Ernstige Aandoeningen Polis

papier en penDe Ernstige Aandoeningen Polis zorgt voor een uitkering bovenop een zorgverzekering of overige verzekeringen. Daarmee kunt u de extra financiële lasten opvangen die bij een langdurige ziekte kunnen ontstaan.

In welke uitkering voorziet deze verzekering ?

 • Zodra de diagnose hartinfarct, beroerte of kanker wordt gesteld, ontvangt u een uitkering tot € 25.000,– afhankelijk van de gekozen optie.
 • Bij ziekenhuisopname ontvangt u maximaal € 135,– per dag met een maximale duur van 180 dagen.
 • Bij herstel thuis wordt € 145,– per dag uitgekeerd gekoppeld aan het aantal dagen dat u in het ziekenhuis opgenomen bent geweest, met een maximum van 30 dagen.

Deze bedragen zijn vrij besteedbaar en vrij van inkomstenbelasting. De premie is sterk afhankelijk van leeftijd, beroep en looptijd. Een indicatie voor een basis verzekering is € 500,- premie per jaar. Te besteden om noodzakelijke aanpassingen aan de woning of auto te kunnen verrichten. Of voor een alternatieve therapie. Om er tussenuit te gaan en tot rust te komen. Of voor praktische zaken als reiskosten, extra kosten voor kinderopvang of huishoudelijke hulp.

Medisch? Gegarandeerde acceptatie zonder medische keuring of medische vragenlijst.
Welke ziekten zijn verzekerde Ernstige Aandoeningen ?
 • Kanker
 • Hartinfarct
 • Beroerte
Vraag hier een offerte op maat aan en de voorwaarden. (leeftijd en beroep) Uiteraard vrijblijvend.

Advocaten en de valkuilen van een AOV

Bestuurdersaansprakelijkheid

Waar moeten advocaten op letten bij de aanschaf van een AOV? Zie hier in het FD de premieknoppen om aan te draaien om een goede premie te krijgen.

Vrouwen: wachttijd bij zwangerschap. Bij bepaalde verzekeraars wordt er in geval van zwangerschap pas uitgekeerd als u bijvoorbeeld al twee jaar verzekerd bent. Dat is niet overal het geval. Wel moet een verzekerde na ingangsdatum van de verzekering zwanger zijn geraakt om gebruik te kunnen maken van de zwangerschapsregeling.

Modulaire opbouw. Er zijn mogelijkheden om meerdere verzekeringen naast elkaar af te sluiten. Zo kan aan de hand van uw financiële en persoonlijke planning, uw arbeidsomstandigheden en inkomen inclusief regelingen de gewenste verzekeringssamenstelling worden afgesloten.

Starterskorting. Verzekerden die jonger zijn dan 45 jaar en niet langer dan drie jaar geleden een eigen praktijk of onderneming begonnen zijn, kunnen in aanmerking voor de Starterskorting. Voorbeelden:

– Verzekerden die kiezen voor een contractsduur van vijf jaar, ontvangen vijf jaar lang korting op de premie: 25% in het eerste jaar, 20% in het tweede jaar, 15% in het derde en vierde jaar en 10% in het vijfde jaar.
– Verzekerden die kiezen voor een 1-jaarscontract, ontvangen 25% in het eerste jaar, 15% in het tweede jaar en 10% in het derde jaar.

Dagelijks opzeggen.. De meeste verzekeraars bieden bij 1-jaarscontracten pas na een looptijd van een jaar de mogelijkheid een verzekering per maand op te zeggen. Bij sommige verzekeraars kunt u een 1-jaarscontract direct na afsluiten dagelijks opzeggen.

[Lees meer…] overAdvocaten en de valkuilen van een AOV

Lars de Beer

ZZP-er Lars de Beer (40) kreeg op Texel een ongeluk met zijn mountainbike en brak daarbij zijn nek. Daardoor is hij van voeten tot schouders verlamd geraakt. Lars had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en zal vermoedelijk nooit meer kunnen werken. Het filmpje toont het grote belang van een AOV aan. Lars heeft nu geen inkomen meer.

