Archief van "Ziekte en arbeidsongeschiktheid"

Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar?

Zijn advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar bij de aangifte IB?

Antwoord: Op de vraag of de advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar zijn moet in principe “nee” worden geantwoord. De premies zijn weliswaar “persoonlijke verplichtingen“; maar dat geldt niet voor de apart gefactureerde advieskosten. De regering heeft aangegeven dat apart betaalde advieskosten voor lijfrente of AOV niet aftrekbaar zijn bij de aangifte IB.

 


Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar?Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar bij ZZP of DGA?

Bedrijfsmatig zijn kosten van advies uiteraard gewoon als bedrijfskosten te boeken. Een ZZP-er of een DGA kan advieskosten dus in het algemeen wel als bedrijfskosten opgeven. Het reilen en zeilen van het bedrijf van de ZZP-er of DGA bepaalt immers voor een groot gedeelte de afweging voor het wel/niet afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of andere verzekeringen. Daarmee zijn praktisch de advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar geworden.

DGA arbeidsongeschiktheid via BV of privé

Vanuit de BV. U kunt de arbeidsongeschiktheidsverzekering in privé afsluiten (let op de aftrekbaarheid advieskosten) maar een directeur grootaandeelhouder kan ook de eigen BV als werkgever een verzekering laten afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. De premiekosten worden in dit geval dus betaald door de eigen BV. Er zijn dan geen gevolgen voor de netto inkomsten in privé vanuit het bruto DGA salaris.

Vanuit privé. Betaalt u de premies vanuit privé dan zijn deze weliswaar fiscaal aftrekbaar maar beïnvloedt uw netto inkomen; u moet immers de bruto premie in privé betalen vanuit uw BV-salaris. Dat negatieve effect is te vermijden door het eigen salaris vanuit de BV te verhogen. Maar dat verhoogt weer de kosten binnen de eigen BV en het hogere salaris heeft mogelijk gevolgen voor bijvoorbeeld de hoogte van de pensioenregeling en overige lasten.

Interview BNR Radio


Interview BNR Radio Rens de Jong met Gerrit-Jan Doorneweerd over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.Link en download

21% BTW of 21% assurantiebelasting.

Wees bij schadeverzekeringen nog wel even attent op het verschil tussen BTW 21% en assurantiebelasting 21%. De eerste is wel verrekenbaar en de tweede niet. Zorgvuldig overleg vooraf bij het aangaan van een dienstverleningscontract bij schadeverzekeringen kan financieel dus een flink voordeel opleveren.

Het alternatief een broodfonds

Veel ondernemers hebben gemengde gevoelens bij een AOV. Deze biedt inkomenszekerheid bij ziekte, maar daar hangt een prijskaartje aan en de voorwaarden variëren flink. Sinds enkele jaren wint een sympathiek alternatief voor de AOV aan populariteit: het broodfonds. Hierbij steunen ondernemers elkaar bij ziekte via een ‘schenkkring’. Maar ook broodfondsen kennen hun beperkingen én risico’s. Van een volwaardig alternatief voor een AOV is nog geen sprake. Hier leest u meer over de voordelen en de 17 nadelen van broodfondsen.

Vandaar dat een combinatie de goede verhouding kan zijn tussen de voordelen en nadelen van Broodfondsen en de voordelen en nadelen van verzekerde risico’s via een verzekeringsmaatschappij.

Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA maatwerkofferte

 

De knoppen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wilt u een inkijkje hebben van de eerste informatie die nodig is voor een goed advies? Kijk een naar deze uitgebreide AOV inventarisatie paginaHier (pdf) een interview met Doorneweerd in het Financieel Dagblad over alle knoppen die aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering vastzitten.

Valkuilen en kleine lettertjes

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een complexe verzekering. Dat wordt direct duidelijk als er uitgekeerd moet worden. Op dat moment blijkt vaak waarom de ene polis veel duurder is dan een andere verzekering De voorwaarden lezen is tijdsintensief en zit vol vakjargon. Neem er de tijd voor om het goed uit te zoeken.

Voorbeeld “kleine lettertjes”. Wij zagen bij een ogenschijnlijke zeer laag geprijsde arbeidsongeschiktheidsverzekering de volgende clausule. “Uitsluiting uitkering bij opzet of al dan niet bewuste roekeloosheid van de verzekerde; onder opzet van de verzekerde wordt mede verstaan poging tot zelfdoding;” Denk daarbij aan een auto-ongeluk door te hoge snelheid of een skiongeval. De verzekeraar zal er zeker gebruik van maken om geen uitkering te hoeven te doen. 

Preek voor eigen parochie

Het AFM vindt een arbeidsongeschiktheidsverzekering een complex product. En dus zijn er weinig mogelijkheden om rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij, zonder adviseur zo’n polis af te sluiten. Wat doet zo’n adviseur eigenlijk voor zijn vergoeding? Inventarisatie, uitwerking, overleg, vergelijkingen en keuze overleg, aanvraagtraject, medisch traject, controle en vastlegging.

Natuurlijk kunnen ZZP-ers of DGA’s ook vaak zelf de keuze prima maken maar een fout is snel gemaakt en bij schade niet meer te herstellen.

Audio

Luister eens onze podcast over de verschillende elementen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Soms een paar open deuren in deze podcast maar ook veel tips en truc’s.

Prijs advies. (meer…)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering tips

De Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering is van groot belang bij ene goede verzekering. Hieronder een uitgebreide toelichting. Er zijn bij het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) veel factoren die van invloed zijn op de premie. Lees hier ene interview in het Financieel Dagblad met mij over de vele knoppen aan een AOV.

Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering

Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekeringDe eindleeftijd is niet alleen een sterke premiebepalende factor, maar is ook een erg belangrijk onderdeel van de verzekeringsdekking. De eindleeftijd kan in principe vrij worden gekozen, de meest gangbare eindleeftijden zijn: 55, 60, 65, 66, 67 en 68 jaar (tussenliggende leeftijden zijn vaak ook mogelijk).

Maximale eindleeftijd

Voor enkele beroepen hebben verzekeraars, gezien het verhoogde risico op arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheden bij revalidering, bepaald dat er een maximale eindleeftijd van kracht is. Dit is van kracht bij beroepen waarin zware lichamelijke arbeid wordt verricht. Dan kan dus een hoge eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering beperkt worden.

Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA maatwerkofferte

Eind AOV = start pensioen

Het beste uitgangspunt is om de eindleeftijd aan te laten sluiten bij de ingang van de pensioenrechten, dat is dus vaak 67 jaar. Veel ondernemers gaan er bij de start van de onderneming van uit dat zij enkele jaren eerder stoppen. Het bedrijf fungeert hierbij vaak als “onderpand“. Dat enkele jaren later, of in het ergste geval enkele jaren voor de geplande pensioendatum, sprake kan zijn van wijzigingen in wetgeving, economische omstandigheden en/of de persoonlijke situatie kan bij voorbaat niet ingeschat worden. Een correcte eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering is dan van groot belang.

Audio

Medische waarborgen

Voor uitbreiden van de verzekeringsdekking op een lopende arbeidsongeschiktheidsverzekering, waaronder het verzekeren van een hogere eindleeftijd, zijn medische waarborgen vereist. Op hogere leeftijd of na een eventuele arbeidsongeschiktheid is het niet altijd meer mogelijk om de eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering te verhogen naar bv. 67 jaar (of alleen met een premieopslag en/of beperkende bepaling).

Flexibele eindleeftijd

Het is daarom aan te bevelen om de verzekering te starten op een hoge eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering. Naarmate er meer duidelijkheid is over opgebouwd kapitaal, pensioenrechten en mogelijkheden om eerder te stoppen met werken, kan de verzekeringsdekking worden gewijzigd naar een lagere eindleeftijd. (meer…)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

BNR interview over een verplichte AOV verzekering.

BNR Interview Rens de Jong  over een verplichte AOV verzekering. De gehele BNR podcast is hier te beluisteren. inclusief bijdragen van Anne Wouters, senior adviseur beleid & strategie bij de AWVN en Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam.

Zo’n 80 procent van de zzp’ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, en het percentage verzekerden gaat ook nog eens omlaag. Een verplichte verzekering was lang een taboe, maar nu wil ook werkgeversorganisatie AWVN dat dit er komt. Is die groep onverzekerden inderdaad een groot probleem en is dit de oplossing? De voor- en nadelen komen duidelijk aan bod.

Audio

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

17 broodfonds nadelen

Hieronder de 17 broodfonds nadelen. Naast het Broodfonds zijn er overigens meer organisaties zoals het Voorzieningenfonds die zich richten op het aanbieden van ziekte voorzieningen voor zelfstandigen. De voordelen van broodfondsen kunt u ondermeer hier vinden. Alle voordelen zijn tevens terug te vinden op de respectievelijke pagina’s van organisaties die broodfondsen verkopen.

Broodfonds nadelen

Een broodfonds is kleine vereniging van ondernemers met veel sociale onderlinge kenmerken. U wordt als ondernemer bijna altijd geaccepteerd. Het wordt ook weleens betiteld als een schenkkring.

Het broodfonds keert uit als een deelnemer zelf vindt dat hij/zij door ziekte een financiële ondersteuning nodig heeft van de andere ondernemers. Er is alleen een schenking bij kortlopende ziekte (maximaal 2 jaar). Daarna stopt de hulp van de andere ondernemers.

