren veel onderzoeksgeld.

Bananen software

En weer werd ik boos wakker. Midden in de nacht denken dat alle software foutloos werkt, en dan ’s ochtends wakker worden en weten dat het een droom was.

In de helft van de gevallen krijgen we van verzekeraars namelijk bananen-software aangeleverd. De gedachte hierachter is: je levert software half klaar af aan de eindgebruiker en laat hem alle foutjes opsporen. Dat scheelt die verzekeraars handenvol geld aan ontwikkelings- en controlekosten.
Net als er gedaan wordt met bananen: onrijp plukken en op de schaal van de consument rijp laten worden. Wij zijn inmiddels begonnen de onrijpe bananen op kantoor weg te gooien.

Hart

” U kunt met een gerust hart doodgaan. ” De tekst verliet mijn mond en bleef een fractie van een seconde hangen tussen mij en de klant. Je hersenen zeggen: oelewapper, neem die tekst terug. Te laat. De woorden waren al bij zijn oren aangekomen. Er kwam direct een bulderende lach. En ik kon weer ademhalen.

Hij had namelijk een paar maanden geleden nog aan allerlei apparaten gelegen op de intensive care met hart problemen. Hij had zich toen zorgen gemaakt over zijn vrouw en kinderen. En over zijn verzekeringen en mijn advies.
Dan ineens blijkt het rendement, de kostenstructuur en de provisie van nul en generlei waarde.