Beperken ziekteverzuim 11 tips

Beperken ziekteverzuim is voor zelfs het kleinste bedrijf met werknemers een zaak om alert op te zijn. Kijk ook eens op het stappenplan van het UWV.

Kosten van verzuim

beperken ziekteverzuim

De kosten zijn enorm. Denk bij een willekeurig zieke werknemer maar aan gemiddeld € 250,- PER DAG. Reden dus om elke tip even langs te gaan en te kijken waar besparingen voor een bedrijf kan worden gerealiseerd. Let op, het gaat dus om tips die voor de werkgever van belang zijn maar ook voor werknemers.

Verzuimverzekeringen offertes

Beperken ziekteverzuim

 1. Zorg voor duidelijke afspraken en verwachtingen voor beperken ziekteverzuim
  • Maak duidelijke afspraken en zorg dat de drempel voor ziekmelden niet te laag ligt. Sta bijvoorbeeld niet toe dat mensen zich per WhatsApp ziek kunnen melden. Beperken ziekteverzuim begint bij goede afspraken.
 2. Verzuimverzekering, stoploss of in eigen beheer.
  • Slim inkopen en afwegen of een polis verstandig is, kan het bedrijf veel geld opleveren. Als u, financieel voordelig, de risico’s kan afwentelen op een verzekeraar, dan kunt u uw bedrijf daar een voordeel mee doen.
 3. Geef alle ziekmeldingen door .
  • Ook kort verzuim, zoals een griepgeval. Hierdoor komt frequent verzuim in beeld voor uzelf en kan Keerpunt helpen, wanneer dit nodig blijkt te zijn.
 4. Voer een actief preventief beleid. 
  • Ga in gesprek met medewerkers als er signalen zijn die vaak vooraf gaan aan (langdurig) verzuim, zoals frequent verzuim. Beperken ziekteverzuim in preventie verdient altijd de voorkeur.
 5. Kijk naar de samenstelling van het team.
  • Hebben medewerkers te maken met fysieke arbeid, piekmomenten en wisselende diensten? Zorg dan voor een evenwichtige teamsamenstelling, met een goede verdeling van taken en een adequate inzet van uren en capaciteiten.
 6. Ga het gesprek aan over duurzame inzetbaarheid.
  • Bespreek bijvoorbeeld met oudere medewerkers hoe zij fit for the job blijven en tot hun pensioen kunnen doorwerken. Denk daarbij ook vooral out of the box. Misschien is een dag minder werken per week of een vermindering van het aantal uren per dag wel de beste oplossing om gezond en vitaal verder te kunnen. Beperken ziekteverzuim bij oudere werknemers kan waardevol zijn voor beide partijen.
 7. Neem medewerkers mee in het beleid.
  • Laat zien waar het bedrijf naartoe gaat. Bijvoorbeeld door middel van een workshop over digitalisering, waarbij de toegevoegde waarde van veranderingen duidelijk wordt. Maak de vertaalslag, waardoor medewerkers begrijpen waarom veranderingen nodig zijn. Dit vergroot de betrokkenheid en leidt tot een lager verzuim.
 8. Breng risico’s in kaart.
  • Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) geeft inzicht in alle risico’s. Het formuleren van acties in een plan van aanpak helpt bij het Beperken ziekteverzuim.
 9. Kies een sparring partner.
  • Heb je hier aan gedacht? Als jullie nu eens proberen om….? Als we eens een alternatieve benadering zoeken? Werkt het verzuimprotocol goed? Talloze vragen om eens met ons te klankborden. Eigen gezond verstand is belangrijk maar toets het eens met ons.
 10. Kies een goede arbodienst voor beperken ziekteverzuim.
  • Best lastig om een goede arbodienst te kiezen. Vergelijk grondig en kies niet altijd voor het goedkoopste pakket.
 11. Verzuimprotocol. 
  • Goede afspraken met werknemers en oproepkrachten (meer tips) zijn belangrijk om ziekteverzuim onder controle te houden. Het werken met verzuimprotocollen is cruciaal voor het beperken ziekteverzuim. Wilt u een concept? Stuur even een emailtje aan info@doorneweerd.nl met in het onderwerpveld “verzuimprotocol” en wij sturen zonder verplichtingen een uitgebreid concept (.doc) toe die u zelf kunt aanpassen aan uw persoonlijke wensen.
[Lees meer…] overBeperken ziekteverzuim 11 tips