De 17 broodfonds nadelen

(meer…)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Forse Movir premieverhoging advocaten AOV in 2019

De Movir premieverhoging advocaten voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zal met 10% de kosten sterk verhogen. Advocaten moeten veel aanspraak maken op hun verzekeringen gezien de hoge stress waaronder zij vaak moeten werken. Movir gaat die extra kosten doorberekenen in de premie vanaf 1 januari 2019. Hieronder een toelichting van de redenen, de oplossingen en preventie en alternatieven.

Movir aankondigingsbrief premiewijzigingen 2019 (pdf)

Achtergronden premieverhoging advocaten

Uit onderzoek blijkt dat het stressniveau onder advocaten hoger is dan bij andere beroepsgroepen. 35 procent van de advocaten ervaart een hoog stressniveau. In de advocatuur is dat 35 procent en bij de huisartsen 33 procent en bij notarissen zelfs 44%. De Movir vindt daarom dat de premies voor advocaten omhoog moeten met 10%. De Movir premieverhoging advocaten zal, ondanks de fiscale aftrekbaarheid van de premie, toch voor velen een stevige stijging van de vaste kosten betekenen.

Audio arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hier een algemene toelichting op de wijze waarop gedacht kan worden over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wellicht dat dit korte audio fragment aangeeft hoe de verzekering kan worden geoptimaliseerd zodat de premie passend blijft bij de feitelijke risico’s voor advocaten.

Ziekteverzuim in Nederlanden

Movir premieverhoging advocatenHet Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde begin dit jaar dat het ziekteverzuim in Nederland in het eerste kwartaal van 2018 hoger was dan de afgelopen jaren. Een kwart werd verzuimd door werknemers die psychische klachten hadden, zoals werkstress en burn-out. Deze ziekmeldingen duren gemiddeld 57 dagen, terwijl een griepje of hoofdpijn gemiddeld 3 dagen duurt. De Movir premieverhoging advocaten is in dat kader goed te begrijpen maar maakt het niet minder onplezierig.

Burnout advocaten

(meer…)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

WIA excedent verzekering 2018 premie uitgeplozen

Met de WIA excedent verzekering vult het inkomen van zijn medewerker aan tot een vast percentage van het salaris, meestal 70% maar lager mag ook. Deze verzekering is vooral interessant voor medewerkers met een hoog inkomen van € 56.000,- of meer. WIA excedent verzekeringWant met de wettelijke uitkering zijn zij slechts verzekerd tot een door de overheid vastgesteld maximumbedrag. De WIA excedent verzekering vult deze wettelijke uitkering aan, zodat de financiële terugval minder groot is.

Voor wie?

Het Sociale Verzekeringsloon is momenteel € 56.000,-. Deze WIA excedent verzekering is dus voor deze werknemers bedoeld. Voor wie niet? Deze verzekering is niet voor DGA’s, ZZP-ers of werknemers met een fulltime loon lager dan het SV loon.

De WIA excedent verzekering

Is verzekering nuttig?

Gewoon werken, een goed (hoog) inkomen ontvangen en plots gebeurt er iets waardoor er niet meer volledig gewerkt kan worden. Dan kan de terugval in inkomen groot zijn. Weinig werknemer zijn in staat om een 30% inkomensterugval op te vangen; laat staan 50% of meer. Daarom is een WIA excedent verzekering nuttig.

Werkners met ene inkomen lager dna het SV loon hebben wel vaka een maximale verzekeringsdekking. Juist bij de groep werknemers met een hoger inkomen zijn, met een WIA excedent verzekering de arbeidsvoorwaarden weer gelijkgetrokken.

De wet WIA in het kort

(meer…)

Verzekeringen, Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Hannie van Leeuwen “convenant” is dood

Hannie van Leeuwen is vandaag op 92 jarige leeftijd overleden.

Er zijn vast dagen dat jullie niet aan haar gedacht hebben….. Toch hebben wij (en jullie) dagelijks met haar te maken via het van Leeuwen convenant.

Dat convenant betekent kort door de bocht: Een verzekeringmaatschappij vraagt geen gezondheidsverklaring of keuring als iemand in dienst komt en een pensioen- of inkomensvoorziening krijgt. Ook iemand met gezondheidsklachten bij verandering van baan kan dus gewoon verzekerd blijven voor arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Hieronder een artikel uit 2010 vlak nadat het van Leeuwen-convenant van kracht werd. Dit convenant is één van de kleine pareltjes uit het arbeidsvoorwaarden pakket voor werknemers (en werkgevers). Goed dat zij, als drijvende kracht erachter, dit geregeld heeft.

Ze is tot op hoge leeftijd nog actief gebleven. In 2017 was ze op 91 jaar zelfs nog lijstduwer van de CDA 2e Kamer fractie. Vandaag is ze definitief gestopt met duwen.