De uitzending over Lars de Beer via Eenvandaag.

In Nederland zijn er 880.000 zelfstandige en dit aantal zal alleen maar toenemen. Van hen heeft slechts 30% een AOV. Veel gehoorde argumenten zijn “het is te duur”, “mij overkomt niets” en “als ik ziek word, zoek ik wel ander werk”. Meer informatie over aov-verzekeringen via deze arbeidsongeschiktheidspagina.

Hoe is het nu met Lars Beer? (2016)

Hieronder de crowdfunding video.


Hieronder in 12 minuten een uitleg over de nodige details rondom arbeidsongeschiktheidsverzekering.

” Ik zit in de Ziektewet. ” Aaaaargh.

“Ik zit in de Ziektewet.”

Dit zijn uitgesproken zinnen die elke werkgever en adviseur tot wanhoop brengen. Niet omdat iemand ziek is maar omdat de verkeerde woorden worden gebruikt. Hieronder de verschillen.

 • Verzuim regulier. Als werknemers in reguliere loondienst zijn bij een werkgever dan moet die werkgever het loon gedurende 2 jaar doorbetalen. Soms is daar een verzekering voor, soms niet. De werkgever betaalt dus het loon door gedurende de periode dat de werknemer in dienst is.
  • Wie zijn dat? Reguliere werknemers.
 • Verzuim tijdelijk. Als de werknemer in tijdelijk dienst is bij een werkgever dan moet die werkgever het loon gedurende die tijdelijke periode doorbetalen. Soms is daar een verzekering voor, soms niet. De werkgever betaalt dus het loon door gedurende de periode dat de werknemer in dienst is.
  • Wie zijn dat? Tijdelijke reguliere werknemers 
 • Ziektewet. Zodra een werknemer ziek uit dienst gaat, heeft hij recht op een uitkering vanuit de Ziektewet. Het UWV betaalt meestal deze uitkering. Ieder bedrijf betaalt een premie aan het UWV via de belastingdienst voor deze Ziektewet. (Een werkgever mag dat risico ook zelf  dragen en dan wordt hij Eigen Risico Drager Ziektewet ZW.)
  • Wie zijn die werknemers?
   • Werknemers zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs;
   • Werknemers bij de werkgever hebben gewerkt (en verzekerd waren) en daarna ziek werden;
   • Werknemers met een (tijdelijk) contract, van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, zoals, onder andere, uitzendkrachten.

Waarom maak ik me druk? Omdat er nieuwe rekenregels zijn, nieuwe termen, andere benamingen, verschillen in premies, UWV wijzigingen, belastingmaatregelen en verzekeraars-proza. De komende weken ga ik minutieus alle termen en regelingen ontleden. Met een beetje geluk wordt niemand er ziek van.

Maximum dagloon WIA 2014

Het maximumdagloon WIA wordt per 1 januari 2014 vastgesteld op € 197,00 per dag. Dat op jaarbasis € 51.417,00.
Wat heeft u daar mee te maken als werknemer? Dat betekent dat uw wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering zal nooit hoger dan een percentage van dit loon.

 • Verdient u precies  € 51.417,00 dan zal de uitkering ongeveer € 38.000,- bedragen. Dan moet u wel geheel en duurzaam kreupel zijn.
 • Verdient u minder dan € 51.417,00 en kunt u niet meer de hele dag werken? Dus gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Voor die gevallen hebben ze bij de overheid een heerlijk ingewikkelde wetgeving gemaakt inclusief de bijbehorende hiaat-verzekeringen van verzekeraars.
 • Verdient u meer dan € 51.417,00  dan wordt het echt treurig. U krijgt niets extra’s. Dat is vreemd want vaak zijn dat juist werknemers die een dergelijk salaris ook waard zijn maar wel in een veel slechtere financiële situatie terecht komen dan iemand met 51 mille of minder. Hier ligt een schone taak voor elke werkgever om dat op te lossen met een excedent arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dan zijn het weer gelijke monniken, gelijke kappen.

Advocaten en de valkuilen van een AOV

De Balie heeft zojuist het contract met de verzekeraar Movir verlengd. Leuk voor hun  maar waar moeten advocaten op letten bij de aanschaf van een AOV? Zie hier ook de andere premieknoppen om aan te draaien om een goede premie te krijgen.

Vrouwen: wachttijd bij zwangerschap. Bij bepaalde verzekeraars wordt er in geval van zwangerschap pas uitgekeerd als u bijvoorbeeld al twee jaar verzekerd bent. Dat is niet overal het geval. Wel moet een verzekerde na ingangsdatum van de verzekering zwanger zijn geraakt om gebruik te kunnen maken van de zwangerschapsregeling.

Modulaire opbouw. Er zijn mogelijkheden om meerdere verzekeringen naast elkaar af te sluiten. Zo kan aan de hand van uw financiële en persoonlijke planning, uw arbeidsomstandigheden en inkomen inclusief regelingen de gewenste verzekeringssamenstelling worden afgesloten.

Starterskorting. Verzekerden die jonger zijn dan 45 jaar en niet langer dan drie jaar geleden een eigen praktijk of onderneming begonnen zijn, kunnen in aanmerking voor de Starterskorting. Voorbeelden:

– Verzekerden die kiezen voor een contractsduur van vijf jaar, ontvangen vijf jaar lang korting op de premie: 25% in het eerste jaar, 20% in het tweede jaar, 15% in het derde en vierde jaar en 10% in het vijfde jaar.
– Verzekerden die kiezen voor een 1-jaarscontract, ontvangen 25% in het eerste jaar, 15% in het tweede jaar en 10% in het derde jaar.

Dagelijks opzeggen.. De meeste verzekeraars bieden bij 1-jaarscontracten pas na een looptijd van een jaar de mogelijkheid een verzekering per maand op te zeggen. Bij sommige verzekeraars kunt u een 1-jaarscontract direct na afsluiten dagelijks opzeggen.

[Lees meer…] overAdvocaten en de valkuilen van een AOV

De zorg-poliswekker

Als het om de zorgpremie gaat, is inmiddels heel Nederland wakker geworden. De volgende stap zetten is nu ook mogelijk; vergelijk de verschillen in prijs en dekking voor 2012 en 2013 via de prima website Kiesbeter.nl. De beste website die wij kennen over alle aspecten rondom zorg.

Zij hebben nu de Poliswekker gemaakt. Met de Poliswekker weet u als eerste wat de verschillen zijn in prijs en dekking. Als de prijs en de  polisvoorwaarden 2013 bekend zijn, ontvangt u een e-mail. U ziet dan precies wat de verschillen in prijs (premie) en vergoeding zijn tussen de polis van 2012 en die van 2013. Zo kan er snel beoordeeld of u uw huidige polis wilt voortzetten of dat u wilt overstappen naar een andere zorgverzekering.

Ergens in de eerste helft van november maken de meeste zorgverzekeraars hun polissen bekend. Vanaf dat moment kunt u bekijken wat het goedkoopste basispakket is of in enkele stappen een passende zorgpolis voor 2013 kiezen. Ook vindt u welke collectieve korting u kunt krijgen via bijvoorbeeld een vereniging.

Standpunten politieke partijen zorg

De zorg is, naast de AOW, een belangrijk item waar politieke partijen op beoordeeld worden. Niet alleen vanwege vaak persoonlijke belangen die gehecht worden aan een goede gezondheidszorg. Ook de stijgende kosten van de zorg zijn voor de bestuurders een zorg. De standpunten van de politieke partijen zijn veelal gericht op uitbreiding van de zorgsector en slechts weinigen durven moeilijke keuzes te maken. Hieronder staat 8 keer “meer” en 0 keer “minder“. Hieronder de worsteling van elke partij met dat dilemma.

VVD

 • Wijkverpleegkundige met zelfstandige financiering terug in de buurt.
 • Fusieverbod voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
 • Eigen risico, waaronder de huisarts, gaat omhoog om premieverhogingen te beperken.
 • AWBZ waar mogelijk laten uitvoeren door verzekeraars in plaats van zorgkantoren.
 • Persoonsgebonden Budget wettelijk vastleggen voor mensen die complexe en langdurige zorg zelf willen organiseren.
 • Geen hogere verzekeringspremies voor ongezond gedrag, wel gerichte voorlichting over alcohol, tabak, drugs, seks en voeding.

PvdA

 • Effectieve preventiemaatregelen horen in het basispakket van de zorgverzekering.
 • Aantal wijkverpleegkundigen uitbreiden.
 • Persoonsgebonden budget (pgb) blijft behouden.
 • Inkomensafhankelijke premie voor basispakket, en dus afschaffen zorgtoeslag; ook eigen bijdrage en eigen risico worden inkomensafhankelijk.
 • Geen eigen bijdrage of eigen risico voor huisarts.
 • Thuiszorg hoeft niet te worden aanbesteed.
 • Meer aandacht voor vrijwillig levenseinde en stervensbegeleiding.

CDA [Lees meer…] overStandpunten politieke partijen zorg

Ontslag om ongezonde leefstijl

Op de excellente website weetwaarjeaantoebent stond een boeiend artikel van Peter Dona over ontslag bij overmatig roken of te dik zijn. Hieronder de integrale weergave van dat stuk.

De maand februari begon met een sensationele uitspraak van de HR directeur van openbaar vervoerbedrijf Connexxion, om medewerkers (buschauffeurs) met een ongezonde leefstijl (roken of te dik zijn) te mogen (willen) ontslaan. Van BNR tot vrijwel alle kranten gaven hier aandacht aan.

Het werd zelfs concreet gemaakt met cijfers, dus er lijkt over nagedacht te zijn. De HR directeur sprak over 100 tot 150 werknemers, en dat men per jaar 10 tot 15 werknemers zou willen ontslaan?

Van de zogenaamde BRAVO- thema’s (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning) is overgewicht relatief goed te meten (BMI e.d.) en wetenschappelijk zijn risico’s goed te voorspellen.

Maar liefst 40% van de werkgevers in het midden – & kleinbedrijf gaf aan dat het mogelijk zou moeten zijn om werknemers met een ongezonde leefstijl te kunnen ontslaan.

Los van het feit dat ons ontslagrecht dit vrijwel onmogelijk maakt (maar ja, aanpassing van het ontslagrecht behoort mogelijk tot een van de discussiepunten in het komende torentjesoverleg van het huidige kabinet en haar gedoogpartner), wordt hier m.i. wel een toon gezet die zich de afgelopen jaren in de maatschappelijke discussie heeft ontpopt.

Een discussie die steeds meer de richting uitgaat, dat werknemers eigen verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun duurzame inzetbaarheid, waaronder de leefstijl. [Lees meer…] overOntslag om ongezonde leefstijl

Geen inkomen tussen 65 jaar en 67 jaar

Het kan ons allemaal gebeuren. Arbeidsongeschikt worden. Met een wettelijke uitkering en wellicht zelfs een aanvulling uit een verzekering. Vervelend om niet meer te kunnen werken maar we gaan niet dood van de honger. Tenminste niet tot de einddatum van de verzekering. Meestal is dat 65 jaar.

En dan? Dan stopt de uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Best jammer dat de AOW uitkering pas start op 67 jaar. 2 jaar is er geen uitkering en geen AOW.  Is er een oplossing? Nee. De verzekeraars en de minister spelen elkaar de bal toe.

Het wordt hoog tijd dat adviseurs bij nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering standaard 67 jaar aanbieden. Want bestaande arbeidsongeschikten zijn niet meer te redden. Nieuwe verzekerden zouden er verstandig aan doen te kiezen voor een AOV met als eindleeftijd 67 jaar.

Hier zijn verzekeringen aan te vragen met eindleeftijd 67 jaar.