Ziekte verzuim oproepkrachten 19 FAQ’s

Ziekte verzuim oproepkrachten blijft voor elke werkgever een lastig onderwerp. Soms moet het loon worden doorbetaald, soms kan een oproepkracht zich melden bij het UWV. Hieronder  vragen en antwoorden om u als werkgever op weg te helpen. Met het nul uren contract of oproepcontract sluit de werkgever een arbeidsovereenkomst met de werknemer, maar legt hierin geen vast aantal te werken uren vast. In plaats daarvan, staat in het nul-uren contract een clausule waarmee u de werknemer flexibel op kunt roepen.

Maar hoe flexibel bent u en wanneer is er een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte verzuim oproepkrachten. Dat valt tegen; het structureel inzetten van oproepkrachten levert bijna zeker een loondoorbetalingsverplichting op.

Lees ook ons artikel over Zieke werknemer door ziekte van een partner of een familielid

Verzuimverzekeringen offertes

Basis verplichting bij ziekte verzuim oproepkrachten?

Ziekte verzuim oproepkrachten

In de wet is geregeld dat er minimaal 70% van het loon moet worden doorbetaald in de eerste twee ziektejaren. Veel CAO’s (overzicht alle CAO’s) bepalen echter dat er meer loon moet worden doorbetaald. Veel komt voor 100% van het loon in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar. Dat kan ook gelden bij Ziekte verzuim oproepkrachten. Controleer dus eerst de CAO van uw bedrijfstak.

[Lees meer…] overZiekte verzuim oproepkrachten 19 FAQ’s

17 broodfonds nadelen

Hieronder de 17 broodfonds nadelen. Naast het Broodfonds zijn er overigens meer organisaties zoals het Voorzieningenfonds die zich richten op het aanbieden van ziekte voorzieningen voor zelfstandigen. De voordelen van broodfondsen kunt u ondermeer hier vinden. Alle voordelen zijn tevens terug te vinden op de respectievelijke pagina’s van organisaties die broodfondsen verkopen.

Broodfonds nadelen

Een broodfonds is kleine vereniging van ondernemers met veel sociale onderlinge kenmerken. U wordt als ondernemer bijna altijd geaccepteerd. Het wordt ook weleens betiteld als een schenkkring.

Het broodfonds keert uit als een deelnemer zelf vindt dat hij/zij door ziekte een financiële ondersteuning nodig heeft van de andere ondernemers. Er is alleen een schenking bij kortlopende ziekte (maximaal 2 jaar). Daarna stopt de hulp van de andere ondernemers.

De 17 broodfonds nadelen

[Lees meer…] over17 broodfonds nadelen

Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar?

Zijn advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar bij de aangifte IB?

Antwoord: Op de vraag of de advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar zijn moet in principe “nee” worden geantwoord. De premies zijn weliswaar “persoonlijke verplichtingen“; maar dat geldt niet voor de apart gefactureerde advieskosten. De regering heeft aangegeven dat apart betaalde advieskosten voor lijfrente of AOV niet aftrekbaar zijn bij de aangifte IB.


Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar?
Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar bij ZZP of DGA?

Bedrijfsmatig zijn kosten van advies uiteraard gewoon als bedrijfskosten te boeken. Een ZZP-er of een DGA kan advieskosten dus in het algemeen wel als bedrijfskosten opgeven. Het reilen en zeilen van het bedrijf van de ZZP-er of DGA bepaalt immers voor een groot gedeelte de afweging voor het wel/niet afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of andere verzekeringen. Daarmee zijn praktisch de advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar geworden.

DGA arbeidsongeschiktheid via BV of privé

Vanuit de BV. U kunt de arbeidsongeschiktheidsverzekering in privé afsluiten (let op de aftrekbaarheid advieskosten) maar een directeur grootaandeelhouder kan ook de eigen BV als werkgever een verzekering laten afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. De premiekosten worden in dit geval dus betaald door de eigen BV. Er zijn dan geen gevolgen voor de netto inkomsten in privé vanuit het bruto DGA salaris.

Vanuit privé. Betaalt u de premies vanuit privé dan zijn deze weliswaar fiscaal aftrekbaar maar beïnvloedt uw netto inkomen; u moet immers de bruto premie in privé betalen vanuit uw BV-salaris. Dat negatieve effect is te vermijden door het eigen salaris vanuit de BV te verhogen. Maar dat verhoogt weer de kosten binnen de eigen BV en het hogere salaris heeft mogelijk gevolgen voor bijvoorbeeld de hoogte van de pensioenregeling en overige lasten.

Interview BNR Radio

Interview BNR Radio Rens de Jong met Gerrit-Jan Doorneweerd over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Link en download

21% BTW of 21% assurantiebelasting.

Wees bij schadeverzekeringen nog wel even attent op het verschil tussen BTW 21% en assurantiebelasting 21%. De eerste is wel verrekenbaar en de tweede niet. Zorgvuldig overleg vooraf bij het aangaan van een dienstverleningscontract bij schadeverzekeringen kan financieel dus een flink voordeel opleveren.

Het alternatief een broodfonds

Veel ondernemers hebben gemengde gevoelens bij een AOV. Deze biedt inkomenszekerheid bij ziekte, maar daar hangt een prijskaartje aan en de voorwaarden variëren flink. Sinds enkele jaren wint een sympathiek alternatief voor de AOV aan populariteit: het broodfonds. Hierbij steunen ondernemers elkaar bij ziekte via een ‘schenkkring’. Maar ook broodfondsen kennen hun beperkingen én risico’s. Van een volwaardig alternatief voor een AOV is nog geen sprake. Hier leest u meer over de voordelen en de 17 nadelen van broodfondsen.

Vandaar dat een combinatie de goede verhouding kan zijn tussen de voordelen en nadelen van broodfondsen en de voordelen en nadelen van verzekerde risico’s via een verzekeringsmaatschappij.

De knoppen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wilt u een inkijkje hebben van de eerste informatie die nodig is voor een goed advies? Hier (pdf) een interview met Doorneweerd in het Financieel Dagblad over alle knoppen die aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering vastzitten.

Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte

Valkuilen en kleine lettertjes

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een complexe verzekering. Dat wordt direct duidelijk als er uitgekeerd moet worden. Op dat moment blijkt vaak waarom de ene polis veel duurder is dan een andere verzekering De voorwaarden lezen is tijdsintensief en zit vol vakjargon. Neem er de tijd voor om het goed uit te zoeken.

Voorbeeld “kleine lettertjes”. Wij zagen bij een ogenschijnlijke zeer laag geprijsde arbeidsongeschiktheidsverzekering de volgende clausule. “Uitsluiting uitkering bij opzet of al dan niet bewuste roekeloosheid van de verzekerde; onder opzet van de verzekerde wordt mede verstaan poging tot zelfdoding;” Denk daarbij aan een auto-ongeluk door te hoge snelheid of een skiongeval. De verzekeraar zal er zeker gebruik van maken om geen uitkering te hoeven te doen. 

Preek voor eigen parochie

Het AFM vindt een arbeidsongeschiktheidsverzekering een complex product. En dus zijn er weinig mogelijkheden om rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij, zonder adviseur zo’n polis af te sluiten. Wat doet zo’n adviseur eigenlijk voor zijn vergoeding? Inventarisatie, uitwerking, overleg, vergelijkingen en keuze overleg, aanvraagtraject, medisch traject, controle en vastlegging.

Natuurlijk kunnen ZZP-ers of DGA’s ook vaak zelf de keuze prima maken maar een fout is snel gemaakt en bij schade niet meer te herstellen.

Audio

Luister eens onze podcast over de verschillende elementen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Soms een paar open deuren in deze podcast maar ook veel tips en truc’s.

Prijs advies.

De gemiddelde prijs bedraagt voor een advies zal ongeveer € 500,- bedragen. Daar wordt een adviesrapport voor gemaakt en gesprekken gevoerd. Daarna komt er een vergelijking tussen de verzekeraars op prijs en voorwaarden. Daarna komt er nog een medisch traject, en controle opmaak polis door de verzekeraar. Een eerste stap om de advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering inzichtelijk te krijgen, is onderstaande informatie naar ons toe te zenden. Er komt dan een indicatie premie voorstel met een paar extra ideeën retour. Daarna beslist u of ons advies interessant voor u is. Kies er ook altijd voor een jaarlijkse beheerfee te betalen (globaal € 250,-) zodat de verzekering altijd up to date blijft.


Premie online berekenen

Verzuimverzekeringen offertes Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Overzicht alle bedrijven verzekeringen

De AOV van een ZZP-er op Youtube

Dat de verzekering hard nodig is voor veel ZZP-er staat niet ter discussie.

Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering tips

De Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering is van groot belang bij ene goede verzekering. Hieronder een uitgebreide toelichting. Er zijn bij het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) veel factoren die van invloed zijn op de premie. Lees hier ene interview in het Financieel Dagblad met mij over de vele knoppen aan een AOV.

Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering

Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering

De eindleeftijd is niet alleen een sterke premiebepalende factor, maar is ook een erg belangrijk onderdeel van de verzekeringsdekking. De eindleeftijd kan in principe vrij worden gekozen, de meest gangbare eindleeftijden zijn: 55, 60, 65, 66, 67 en 68 jaar (tussenliggende leeftijden zijn vaak ook mogelijk).

Maximale eindleeftijd

Voor enkele beroepen hebben verzekeraars, gezien het verhoogde risico op arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheden bij revalidering, bepaald dat er een maximale eindleeftijd van kracht is. Dit is van kracht bij beroepen waarin zware lichamelijke arbeid wordt verricht. Dan kan dus een hoge eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering beperkt worden.

Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte

Eind AOV = start pensioen

Het beste uitgangspunt is om de eindleeftijd aan te laten sluiten bij de ingang van de pensioenrechten, dat is dus vaak 67 jaar. Veel ondernemers gaan er bij de start van de onderneming van uit dat zij enkele jaren eerder stoppen. Het bedrijf fungeert hierbij vaak als “onderpand“. Dat enkele jaren later, of in het ergste geval enkele jaren voor de geplande pensioendatum, sprake kan zijn van wijzigingen in wetgeving, economische omstandigheden en/of de persoonlijke situatie kan bij voorbaat niet ingeschat worden. Een correcte eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering is dan van groot belang.

Audio

Medische waarborgen

Voor uitbreiden van de verzekeringsdekking op een lopende arbeidsongeschiktheidsverzekering, waaronder het verzekeren van een hogere eindleeftijd, zijn medische waarborgen vereist. Op hogere leeftijd of na een eventuele arbeidsongeschiktheid is het niet altijd meer mogelijk om de eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering te verhogen naar bv. 67 jaar (of alleen met een premieopslag en/of beperkende bepaling).

Flexibele eindleeftijd

Het is daarom aan te bevelen om de verzekering te starten op een hoge eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering. Naarmate er meer duidelijkheid is over opgebouwd kapitaal, pensioenrechten en mogelijkheden om eerder te stoppen met werken, kan de verzekeringsdekking worden gewijzigd naar een lagere eindleeftijd.De premie is door vele factoren te beïnvloeden, een hogere eigen risicotermijn of een lager indexeringspercentage geven bij een langdurige arbeidsongeschiktheid wellicht een wat geringere impact dan een (te) lage eindleeftijd.

[Lees meer…] overEindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering tips

BNR interview over een verplichte AOV verzekering.

BNR Interview Rens de Jong  over een verplichte AOV verzekering. De gehele BNR podcast is hier te beluisteren. inclusief bijdragen van Anne Wouters, senior adviseur beleid & strategie bij de AWVN en Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam.

Zo’n 80 procent van de zzp’ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, en het percentage verzekerden gaat ook nog eens omlaag. Een verplichte verzekering was lang een taboe, maar nu wil ook werkgeversorganisatie AWVN dat dit er komt. Is die groep onverzekerden inderdaad een groot probleem en is dit de oplossing? De voor- en nadelen komen duidelijk aan bod.

