Stop Loss Stop Loss Stop Loss verzuimverzekering 2020

Twee jaar het salaris van een zieke werknemer doorbetalen, is niet voor elke werkgever direct een probleem. Zeker als er een flink personeelsbestand is (meer dan 15 man) knippert niet elke werkgever direct met z’n ogen. Zo’n werkgever begint pas te piepen als het verzuim flink boven het gemiddelde uitkomt. Juist voor deze werkgevers is er een hele handige verzekering op de markt: De Stop Loss verzuimverzekering.

Verzuimverzekeringen offertes

Maximeren verzuimkosten met Stop Loss

Stop Loss verzuimverzekering

De Stop Loss verzekering is bedoeld om de risico’s van ziekteverzuim van werknemers voor een bedrijf of instelling te beperken en te maximeren. De dekking van een verzuimverzekering heeft alleen betrekking op de eerste twee jaar ziekteverzuim. Alle ziekteverzuim die langer dan twee jaar duurt, komt onder de WIA te vallen. De Stop Loss verzekering is met name bedoeld voor bedrijven met meer minimaal 15-50 werknemers. Dat minimale aantal verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Maximale kosten

Door het afsluiten van een Stop Loss verzuimverzekering, weet een werkgever zijn maximale kosten voor ziekte verzuim in een jaar. Het is mogelijk de verzekering zo uit te rekenen dat de kosten voor verzuim en verzekering samen, gelijk blijven aan de tot dan toe geldende onkosten voor verzuim.

De Stop Loss verzuimverzekering is gebaseerd op het principe dat een bedrijf altijd enige onkosten voor ziekte verzuim heeft en er alleen voor wil zorgen dat een onverwachte stijging van deze kosten niet voor financiële tegenvallers gaat zorgen. Het totale ziekteverzuim in een jaar telt mee bij een Stop Loss verzuimverzekering. In tegenstelling tot de conventionele verzuimverzekering, is de duur van het verzuim niet van invloed.

De samenstelling van de Stop Loss verzuimverzekering

[Lees meer…] overStop Loss Stop Loss Stop Loss verzuimverzekering 2020

Winkel personeel ziekteverzuim aantrekkelijke 2020 premies

winkel personeel ziekteverzuim

Het winkel personeel ziekteverzuim is een zorg voor elke ondernemer. Het komt altijd ongelegen, kost handen vol geld en zorgt voor onderlinge problemen. Dat is niet te vermijden maar wel flink te beperken. Zowel de kosten kunnen in de hand worden gehouden en dat komt de sfeer ten goede. Hieronder tips en veel informatie over het winkel personeel ziekteverzuim. Gewoon praktische hulp en ideeën.

Pakket winkelverzekeringen

Elke winkel heeft een scala aan verzekeringen nodig. Natuurlijk voor Winkel werknemers ziekteverzuim polis maar ook bedrijfsaansprakelijkheid, inventaris, goederen, huurdersbelang.

Verzuimverzekeringen offertes

Audio winkel personeel ziekteverzuim

Luister eerst eens naar dit audio boodschap over verzuimverzekering met tips en veel antwoorden op vragen.

[Lees meer…] overWinkel personeel ziekteverzuim aantrekkelijke 2020 premies

Zieke werknemer door ziekte van partner of familielid

Zieke werknemer

Iedere werkgever krijgt er wel eens mee te maken, verzuim van de zieke werknemer door ziekte van een partner of een familielid. Dit komt regelmatig voor en dit is een lastig dilemma. De oorzaak van het verzuim ligt immers buiten de werksfeer en de werknemer heeft zelf geen medische beperkingen. Wat kan en moet ik doen als werkgever? Lees ook ons artikel over ziekte oproepkrachten.

Hoewel de werknemer zelf geen medische beperkingen heeft, kan hij of zij door de situatie wel verminderd belastbaar zijn. Het oordeel van de bedrijfsarts is daarbij belangrijk: is een werknemer ten gevolge van de situatie (deels) arbeidsongeschikt of niet? Een re-integratie bedrijf kan beide partijen in een dergelijk geval begeleiden door goede afspraken te maken met betrekking tot de werksituatie, waardoor de werknemer ruimte ervaart om de privésituatie op orde te brengen en op een goede manier het werk kan hervatten.

