Eigen pensioen bijdrage 2019 berekening

De eigen pensioen bijdrage 2019 berekening

Eigen pensioen bijdrage 2018Eind van de maand januari 2019 zal iedereen een nieuwe salarisstrook hebben. Voor werkgevers is het dus zaak (indien van toepassing) de nieuwe eigen pensioenbijdrage te vermelden. De berekening van de eigen bijdrage is als volgt. Als er sprake is van een eigen pensioen bijdrage 2019 in een pensioenregeling dan bedraagt die bijdrage vaak een percentage van de pensioengrondslag. (zeg 4%)

Pensioengrondslag = fulltime jaarsalaris -/- AOW franchise 2019 . Die pensioengrondslag maal het parttime percentage levert de pensioengrondslag op. De eigen pensioen bijdrage 2019 is dus een percentage van deze pensioengrondslag.

Een rekenvoorbeeld

 1. Salaris € 33.785,- fulltime
 2. AOW franchise 2019 € 13.785,-
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen pensioen bijdrage 2019 (stel) 4% per jaar  dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen

Gerelateerde artikelen

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed bedrijfspensioenbeheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten

Collectief bedrijfspensioen

Het wijzigen van de eigen bijdrage van werknemers door de werkgever kan een fors effect hebben op de totale kosten voor de pensioenregeling. Ook een combinatie van een wijziging van de eigen bijdrage en een aangepaste staffel kan voor de werkgever een interessante manier zijn de pensioenkosten aan te passen. Wij adviseren wijzigingen overigens altijd aan te passen in overleg met de werknemers. Bij Direct online premieberekening kunt u de effecten zelf narekenen vanuit een beschikbare premiestaffel.

Pensioen collectief premieberekening

Bijzondere omstandigheden

 1. Maximum pensioengevend loon is vastgesteld op € 107.593.
 2. Vergeten eigen bijdrage. Is de eigen pensioen bijdrage vergeten op de salarisstrook? Een werknemer kan dit inhalen door het direct geheel af te storten via de eerstvolgende salarisstrook. Soms geeft een werkgever ook de gelegenheid dit over een periode van de komende 12 maanden te spreiden. Even goed overleggen en denk ook om de maandelijkse reguliere afdracht.
 3. Te hoge eigen pensioen bijdrage 2019. Let er op dat er nooit meer eigen bijdrage kan worden berekend dan er aan premie door de werkgever wordt afgedragen.
 4. Afstandsverklaringen zijn uit de boze. Hier staan de redenen. Wilt u een medewerker daarom alsnog aanmelden voor de pensioenregeling, denk dan aan een aantal zaken. De datum in dienst wordt dan veelal gesteld op bijvoorbeeld 1 januari 2019 terwijl de werkelijke datum in dienst ver in het verleden kan liggen. Vooral voor het nabestaandenpensioen kan dit een probleem zijn. Er wordt dan te weinig nabestaandenpensioen verzekerd. Leg het vervallen van de afstandsverklaring dus officieel en nauwkeurig vast.
 5. Partnerdefinitie. Laat bij twijfel de partnerdefinitie controleren. Deze wijkt namelijk af van de fiscale partnerdefinitie. Een pensioenfonds of verzekeraar stelt soms specifieke eisen aan de partnerdefinitie.
 6. Aanmelding. Geef mutaties altijd door via dit online formulier. Wij helpen en corrigeren daar waar nodig is. U ontvangt altijd een bevestiging. Dat is wel zo gemakkelijk want vanaf dat moment zorgen wij dan voor alles.

Even overleggen?

 1. Bel gerust 020-6200825; kost niets en soms kunnen we direct telefonisch helpen.
 2. Onze bedrijfspensioen beheer tarieven ontvangen?
Verzekeringen

Laat uw reactie achter