Archief van "Ziekte en arbeidsongeschiktheid"

Is het ZZP of ZZP?

Een audio uitleg over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers.
Is het een “Zelfstandige Zonder Polis” of een “Zelfstandige Zonder Problemen“?
Aantekeningen en offerteaanvraag via Lees meer

(meer…)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziekteverzuim na 65 jaar verbeterd

boerenbont kopjeDe Eerste Kamer heeft zojuist ingestemd met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit betekent dat u bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer vanaf volgend jaar nog maar maximaal 13 weken het loon hoeft door te betalen. Ook mag u een AOW-gerechtigde werknemer meer tijdelijke contracten geven.

U mag een AOW-gerechtigde werknemer zes tijdelijke contracten geven (normaal drie) binnen 48 maanden (normaal 24 maanden), voordat hij recht heeft op een vast contract. Voor de vaststelling van het aantal contracten of de maximale periode tellen alleen arbeidsovereenkomsten mee die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

 

De 65 jarige in dienst houden tot 67 jaar is dus, in meerdere opzichte makkelijker gemaakt. Toch twijfel ik over het effect.  Maatschappelijk is het nog niet geaccepteerd om McOma achter de balie te zien werken.

Een spannende generatie oorlog zal steeds dichterbij komen zodra jongeren begrijpen welke prijs zij voor de vergrijzing moeten betalen.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ernstige Aandoeningen Polis

papier en penDe Ernstige Aandoeningen Polis zorgt voor een uitkering bovenop een zorgverzekering of overige verzekeringen. Daarmee kunt u de extra financiële lasten opvangen die bij een langdurige ziekte kunnen ontstaan.

In welke uitkering voorziet deze verzekering ?

Deze bedragen zijn vrij besteedbaar en vrij van inkomstenbelasting. De premie is sterk afhankelijk van leeftijd, beroep en looptijd. Een indicatie voor een basis verzekering is € 500,- premie per jaar. Te besteden om noodzakelijke aanpassingen aan de woning of auto te kunnen verrichten. Of voor een alternatieve therapie. Om er tussenuit te gaan en tot rust te komen. Of voor praktische zaken als reiskosten, extra kosten voor kinderopvang of huishoudelijke hulp.

Medisch? Gegarandeerde acceptatie zonder medische keuring of medische vragenlijst.
Welke ziekten zijn verzekerde Ernstige Aandoeningen ?
  • Kanker
  • Hartinfarct
  • Beroerte
Vraag hier een offerte op maat aan en de voorwaarden. (leeftijd en beroep) Uiteraard vrijblijvend.
(meer…)
Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Advocaten en de valkuilen van een AOV

BestuurdersaansprakelijkheidWaar moeten advocaten op letten bij de aanschaf van een AOV? Zie hier in het FD de premieknoppen om aan te draaien om een goede premie te krijgen.

Vrouwen: wachttijd bij zwangerschap. Bij bepaalde verzekeraars wordt er in geval van zwangerschap pas uitgekeerd als u bijvoorbeeld al twee jaar verzekerd bent. Dat is niet overal het geval. Wel moet een verzekerde na ingangsdatum van de verzekering zwanger zijn geraakt om gebruik te kunnen maken van de zwangerschapsregeling.

Modulaire opbouw. Er zijn mogelijkheden om meerdere verzekeringen naast elkaar af te sluiten. Zo kan aan de hand van uw financiële en persoonlijke planning, uw arbeidsomstandigheden en inkomen inclusief regelingen de gewenste verzekeringssamenstelling worden afgesloten.

Starterskorting. Verzekerden die jonger zijn dan 45 jaar en niet langer dan drie jaar geleden een eigen praktijk of onderneming begonnen zijn, kunnen in aanmerking voor de Starterskorting. Voorbeelden:

– Verzekerden die kiezen voor een contractsduur van vijf jaar, ontvangen vijf jaar lang korting op de premie: 25% in het eerste jaar, 20% in het tweede jaar, 15% in het derde en vierde jaar en 10% in het vijfde jaar.
– Verzekerden die kiezen voor een 1-jaarscontract, ontvangen 25% in het eerste jaar, 15% in het tweede jaar en 10% in het derde jaar.

 

Dagelijks opzeggen.. De meeste verzekeraars bieden bij 1-jaarscontracten pas na een looptijd van een jaar de mogelijkheid een verzekering per maand op te zeggen. Bij sommige verzekeraars kunt u een 1-jaarscontract direct na afsluiten dagelijks opzeggen. (meer…)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Lars de Beer

ZZP-er Lars de Beer (40) kreeg op Texel een ongeluk met zijn mountainbike en brak daarbij zijn nek. Daardoor is hij van voeten tot schouders verlamd geraakt. Lars had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en zal vermoedelijk nooit meer kunnen werken. Het filmpje toont het grote belang van een AOV aan. Lars heeft nu geen inkomen meer.

In Nederland zijn er 880.000 zelfstandige en dit aantal zal alleen maar toenemen. Van hen heeft slechts 30% een AOV. Veel gehoorde argumenten zijn “het is te duur”, “mij overkomt niets” en “als ik ziek word, zoek ik wel ander werk”. Meer informatie over aov-verzekeringen via deze arbeidsongeschiktheidspagina. Meer informatie over Lars de Beer via Eenvandaag.

 

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

” Ik zit in de Ziektewet. ” Aaaaargh.

“Ik zit in de Ziektewet.”

Dit zijn uitgesproken zinnen die elke werkgever en adviseur tot wanhoop brengen. Niet omdat iemand ziek is maar omdat de verkeerde woorden worden gebruikt. Hieronder de verschillen.

Waarom maak ik me druk? Omdat er nieuwe rekenregels zijn, nieuwe termen, andere benamingen, verschillen in premies, UWV wijzigingen, belastingmaatregelen en verzekeraars-proza. De komende weken ga ik minutieus alle termen en regelingen ontleden. Met een beetje geluk wordt niemand er ziek van.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

De voordelen en nadelen van Broodfondsen

De kans op arbeidsongeschiktheid is veel groter dan menigeen denkt. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV is echter lastig.

Een stevige prijs voor de premie (een paar duizend euro is het al snel) en de hoge eenmalige advieskosten van € 750,- exclusief de doorlopende kosten komen daar nog bovenop. Weliswaar vaak aftrekbare bedrijfskosten maar het is toch niet verwonderlijk dat er naar alternatieven wordt gezocht. De meeste kiezen er voor om de voorwaarden flink te beperken. Bijvoorbeeld de “ernstige aandoeningen polis“. Soms zinvolle alternatieven maar voor de meeste ondernemers of ZZP-ers onbruikbaar.

Ook Broodfondsen zijn soms een alternatief voor een gewone AOV. Richard Smit van Delta Lloyd heeft er een lezenswaardig stuk over geschreven waar hij veel elementen van zo’n broodfonds bespreekt.

• Sinds 2009 winnen broodfondsen aan populariteit als laagdrempelig alternatief voor een AOV. 
• Zo’n kleinschalige ‘schenkkring’ functioneert op basis van solidariteit en onderling vertrouwen. 
• Een broodfonds kent echter duidelijke beperkingen in uitkeringsduur en inkomensgarantie. 
• Het is geen volwaardig alternatief voor een AOV, maar de AOV kan een aanvulling zijn op een broodfonds. (meer…)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Maximum dagloon WIA 2014

Het maximumdagloon WIA wordt per 1 januari 2014 vastgesteld op € 197,00 per dag. Dat op jaarbasis € 51.417,00.
Wat heeft u daar mee te maken als werknemer? Dat betekent dat uw wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering zal nooit hoger dan een percentage van dit loon.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Advocaten en de valkuilen van een AOV

De Balie heeft zojuist het contract met de verzekeraar Movir verlengd. Leuk voor hun  maar waar moeten advocaten op letten bij de aanschaf van een AOV? Zie hier ook de andere premieknoppen om aan te draaien om een goede premie te krijgen.

Vrouwen: wachttijd bij zwangerschap. Bij bepaalde verzekeraars wordt er in geval van zwangerschap pas uitgekeerd als u bijvoorbeeld al twee jaar verzekerd bent. Dat is niet overal het geval. Wel moet een verzekerde na ingangsdatum van de verzekering zwanger zijn geraakt om gebruik te kunnen maken van de zwangerschapsregeling.

Modulaire opbouw. Er zijn mogelijkheden om meerdere verzekeringen naast elkaar af te sluiten. Zo kan aan de hand van uw financiële en persoonlijke planning, uw arbeidsomstandigheden en inkomen inclusief regelingen de gewenste verzekeringssamenstelling worden afgesloten.

Starterskorting. Verzekerden die jonger zijn dan 45 jaar en niet langer dan drie jaar geleden een eigen praktijk of onderneming begonnen zijn, kunnen in aanmerking voor de Starterskorting. Voorbeelden:

– Verzekerden die kiezen voor een contractsduur van vijf jaar, ontvangen vijf jaar lang korting op de premie: 25% in het eerste jaar, 20% in het tweede jaar, 15% in het derde en vierde jaar en 10% in het vijfde jaar.
– Verzekerden die kiezen voor een 1-jaarscontract, ontvangen 25% in het eerste jaar, 15% in het tweede jaar en 10% in het derde jaar.

Dagelijks opzeggen.. De meeste verzekeraars bieden bij 1-jaarscontracten pas na een looptijd van een jaar de mogelijkheid een verzekering per maand op te zeggen. Bij sommige verzekeraars kunt u een 1-jaarscontract direct na afsluiten dagelijks opzeggen. (meer…)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

De zorg-poliswekker

Als het om de zorgpremie gaat, is inmiddels heel Nederland wakker geworden. De volgende stap zetten is nu ook mogelijk; vergelijk de verschillen in prijs en dekking voor 2012 en 2013 via de prima website Kiesbeter.nl. De beste website die wij kennen over alle aspecten rondom zorg.

Zij hebben nu de Poliswekker gemaakt. Met de Poliswekker weet u als eerste wat de verschillen zijn in prijs en dekking. Als de prijs en de  polisvoorwaarden 2013 bekend zijn, ontvangt u een e-mail. U ziet dan precies wat de verschillen in prijs (premie) en vergoeding zijn tussen de polis van 2012 en die van 2013. Zo kan er snel beoordeeld of u uw huidige polis wilt voortzetten of dat u wilt overstappen naar een andere zorgverzekering.

Ergens in de eerste helft van november maken de meeste zorgverzekeraars hun polissen bekend. Vanaf dat moment kunt u bekijken wat het goedkoopste basispakket is of in enkele stappen een passende zorgpolis voor 2013 kiezen. Ook vindt u welke collectieve korting u kunt krijgen via bijvoorbeeld een vereniging.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid