WIA excedent verzekering 2021 premie uitgeplozen

WIA excedent verzekering

Met de WIA excedent verzekering vult het inkomen van zijn medewerker aan tot een vast percentage van het salaris, meestal 70% maar lager mag ook. Deze verzekering is vooral interessant voor medewerkers met een hoog inkomen van € 56.000,- of meer. Want met de wettelijke uitkering zijn zij slechts verzekerd tot een door de overheid vastgesteld maximumbedrag. De WIA excedent verzekering vult deze wettelijke uitkering aan, zodat de financiële terugval minder groot is.

Voor wie?

Het Sociale Verzekeringsloon is momenteel € 56.000,-. Deze WIA excedent verzekering is dus voor deze werknemers bedoeld. Voor wie niet? Deze verzekering is niet voor DGA’s, ZZP-ers of werknemers met een fulltime loon lager dan het SV loon.

De WIA excedent verzekering

 • zijn er voor medewerkers met een hoog inkomen (boven maximale SV loon) bij arbeidsongeschiktheid beschermd moeten worden tegen een grote inkomensterugval
 • zorgt dat medewerkers de aanvulling bij alle soorten WIA-uitkeringen ontvangen;
 • regelt bij arbeidsongeschiktheid voor een intensieve ondersteuning bij de re-integratie.

Is verzekering nuttig?

Gewoon werken, een goed (hoog) inkomen ontvangen en plots gebeurt er iets waardoor er niet meer volledig gewerkt kan worden. Dan kan de terugval in inkomen groot zijn. Weinig werknemer zijn in staat om een 30% inkomensterugval op te vangen; laat staan 50% of meer. Daarom is een WIA excedent verzekering nuttig.

Werkners met ene inkomen lager dna het SV loon hebben wel vaka een maximale verzekeringsdekking. Juist bij de groep werknemers met een hoger inkomen zijn, met een WIA excedent verzekering de arbeidsvoorwaarden weer gelijkgetrokken.

De wet WIA in het kort

[Lees meer…] overWIA excedent verzekering 2021 premie uitgeplozen

Winkel personeel ziekteverzuim aantrekkelijke 2021 premies

winkel personeel ziekteverzuim

Het winkel personeel ziekteverzuim is een zorg voor elke ondernemer. Het komt altijd ongelegen, kost handen vol geld en zorgt voor onderlinge problemen. Dat is niet te vermijden maar wel flink te beperken. Zowel de kosten kunnen in de hand worden gehouden en dat komt de sfeer ten goede. Hieronder tips en veel informatie over het winkel personeel ziekteverzuim. Gewoon praktische hulp en ideeën.

Pakket winkelverzekeringen

Verzuimverzekeringen offertes

Elke winkel heeft een scala aan verzekeringen nodig. Natuurlijk voor Winkel werknemers ziekteverzuim polis maar ook bedrijfsaansprakelijkheid, inventaris, goederen, huurdersbelang.

Audio winkel personeel ziekteverzuim

Luister eerst eens naar dit audio boodschap over verzuimverzekering met tips en veel antwoorden op vragen.

[Lees meer…] overWinkel personeel ziekteverzuim aantrekkelijke 2021 premies

Stop Loss Stop Loss Stop Loss verzuimverzekering 2021

Twee jaar het salaris van een zieke werknemer doorbetalen, is niet voor elke werkgever direct een probleem. Zeker als er een flink personeelsbestand is (meer dan 15 man) knippert niet elke werkgever direct met z’n ogen. Zo’n werkgever begint pas te piepen als het verzuim flink boven het gemiddelde uitkomt. Juist voor deze werkgevers is er een hele handige verzekering op de markt: De Stop Loss verzuimverzekering.

Verzuimverzekeringen offertes

Maximeren verzuimkosten met Stop Loss

Stop Loss verzuimverzekering

De Stop Loss verzekering is bedoeld om de risico’s van ziekteverzuim van werknemers voor een bedrijf of instelling te beperken en te maximeren. De dekking van een verzuimverzekering heeft alleen betrekking op de eerste twee jaar ziekteverzuim. Alle ziekteverzuim die langer dan twee jaar duurt, komt onder de WIA te vallen. De Stop Loss verzekering is met name bedoeld voor bedrijven met meer minimaal 15-50 werknemers. Dat minimale aantal verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Maximale kosten

Door het afsluiten van een Stop Loss verzuimverzekering, weet een werkgever zijn maximale kosten voor ziekte verzuim in een jaar. Het is mogelijk de verzekering zo uit te rekenen dat de kosten voor verzuim en verzekering samen, gelijk blijven aan de tot dan toe geldende onkosten voor verzuim.

De Stop Loss verzuimverzekering is gebaseerd op het principe dat een bedrijf altijd enige onkosten voor ziekte verzuim heeft en er alleen voor wil zorgen dat een onverwachte stijging van deze kosten niet voor financiële tegenvallers gaat zorgen. Het totale ziekteverzuim in een jaar telt mee bij een Stop Loss verzuimverzekering. In tegenstelling tot de conventionele verzuimverzekering, is de duur van het verzuim niet van invloed.

De samenstelling van de Stop Loss verzuimverzekering

[Lees meer…] overStop Loss Stop Loss Stop Loss verzuimverzekering 2021

Zieke werknemer door ziekte van partner of familielid

Zieke werknemer

Iedere werkgever krijgt er wel eens mee te maken, verzuim van de zieke werknemer door ziekte van een partner of een familielid. Dit komt regelmatig voor en dit is een lastig dilemma. De oorzaak van het verzuim ligt immers buiten de werksfeer en de werknemer heeft zelf geen medische beperkingen. Wat kan en moet ik doen als werkgever? Lees ook ons artikel over ziekte oproepkrachten.

Hoewel de werknemer zelf geen medische beperkingen heeft, kan hij of zij door de situatie wel verminderd belastbaar zijn. Het oordeel van de bedrijfsarts is daarbij belangrijk: is een werknemer ten gevolge van de situatie (deels) arbeidsongeschikt of niet? Een re-integratie bedrijf kan beide partijen in een dergelijk geval begeleiden door goede afspraken te maken met betrekking tot de werksituatie, waardoor de werknemer ruimte ervaart om de privésituatie op orde te brengen en op een goede manier het werk kan hervatten.

Verzuimverzekeringen offertes

Voorbeeld zieke werknemer

De echtgenote van een 39-jarige makelaar wordt getroffen door een ernstige hersenbloeding. Zij wordt opgenomen in het ziekenhuis en laat haar man met hun twee kinderen van 5 en 7 jaar ontredderd achter. Dit gebeurt in het weekend. Maandag belt de makelaar zijn werkgever, deze geeft hem de ruimte om de eerste schok op te vangen. De werkgever maakt zich intussen wel zorgen: allereerst om het welzijn van zijn zieke werknemer en zijn gezin, maar ook om de continuïteit van zijn bedrijfsvoering. Het betreft hier een kleine onderneming waarin de werkzaamheden van de makelaar niet zondermeer overgenomen kunnen worden. De verzekeringsadviseur adviseert de werkgever direct contact op met een re-integratie bedrijf.

Arbodiensten en re-integratie diensten adviseren werkgevers een onderscheid te maken tussen

[Lees meer…] overZieke werknemer door ziekte van partner of familielid

Stop Loss verzekering. Betaalbaar alternatief.

De Stop Loss verzekering is een bijzondere verzuimverzekering. Gedurende 2 jaar het salaris van een zieke werknemer doorbetalen is niet voor elke werkgever direct een probleem. Zeker als er een flink personeelsbestand is knippert niet elke werkgever direct met z’n ogen. Zo’n werkgever begint pas te klagen als het verzuim flink boven het gemiddelde uitkomt. Juist voor deze werkgevers is er een hele handige verzekering op de markt: De Stop Loss verzuimverzekering.

Verzuimverzekeringen offertes

Stop loss verzekering voor welke werkgevers?

Stop Loss verzekering

Deze Stop Loss verzekering is bedoeld om de risico’s van ziekteverzuim van werknemers voor een bedrijf of instelling te beperken en te maximeren. In het algemeen zien we dat het soms bij werkgevers vanaf 25 fulltime werknemers een gunstige optie kan zijn. Dat minimale aantal verschilt per verzekeringsmaatschappij. De dekking van deze bijzondere verzuimverzekering heeft alleen betrekking op de eerste twee jaar ziekteverzuim. Alle ziekteverzuim die langer dan twee jaar duurt, komt onder de WIA te vallen.

Stop loss verzekering budgeteren

[Lees meer…] overStop Loss verzekering. Betaalbaar alternatief.

De verplichte ZZP AOV. Alle feiten en plannen 2021.