Audio

https://www.doorneweerd.nl/wp-content/uploads/2018/10/BNR_interview_Werkverkenners_2018.mp3

Hannie van Leeuwen “convenant” is dood

Hannie van Leeuwen is vandaag op 92 jarige leeftijd overleden.

Er zijn vast dagen dat jullie niet aan haar gedacht hebben….. Toch hebben wij (en jullie) dagelijks met haar te maken via het van Leeuwen convenant.

Dat convenant betekent kort door de bocht: Een verzekeringmaatschappij vraagt geen gezondheidsverklaring of keuring als iemand in dienst komt en een pensioen- of inkomensvoorziening krijgt. Ook iemand met gezondheidsklachten bij verandering van baan kan dus gewoon verzekerd blijven voor arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Hieronder een artikel uit 2010 vlak nadat het van Leeuwen-convenant van kracht werd. Dit convenant is één van de kleine pareltjes uit het arbeidsvoorwaarden pakket voor werknemers (en werkgevers). Goed dat zij, als drijvende kracht erachter, dit geregeld heeft.

Ze is tot op hoge leeftijd nog actief gebleven. In 2017 was ze op 91 jaar zelfs nog lijstduwer van de CDA 2e Kamer fractie. Vandaag is ze definitief gestopt met duwen.

Chapeau en RIP. Gerrit-Jan Doorneweerd [Lees meer…] overHannie van Leeuwen “convenant” is dood

WIA in gewoon Nederlands

Bent u ziek dan betaalt uw werkgever de eerste twee jaar het loon gewoon door. Soms volledig soms iets minder. Daar gaat dit verhaal niet over.

Hier leggen we uit wat er wel gebeurd ná het tweede jaar. Dus in het derde jaar en langer.
Dan krijg u gewoon een uitkering van de overheid. Vroeger heette dat de WAO, nu heet die uitkering WIA. Als u dus ziek bent in het derde jaar dan zijn er drie mogelijkheden.

 1. U kunt helemaal niet meer werken dan krijgt u een uitkering van 75% van het loon. (Dat heet IVA)
 2. U kunt nog wel een beetje werken dan krijgt u gedeeltelijke uitkering (Dat heet WGA)
 3. U bent maar een klein beetje arbeidsongeschikt (<35%) dan krijgt u geen uitkering.

De moeilijkste regeling is natuurlijk de WGA. De politiek wil dat u zo veel mogelijk blijft werken. En dus wordt u financieel gestraft als u dat niet doet. Wilt u zien wat er dan gebeurd dan kan dat hier. U zal zien dat als u thuis blijft zitten terwijl u wel kunt werken (maar niet doet) dan komt u snel in de problemen.

Nog erger is het voor die werknemers die meer 56.000 euro verdienen. Die krijgen over het meerdere namelijk helemaal geen uitkering van de overheid.

In alle gevallen zijn er natuurlijk verzekeringen voor hier en hier, maar kijk wel uit om die te kopen zonder overleg. Er zijn grote kwaliteitsverschillen tussen de verzekeraars. Bij twijfel, bel/email ons even, we helpen u graag op weg.

Premie divers

WIA aanvulling verzekering collectief maatwerk
Verzuimverzekeringen offertes
Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte
Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Ziekteverzuim na 65 jaar verbeterd

boerenbont kopjeDe Eerste Kamer heeft zojuist ingestemd met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit betekent dat u bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer vanaf volgend jaar nog maar maximaal 13 weken het loon hoeft door te betalen. Ook mag u een AOW-gerechtigde werknemer meer tijdelijke contracten geven.

U mag een AOW-gerechtigde werknemer zes tijdelijke contracten geven (normaal drie) binnen 48 maanden (normaal 24 maanden), voordat hij recht heeft op een vast contract. Voor de vaststelling van het aantal contracten of de maximale periode tellen alleen arbeidsovereenkomsten mee die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

 

De 65 jarige in dienst houden tot 67 jaar is dus, in meerdere opzichte makkelijker gemaakt. Toch twijfel ik over het effect.  Maatschappelijk is het nog niet geaccepteerd om McOma achter de balie te zien werken.

Een spannende generatie oorlog zal steeds dichterbij komen zodra jongeren begrijpen welke prijs zij voor de vergrijzing moeten betalen.