Chapeau en RIP. Gerrit-Jan Doorneweerd (meer…)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziekte verzuim oproepkrachten 19 vragen en antwoorden

Ziekte verzuim oproepkrachten blijft voor elke werkgever een lastig onderwerp. Soms moet het loon worden doorbetaald, soms kan een oproepkracht zich melden bij het UWV. Hieronder  vragen en antwoorden om u als werkgever op weg te helpen. Met het nul uren contract of oproepcontract sluit de werkgever een arbeidsovereenkomst met de werknemer, maar legt hierin geen vast aantal te werken uren vast. In plaats daarvan, staat in het nul-uren contract een clausule waarmee u de werknemer flexibel op kunt roepen.

Maar hoe flexibel bent u en wanneer is er een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte verzuim oproepkrachten. Dat valt tegen; het structureel inzetten van oproepkrachten levert bijna zeker een loondoorbetalingsverplichting op.

Lees ook ons artikel over Zieke werknemer door ziekte van een partner of een familielid

Verzuimverzekeringen offertes

De basis verplichting voor de werkgever?

Ziekte verzuim oproepkrachten

In de wet is geregeld dat er minimaal 70% van het loon moet worden doorbetaald in de eerste twee ziektejaren. Veel CAO’s (overzicht alle CAO’s) bepalen echter dat er meer loon moet worden doorbetaald. Veel komt voor 100% van het loon in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar. Dat kan ook gelden bij Ziekte verzuim oproepkrachten. Controleer dus eerst de CAO van uw bedrijfstak. (meer…)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

11 stappen bij loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte blijft voor elke werkgever een lastig onderwerp. Hieronder vragen en antwoorden om u als werkgever op weg te helpen.

Verzuimverzekeringen offertes

Loondoorbetaling bij ziekte het eerste jaar

 1. Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts. De  loondoorbetaling bij ziekte start. Dit zal afhankelijk zijn van de financiële afspraken die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Zie hierna.
 2. Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 3. Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.
 4. Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
 5. Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken.
 6. Samen met de werknemer kiest de werkgever een casemanager. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.
 7. In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.

Audio

Loondoorbetaling bij ziekte is veel techniek maar het kan ook duidelijk mondeling worden uitgelegd. In 10 minuten krijgt u met deze audio een goed inzicht in de oplossingen.


Loondoorbetaling bij ziekte na een jaar

 1. Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen.
 2. Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, dan stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.
 3. Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet hij binnen drie weken terug sturen aan het UWV. Snel daarna beoordeelt UWV het re-integratieverslag en voert het een WIA-keuring uit en start de WIA-uitkering indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.
 4. Indien noodzakelijk moet de werkgever het werk, de werkplek en/of de arbeidsmiddelen van de werknemer aanpassen.

Na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekteEr zal dan in veel gevallen een verbreking van het dienstverband plaatsvinden. Er is dan dus geen sprake meer van  loondoorbetaling bij ziekte. De werknemer komt dan in de WIA terecht. Daarbij zijn er flinke verschillen tussen werknemers met een inkomen tot de loongrens (ongeveer 50 mille) en die daarboven. Hier vindt u meer informatie. De gevolgen voor de werkgever zullen echter ook daarna nog merkbaar zijn. Lees hiervoor de informatie over de WGA.

Verplichtingen werknemer bij ziekteverzuim

Om aanspraak te maken op zijn rechten bij ziekte, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en re-integratie moet ook een werknemer zich houden aan wettelijke regels en arbeidsvoorwaardelijke afspraken rond verzuim, zoals:

 1. Een werknemer moet zich bij ziekte ziek melden. De werkgever moet wel duidelijk hebben gemaakt hoe en wanneer de ziekmelding moet plaatsvinden.
 2. Zodra de werknemer is hersteld moet hij dit eveneens melden en kan de .
 3. Tijdens zijn ziekte moet een werknemer zijn werkgever informeren over zijn herstel.
 4. De werknemer moet beschikbaar zijn voor controle.
 5. De werknemer moet gehoor geven aan een oproep van de bedrijfsarts.
 6. De werknemer is verplicht actief mee te werken aan re-integratie en de hem geboden passende arbeid te accepteren.

Tips voor een goed loondoorbetaling bij ziekte

(meer…)

Verzekeringen, Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Wettelijke verplichtingen bij ziekte en verzuim

Welke wettelijke verplichtingen bij ziekte en verzuim zijn er in het eerste jaar:

 1. Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts.
 2. Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 3. Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.
 4. Wettelijke verplichtingen bij ziekte en verzuimIs er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
 5. Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken.
 6. Samen met de werknemer kiest de werkgever een casemanager. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.
 7. In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.

(meer…)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid