Start als werkgever een ASR Doenpensioen voor de werknemers. Het is een collectieve beschikbare-premieregeling op basis van beleggen. Bij ASR Doenpensioen bouwt een werknemer een eigen pensioenkapitaal op. De premies voor de opbouw van het pensioen worden -na aftrek van aankoopkosten- belegd. De waarde van die beleggingen kan stijgen of dalen. Zo wordt er meer of minder pensioenkapitaal opgebouwd. Op het moment dat een werknemer met pensioen gaat, koopt deze met het opgebouwde ASR Doenpensioen kapitaal een pensioen aan bij a.s.r. of bij een andere pensioenaanbieder.

De rekenmodules ASR Doenpensioen: