Archief van "Pensioen DGA"

DGA pensioen verzekeren en online premies

DGA pensioen verzekeren is een goed plan voor een directeur een eigen  gegarandeerd pensioen op te bouwen met een beschikbare premie regeling. Dit doet u bij één van de meest vooraanstaande pensioenverzekeraars Zwitserleven.

DGA pensioen online berekenen

DGA pensioen verzekeren zonder beleggingsrisico

DGA pensioen verzekeren; in dit geval zelfs zonder een beleggingsrisico. De marktrente is namelijk het uitgangspunt dat de hoogte van de premie bepaalt. De pensioenverzekeraar past uw kapitaal aan aan de veranderingen in de marktrente. Dat wordt Rendementscorrectie genoemd.  Als er een rentestijging is dan stijgt dus ook uw pensioenkapitaal. In die premie zitten verder geen andere kosten. Die worden door de BV apart betaald. De BV gaat immers het DGA pensioen verzekeren Daardoor gaat er niets ten koste van de opbouw van pensioenkapitaal.

Flexibele beslissingen

U kunt uw oudedagsvoorziening naar eigen wensen inrichten met DGA pensioen verzekeren en tegelijkertijd een aantal risico’s opvangen. Denk aan het risico van overlijden of het risico dat u als DGA arbeidsongeschikt wordt. Maar u kunt dus ook volledig kiezen voor een maximale investering in alleen de opbouw van pensioenkapitaal. Hier kunt u dat berekenen en het DGA pensioen verzekeren.

Nabestaanden en wezenpensioen

Het eventuele partner-, wezen- en nabestaandenoverbruggingspensioen is als gegarandeerde rente verzekerd. Het DGA pensioen verzekeren kan dus inclusief extra verzekeringsonderdelen. De premie voor het partnerpensioen en wezenpensioen wordt ook gecorrigeerd afhankelijk van de marktrente.

Maximale premieinvestering.

Premie hoogte maximaal 2018 als % van de pensioengrondslag

DGA pensioen verzekeren

Nadelen DGA pensioen verzekeren

We gaan er bij de berekening vanuit dat het salaris, franchise en de rentestand tot aan de pensioenleeftijd hetzelfde blijven. De werkelijkheid is natuurlijk anders. Daarom zal het werkelijke pensioenkapitaal ook anders zijn.

Luister ook even naar onze podcast waar we verder ingaan op het DGA pensioen verzekeren.

Leeftijden en data op een rij

Welk salaris is de grondslag bij DGA pensioen verzekeren

Pensioen DGA, Pensioen Lijfrente AOW

14 antwoorden over risicoloos DGA pensioen 2018

Nieuwe ronde DGA pensioen

In 2017 hebben veel DGA’s na moeten denken over hun DGA pensioen-opbouw. De accountants hebben hun werk gedaan en de opbouw van eigen beheer pensioenen zijn gestopt. De DGA-er kan nu op andere wijze pensioen bij elkaar sparen. Dat kan op veel manieren.

Actueel: 68 jaar een probleem voor DGA pensioen?

Pensioenleeftijd 68 jaar – De Emotie en alle Feiten

Welk effect heeft DGA pensioen 2018 bij verhoging AOW leeftijd?

De AOW leeftijd werd per 1 januari 2015 voor het eerst verhoogd naar 65 jaar en 3 maanden. De AOW leeftijd wordt de komende jaren verder verhoogd. Het kan zijn dat de pensioenrichtleeftijd en de AOW leeftijd niet samenvallen. Met een goede DGA pensioen regeling hoeft dat geen probleem te zijn.

Wie bepaalt wanneer DGA met pensioen gaat?

De pensioenleeftijd (dus niet de pensioenrichtleeftijd) bepaalt u zelf. Dus u bouwt kapitaal op in uw 2018 DGA pensioen regeling. Die pensioenregeling zal een eindrichtleeftijd vermelden. in de meeste gevallen zal die pensioenregeling een pensioenrichtleeftijd aangeven van 68 jaar. Maar als u besluit om op 64 jaar met pensioen te gaan dan kan niemand u tegenhouden. Het tot dan opgebouwde pensioenkapitaal gebruikt u op dat moment voor de aankoop van uw pensioenuitkeringen.

Wanneer kunt u stoppen met werken?

Die rekensom is in de kern eenvoudig. U rekent uit

Dat is het minimale bedrag dat nodig is om financieel te kunnen stoppen met werken. Houd daarnaast nog rekening met de inflatie en onverwachte kosten, belastingheffing en additionele inkomsten van u (en uw partner). Met een Excelsheet en enige financiële kennis kunt u zelf een goed overzicht maken. Veel pensioeninformatie is ook terug te vinden op Mijnpensioenoverzicht.nl Lukt dat niet, of wilt u er geen tijd aan besteden dan zijn er voldoende deskundigen (accountants, financiële planners of pensioenadviseurs) aanwezig die voor een klein bedrag dat uitzoek werk willen overnemen.

(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

DGA pensioen online berekenen
(meer…)

Pensioen DGA