Verzuimverzekeringen offertes

Voorbeeld zieke werknemer

De echtgenote van een 39-jarige makelaar wordt getroffen door een ernstige hersenbloeding. Zij wordt opgenomen in het ziekenhuis en laat haar man met hun twee kinderen van 5 en 7 jaar ontredderd achter. Dit gebeurt in het weekend. Maandag belt de makelaar zijn werkgever, deze geeft hem de ruimte om de eerste schok op te vangen. De werkgever maakt zich intussen wel zorgen: allereerst om het welzijn van zijn zieke werknemer en zijn gezin, maar ook om de continuïteit van zijn bedrijfsvoering. Het betreft hier een kleine onderneming waarin de werkzaamheden van de makelaar niet zondermeer overgenomen kunnen worden. De verzekeringsadviseur adviseert de werkgever direct contact op met een re-integratie bedrijf.

Arbodiensten en re-integratie diensten adviseren werkgevers een onderscheid te maken tussen

[Lees meer…] overZieke werknemer door ziekte van partner of familielid

Stop Loss verzekering. Betaalbaar alternatief.

De Stop Loss verzekering is een bijzondere verzuimverzekering. Gedurende 2 jaar het salaris van een zieke werknemer doorbetalen is niet voor elke werkgever direct een probleem. Zeker als er een flink personeelsbestand is knippert niet elke werkgever direct met z’n ogen. Zo’n werkgever begint pas te klagen als het verzuim flink boven het gemiddelde uitkomt. Juist voor deze werkgevers is er een hele handige verzekering op de markt: De Stop Loss verzuimverzekering.

Verzuimverzekeringen offertes

Stop loss verzekering voor welke werkgevers?

Stop Loss verzekering

Deze Stop Loss verzekering is bedoeld om de risico’s van ziekteverzuim van werknemers voor een bedrijf of instelling te beperken en te maximeren. In het algemeen zien we dat het soms bij werkgevers vanaf 25 fulltime werknemers een gunstige optie kan zijn. Dat minimale aantal verschilt per verzekeringsmaatschappij. De dekking van deze bijzondere verzuimverzekering heeft alleen betrekking op de eerste twee jaar ziekteverzuim. Alle ziekteverzuim die langer dan twee jaar duurt, komt onder de WIA te vallen.

Stop loss verzekering budgeteren

[Lees meer…] overStop Loss verzekering. Betaalbaar alternatief.

De verplichte ZZP AOV. Alle feiten en plannen 2020.

De overheid wil verplichte ZZP AOV invoeren. Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering zal veel van het karakter krijgen van de oude WAZ voorzieningen. Veel partijen zijn bij deze nieuwe regeling betrokken. Maar er is ook veel kritiek. Hieronder een overzicht van beschikbare informatie over de verplichte ZZP AOV. Wij zullen deze geregeld updaten met steeds recente inbreng,.

De plannen (3 maart 2020)

verplichte ZZP AOV
 • Plannen opgesteld door Stichting van de Arbeid
 • Definitieve wetsvoorstellen medio 2020
 • De uitkering zal maximaal 1.650 uur bruto bedragen
 • Een (inkomensafhankelijke) premie is met een maximum van 200 euro bruto per maand.
 • Uitkering maximaal minimum loon.
 • Wachttijd half jaar, één jaar (standaard) of twee jaar
 • Vrijstelling bij een eigen verzekering.
 • Minimale eis kwaliteit eigen AOV is de UWV-AOV.
 • Uitvoering regeling door UWV.
 • De Belastingdienst wordt verantwoordelijk voor het innen van de maandelijkse premies.
 • Invoerdatum 2024

Interview Rens de Jong met Gerrit-Jan Doorneweerd

Is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen verstandig? Het BNR interview

[Lees meer…] overDe verplichte ZZP AOV. Alle feiten en plannen 2020.

Loondoorbetaling bij ziekte 2020 creatieve oplossingen

Loondoorbetaling bij ziekte blijft voor elke werkgever een lastig onderwerp. Hieronder vragen en antwoorden om u als werkgever op weg te helpen.

Verzuimverzekeringen offertes

5 tips voor een goede loondoorbetaling bij ziekte

loondoorbetaling bij ziekte

Arbeidsovereenkomsten. Let op het opstellen van arbeidscontracten. In het arbeidscontract of personeelsgids zullen de formuleringen voor de aanspraken goed moeten worden opgesteld. Heeft u hulp nodig bij een juiste formulering? Klik hier.

Verzuimprotocol. Zorg voor passend een verzuimprotocol. Oftewel, welke verplichtingen heeft de werknemer als die onverhoopt ziek wordt. Op verzoek kunnen wij u kosteloos een concept verzuimprotocol leveren als basis voor een goede logistieke behandeling bij ziekteverzuim van uw werknemer. Een emailtje aan ons met “verzuimprotocol” is voldoende.

Arbodienst. Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts. De  loondoorbetaling bij ziekte start dan. Dit zal afhankelijk zijn van de financiële afspraken die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Maar begin liever veel eerder. Elke Arbodienst is graag bereid voor een redelijke vergoeding direct volledig aan de slag te gaan.

Collega’s. Iedereen die ziek is weet dat aandacht van de collega’s positief werkt voor het genezingsproces. Een beterschapskaartje, een “fruitmand” een telefoontje; het helpt allemaal. Als werkgever is er niets op tegen om dat aan te moedigen.

Oprechte interesse werkgever. Bel eens op hoe het er mee gaat om te vragen “hoe het er mee gaat” en niet om te weten wanneer iemand weer zo snel mogelijk terugkomt. Verlies een zieke dus niet uit het oog…. bijna dagelijks heeft dit aandacht nodig.

Verzekering niet interessant. Mooi dat het loondoorbetalingsrisico is verzekerd. Maar de schade is vaak veel grote dan alleen financiële loondoorbetalingsrisico. de relatie met de werknemer, de relatie tussen de zieke en de collega’s, de vervanger die niet op dat extra werk zat te wachten, de kennis die nu thuis zit, etc. Kijk dus verder dan de polis.

Grof geschut inzetten? Met onwillige honden is het kwaad kersen eten. Komt een zieke werknemer de afspraken (opzettelijk) niet na, ook na schriftelijke waarschuwingen, dan is het soms mogelijk de loondoorbetaling op te schorten. Handig om in dat geval wel hulp van de jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar er bij in te roepen.

Audio

Loondoorbetaling bij ziekte is veel techniek maar het kan ook duidelijk mondeling worden uitgelegd. In 10 minuten krijgt u met deze audio een goed inzicht in de oplossingen.

MKB verzuim ontzorg – NIEUW

MKB Verzuim ontzorg verzekering wordt financieel landelijk ondersteund met 450 miljoen om voor kleine ondernemers de kosten te beperken. Met onze MKB Verzuim-ontzorg verzekering bent u verzekerd voor de eerste twee jaar loondoorbetaling van een zieke werknemer. Daarbij helpt de verzekeraar pro actief bij het begeleiden van een zieke werknemer.  Alle details staan op deze MKB verzuim Ontzorg pagina

Loondoorbetaling bij ziekte het eerste jaar

[Lees meer…] overLoondoorbetaling bij ziekte 2020 creatieve oplossingen

Wettelijke verplichtingen verzuim gedurende twee jaar

Welke wettelijke verplichtingen verzuim zijn er in het eerste jaar:

wettelijke verplichtingen verzuim
 1. Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts.
 2. Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 3. Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.
 4. Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
 5. Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken.
 6. Samen met de werknemer kiest de werkgever een casemanager. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.
 7. In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.
Verzuimverzekeringen offertes

Audio ziekte en verzuim

Wettelijke verplichtingen verzuim

[Lees meer…] overWettelijke verplichtingen verzuim gedurende twee jaar

MKB verzuim ontzorg verzekering 2020 premie

MKB Verzuim ontzorg verzekering wordt financieel landelijk ondersteund met 450 miljoen om voor kleine ondernemers de kosten te beperken. Met onze MKB Verzuim-ontzorgverzekering bent u verzekerd voor de eerste twee jaar loondoorbetaling van een zieke werknemer. Daarbij helpt de verzekeraar pro actief bij het begeleiden van een zieke werknemer. Dit kun u van ze verwachten:

MKB verzuim ontzorg verzekering offerte 2020

Verzekeraars oplossingen

 • Verzekeraars vergoeden vaak 100% van de interventies die de ontzorgmanager noodzakelijk acht voor de re-integratie van je zieke werknemer.
 • De verzekering is inclusief een goede arbodienst. Zij stellen namelijk hoge eisen aan de arbodiensten waar mee wordt samengewerkt. De Arbodiensten zijn aangesloten bij OVAL of SBCA.
 • Er is intensieve begeleiding van een ontzorgmanager die alle verschillende partijen coördineert en er op toeziet dat de juiste stappen worden gezet vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Zij geven een werknemer inzicht in de financiële consequenties van het verzuim. Een werknemer ziet zo ook het voordeel van een snelle re-integratie.
 • Zij laten de werknemer actief meedenken bij zijn of haar eigen re-integratie.
 • Geen grote schommelingen in de premie én poortwachtergarantie waardoor financiële risico’s goed afgedekt zijn bij het ziek worden van een werknemer.

Bestemd voor MKB tot 25 werknemers

Veel MKB bedrijven tot 25 werknemers hebben geen verzuim verzekering. Vaak vanwege de complexiteit en de tijdsinvestering die een verzuimverzekering met zich meebrengt. 40.000 MKB bedrijven hebben met de MKB verzuim ontzorg verzekering de mogelijkheid om alle werkzaamheden uit te besteden aan de verzekeraar. Er is daardoor wel minder invloed op het verzuim en vaak een iets hogere premie.

[Lees meer…] overMKB verzuim ontzorg verzekering 2020 premie

DGA loondoorbetaling bij ziekte. 4 Verschillende DGA’s

DGA loondoorbetaling bij ziekte

De DGA loondoorbetaling bij ziekte is gekoppeld aan het bestaan van de arbeidsovereenkomst. Anders dan bij de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen speelt de gezagsverhouding geen rol.

Sociale verzekeringen bij DGA loondoorbetaling bij ziekte

Is er DGA loondoorbetaling bij ziekte van diezelfde DGA? Oftewel valt de DGA’s net als werknemers onder de sociale werknemers verzekeringen vallen en recht hebben op loondoorbetaling bij ziekte. De DGA is immers aan de ene kant eigen baas, maar aan de andere kant is de DGA werknemer bij de eigen BV.

Laten we de hoofdregels nog eens op een rij gezet.

Werknemersverzekeringen en de DGA loondoorbetaling bij ziekte

De DGA is verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen als in een dienstbetrekking werkzaamheden worden verricht voor de eigen BV. Het aanwezig zijn van een arbeidsovereenkomst op grond waarvan de DGA tegen een vergoeding arbeid voor de BV verricht, is daarbij niet voldoende. Er moet tevens sprake zijn van een gezagsverhouding tussen de BV waarvoor werkzaamheden worden verricht en de DGA. Van een gezagsverhouding is geen sprake als de DGA het eigen ontslag kan tegenhouden.

[Lees meer…] overDGA loondoorbetaling bij ziekte. 4 Verschillende DGA’s

Beperken ziekteverzuim 11 tips

Beperken ziekteverzuim is voor zelfs het kleinste bedrijf met werknemers een zaak om alert op te zijn. Kijk ook eens op het stappenplan van het UWV.

Kosten van verzuim

beperken ziekteverzuim

De kosten zijn enorm. Denk bij een willekeurig zieke werknemer maar aan gemiddeld € 250,- PER DAG. Reden dus om elke tip even langs te gaan en te kijken waar besparingen voor een bedrijf kan worden gerealiseerd. Let op, het gaat dus om tips die voor de werkgever van belang zijn maar ook voor werknemers.

Verzuimverzekeringen offertes

Beperken ziekteverzuim

 1. Zorg voor duidelijke afspraken en verwachtingen voor beperken ziekteverzuim
  • Maak duidelijke afspraken en zorg dat de drempel voor ziekmelden niet te laag ligt. Sta bijvoorbeeld niet toe dat mensen zich per WhatsApp ziek kunnen melden. Beperken ziekteverzuim begint bij goede afspraken.
 2. Verzuimverzekering, stoploss of in eigen beheer.
  • Slim inkopen en afwegen of een polis verstandig is, kan het bedrijf veel geld opleveren. Als u, financieel voordelig, de risico’s kan afwentelen op een verzekeraar, dan kunt u uw bedrijf daar een voordeel mee doen.
 3. Geef alle ziekmeldingen door .
  • Ook kort verzuim, zoals een griepgeval. Hierdoor komt frequent verzuim in beeld voor uzelf en kan Keerpunt helpen, wanneer dit nodig blijkt te zijn.
 4. Voer een actief preventief beleid. 
  • Ga in gesprek met medewerkers als er signalen zijn die vaak vooraf gaan aan (langdurig) verzuim, zoals frequent verzuim. Beperken ziekteverzuim in preventie verdient altijd de voorkeur.
 5. Kijk naar de samenstelling van het team.
  • Hebben medewerkers te maken met fysieke arbeid, piekmomenten en wisselende diensten? Zorg dan voor een evenwichtige teamsamenstelling, met een goede verdeling van taken en een adequate inzet van uren en capaciteiten.
 6. Ga het gesprek aan over duurzame inzetbaarheid.
  • Bespreek bijvoorbeeld met oudere medewerkers hoe zij fit for the job blijven en tot hun pensioen kunnen doorwerken. Denk daarbij ook vooral out of the box. Misschien is een dag minder werken per week of een vermindering van het aantal uren per dag wel de beste oplossing om gezond en vitaal verder te kunnen. Beperken ziekteverzuim bij oudere werknemers kan waardevol zijn voor beide partijen.
 7. Neem medewerkers mee in het beleid.
  • Laat zien waar het bedrijf naartoe gaat. Bijvoorbeeld door middel van een workshop over digitalisering, waarbij de toegevoegde waarde van veranderingen duidelijk wordt. Maak de vertaalslag, waardoor medewerkers begrijpen waarom veranderingen nodig zijn. Dit vergroot de betrokkenheid en leidt tot een lager verzuim.
 8. Breng risico’s in kaart.
  • Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) geeft inzicht in alle risico’s. Het formuleren van acties in een plan van aanpak helpt bij het Beperken ziekteverzuim.
 9. Kies een sparring partner.
  • Heb je hier aan gedacht? Als jullie nu eens proberen om….? Als we eens een alternatieve benadering zoeken? Werkt het verzuimprotocol goed? Talloze vragen om eens met ons te klankborden. Eigen gezond verstand is belangrijk maar toets het eens met ons.
 10. Kies een goede arbodienst voor beperken ziekteverzuim.
  • Best lastig om een goede arbodienst te kiezen. Vergelijk grondig en kies niet altijd voor het goedkoopste pakket.
 11. Verzuimprotocol. 
  • Goede afspraken met werknemers en oproepkrachten (meer tips) zijn belangrijk om ziekteverzuim onder controle te houden. Het werken met verzuimprotocollen is cruciaal voor het beperken ziekteverzuim. Wilt u een concept? Stuur even een emailtje aan info@doorneweerd.nl met in het onderwerpveld “verzuimprotocol” en wij sturen zonder verplichtingen een uitgebreid concept (.doc) toe die u zelf kunt aanpassen aan uw persoonlijke wensen.
[Lees meer…] overBeperken ziekteverzuim 11 tips