De overheid wil verplichte ZZP AOV invoeren. Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering zal veel van het karakter krijgen van de oude WAZ voorzieningen. Veel partijen zijn bij deze nieuwe regeling betrokken. Maar er is ook veel kritiek. Hieronder een overzicht van beschikbare informatie over de verplichte ZZP AOV. Wij zullen deze geregeld updaten met steeds recente inbreng,.

De plannen (3 maart 2020)

verplichte ZZP AOV
 • Plannen opgesteld door Stichting van de Arbeid
 • Definitieve wetsvoorstellen medio 2020
 • De uitkering zal maximaal 1.650 uur bruto bedragen
 • Een (inkomensafhankelijke) premie is met een maximum van 200 euro bruto per maand.
 • Uitkering maximaal minimum loon.
 • Wachttijd half jaar, één jaar (standaard) of twee jaar
 • Vrijstelling bij een eigen verzekering.
 • Minimale eis kwaliteit eigen AOV is de UWV-AOV.
 • Uitvoering regeling door UWV.
 • De Belastingdienst wordt verantwoordelijk voor het innen van de maandelijkse premies.
 • Invoerdatum 2024

Interview Rens de Jong met Gerrit-Jan Doorneweerd

Is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen verstandig? Het BNR interview

[Lees meer…] overDe verplichte ZZP AOV. Alle feiten en plannen 2021.

Loondoorbetaling bij ziekte 2021 creatieve oplossingen

Loondoorbetaling bij ziekte blijft voor elke werkgever een lastig onderwerp. Hieronder vragen en antwoorden om u als werkgever op weg te helpen.

Verzuimverzekeringen offertes

5 tips voor een goede loondoorbetaling bij ziekte

loondoorbetaling bij ziekte

Arbeidsovereenkomsten. Let op het opstellen van arbeidscontracten. In het arbeidscontract of personeelsgids zullen de formuleringen voor de aanspraken goed moeten worden opgesteld. Heeft u hulp nodig bij een juiste formulering? Klik hier.

Verzuimprotocol. Zorg voor passend een verzuimprotocol. Oftewel, welke verplichtingen heeft de werknemer als die onverhoopt ziek wordt. Op verzoek kunnen wij u kosteloos een concept verzuimprotocol leveren als basis voor een goede logistieke behandeling bij ziekteverzuim van uw werknemer. Een emailtje aan ons met “verzuimprotocol” is voldoende.

Arbodienst. Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts. De  loondoorbetaling bij ziekte start dan. Dit zal afhankelijk zijn van de financiële afspraken die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Maar begin liever veel eerder. Elke Arbodienst is graag bereid voor een redelijke vergoeding direct volledig aan de slag te gaan.

Collega’s. Iedereen die ziek is weet dat aandacht van de collega’s positief werkt voor het genezingsproces. Een beterschapskaartje, een “fruitmand” een telefoontje; het helpt allemaal. Als werkgever is er niets op tegen om dat aan te moedigen.

Oprechte interesse werkgever. Bel eens op hoe het er mee gaat om te vragen “hoe het er mee gaat” en niet om te weten wanneer iemand weer zo snel mogelijk terugkomt. Verlies een zieke dus niet uit het oog…. bijna dagelijks heeft dit aandacht nodig.

Verzekering niet interessant. Mooi dat het loondoorbetalingsrisico is verzekerd. Maar de schade is vaak veel grote dan alleen financiële loondoorbetalingsrisico. de relatie met de werknemer, de relatie tussen de zieke en de collega’s, de vervanger die niet op dat extra werk zat te wachten, de kennis die nu thuis zit, etc. Kijk dus verder dan de polis.

Grof geschut inzetten? Met onwillige honden is het kwaad kersen eten. Komt een zieke werknemer de afspraken (opzettelijk) niet na, ook na schriftelijke waarschuwingen, dan is het soms mogelijk de loondoorbetaling op te schorten. Handig om in dat geval wel hulp van de jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar er bij in te roepen.

Audio

Loondoorbetaling bij ziekte is veel techniek maar het kan ook duidelijk mondeling worden uitgelegd. In 10 minuten krijgt u met deze audio een goed inzicht in de oplossingen.

MKB verzuim ontzorg – NIEUW

MKB Verzuim ontzorg verzekering wordt financieel landelijk ondersteund met 450 miljoen om voor kleine ondernemers de kosten te beperken. Met onze MKB Verzuim-ontzorg verzekering bent u verzekerd voor de eerste twee jaar loondoorbetaling van een zieke werknemer. Daarbij helpt de verzekeraar pro actief bij het begeleiden van een zieke werknemer.  Alle details staan op deze MKB verzuim Ontzorg pagina

Loondoorbetaling bij ziekte het eerste jaar

[Lees meer…] overLoondoorbetaling bij ziekte 2021 creatieve oplossingen

Wettelijke verplichtingen verzuim gedurende twee jaar

Welke wettelijke verplichtingen verzuim zijn er in het eerste jaar:

wettelijke verplichtingen verzuim
 1. Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts.
 2. Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 3. Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.
 4. Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
 5. Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken.
 6. Samen met de werknemer kiest de werkgever een casemanager. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.
 7. In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.
Verzuimverzekeringen offertes

Audio ziekte en verzuim

Wettelijke verplichtingen verzuim

[Lees meer…] overWettelijke verplichtingen verzuim gedurende twee jaar

MKB verzuim ontzorg verzekering 2021 premie

MKB Verzuim ontzorg verzekering wordt financieel landelijk ondersteund met 450 miljoen om voor kleine ondernemers de kosten te beperken. Met onze MKB Verzuim-ontzorgverzekering bent u verzekerd voor de eerste twee jaar loondoorbetaling van een zieke werknemer. Daarbij helpt de verzekeraar pro actief bij het begeleiden van een zieke werknemer. Dit kun u van ze verwachten:

MKB verzuim ontzorg verzekering offerte 2020

Verzekeraars oplossingen

 • Verzekeraars vergoeden vaak 100% van de interventies die de ontzorgmanager noodzakelijk acht voor de re-integratie van je zieke werknemer.
 • De verzekering is inclusief een goede arbodienst. Zij stellen namelijk hoge eisen aan de arbodiensten waar mee wordt samengewerkt. De Arbodiensten zijn aangesloten bij OVAL of SBCA.
 • Er is intensieve begeleiding van een ontzorgmanager die alle verschillende partijen coördineert en er op toeziet dat de juiste stappen worden gezet vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Zij geven een werknemer inzicht in de financiële consequenties van het verzuim. Een werknemer ziet zo ook het voordeel van een snelle re-integratie.
 • Zij laten de werknemer actief meedenken bij zijn of haar eigen re-integratie.
 • Geen grote schommelingen in de premie én poortwachtergarantie waardoor financiële risico’s goed afgedekt zijn bij het ziek worden van een werknemer.

Bestemd voor MKB tot 25 werknemers

Veel MKB bedrijven tot 25 werknemers hebben geen verzuim verzekering. Vaak vanwege de complexiteit en de tijdsinvestering die een verzuimverzekering met zich meebrengt. 40.000 MKB bedrijven hebben met de MKB verzuim ontzorg verzekering de mogelijkheid om alle werkzaamheden uit te besteden aan de verzekeraar. Er is daardoor wel minder invloed op het verzuim en vaak een iets hogere premie.

[Lees meer…] overMKB verzuim ontzorg verzekering 2021 premie

DGA loondoorbetaling bij ziekte. 4 Verschillende DGA’s

DGA loondoorbetaling bij ziekte

De DGA loondoorbetaling bij ziekte is gekoppeld aan het bestaan van de arbeidsovereenkomst. Anders dan bij de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen speelt de gezagsverhouding geen rol.

Sociale verzekeringen bij DGA loondoorbetaling bij ziekte

Is er DGA loondoorbetaling bij ziekte van diezelfde DGA? Oftewel valt de DGA’s net als werknemers onder de sociale werknemers verzekeringen vallen en recht hebben op loondoorbetaling bij ziekte. De DGA is immers aan de ene kant eigen baas, maar aan de andere kant is de DGA werknemer bij de eigen BV.

Laten we de hoofdregels nog eens op een rij gezet.

Werknemersverzekeringen en de DGA loondoorbetaling bij ziekte

De DGA is verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen als in een dienstbetrekking werkzaamheden worden verricht voor de eigen BV. Het aanwezig zijn van een arbeidsovereenkomst op grond waarvan de DGA tegen een vergoeding arbeid voor de BV verricht, is daarbij niet voldoende. Er moet tevens sprake zijn van een gezagsverhouding tussen de BV waarvoor werkzaamheden worden verricht en de DGA. Van een gezagsverhouding is geen sprake als de DGA het eigen ontslag kan tegenhouden.

[Lees meer…] overDGA loondoorbetaling bij ziekte. 4 Verschillende DGA’s