DGA pensioen uitstel bij doorwerken. Hier de regels…..

DGA pensioen uitstel is inmiddels goed mogelijk. Bij DGA pensioen bedoelen we natuurlijk ook de ondernemer (niet DGA) pensioen uitstel. Als u de pensioendatum van uw huidige pensioenregeling of van uw premievrije pensioenrechten wilt uitstellen, dan gold de eis dat dit alleen mogelijk was indien en voor zover u in een dienstbetrekking doorwerkte.

Nieuw begrip “doorwerken

DGA pensioen uitstel

Daarin is inmiddels verandering gekomen, want onder het begrip ‘doorwerken’ valt in dit verband nu ook het doorwerken als ondernemer na beëindiging van de dienstbetrekking. Vroeger was dit niet mogelijk maar nu is DGA pensioen uitstellen  daarmee sinds kort wel mogelijk. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

DGA pensioen premieberekening

DGA pensioen uitstel voorwaarden

 1. Zo moet onder meer uw pensioenregeling de mogelijkheid van uitstel bieden en
 2. moet de pensioenuitvoerder bereid zijn mee te werken aan het uitstel en de daaraan gekoppelde voorwaarden.
 3. Verder moet het aantal werkzame uren als ondernemer tenminste gelijk zijn aan het aantal uren dat u werkzaam was in loondienst. Bij minder werkzame uren moet het pensioen direct ingaan naar de mate van de vermindering van de omvang. DGA pensioen uitstel is dan geaccepteerd.

Voor voormalige DGA’s die op latere leeftijd zelfstandig ondernemer zijn geworden, kan dit een welkome verruiming zijn in de uitstelmogelijkheden van hun eerder opgebouwde pensioen. Direct berekenen

[Lees meer…] overDGA pensioen uitstel bij doorwerken. Hier de regels…..

Kidnap en Ransom verzekering 2020. Premies en tips

Kidnap en Ransom verzekering

De Kidnap en Ransom verzekering (K&R) dekt de financiële gevolgen van ontvoering, gijzeling en afpersing – of de dreiging daarvan – van personen. De verzekering zorgt voor een uitgebreide hulpverlening aan het slachtoffer en zijn relaties. Ontvoeringen, afpersing en detentie komen in veel landen voor, ook in landen die altijd veilig leken. De Kidnap en Ransom verzekering is daarom vooral bestemd voor multinationals, reizend MKB, vermogende en reizende particulieren en hulpverleningsorganisaties. Voor organisaties en de bedrijven die opereren in gebieden met hoog risico kan de impact van deze incidenten enorm zijn en het merk en reputatie zwaar beschadigen.

Kwetsbaar

Over het algemeen zijn er dus vier kwetsbare groepen te onderscheiden voor ontvoering, gijzeling en afpersing: vermogende particulieren, hulpverlenende organisatie – zoals het Rode Kruis -, multinationals en reizend MKB – bijvoorbeeld handelaren in grondstoffen die naar het Midden-Oosten gaan.

Dekking

De dekking van de Kidnap en Ransom verzekering bestaat uit vier elementen:

 1. Terugbetaling van het overhandigde losgeld. (ook indien het losgeld onderweg verloren gaat).
 2. Onbeperkte overname van kosten voor crisisadvies.
 3. Vergoeding van aanvullende kosten, zoals: salarissen van slachtoffers of andere betrokken personen, reiskosten, kosten voor juridische bijstand, tolken en informanten, kosten van psychologische zorg na ontslag, herstel- en revalidatiekosten, etc.
 4. Vergoeding van medische kosten in geval van lichamelijk letsel in verband met een verzekerd geval.

De Kidnap en Ransom verzekering is een maatwerkproduct en kan worden aangepast door middel van clausules.

[Lees meer…] overKidnap en Ransom verzekering 2020. Premies en tips

Sparen voor een bancair fiasco

De banken hebben een flink gedeelte van de spaarkoek afgesnoept van verzekeraars. Voor sommige verzekeraars maakt dat weinig uit. ING Leven of ING bancair; de koek blijft binnen de familie. ING  gaf een mooi inkijkje in de verdeling rondom bancair:

 1. 70% van de consumenten wil een bancaire lijfrente.
 2. 1 op de 3 vrouwen heeft een bancaire lijfrente.
 3. De betrouwbaarheid van de aanbieder is belangrijker dan een hoge rente.
 4. 55% kiest voor variabel, 40% voor deposito en 5% belegt via een bancaire spaarvorm.
 5. Vrouwen en mannen tot 50 jaar sparen evenveel.

Eigenlijk is alleen het vierde punt alleen maar interessant. 40% van de kopers kiest dus toch voor een langjarige rentegarantie terwijl de inflatie steeds verder stijgt. Het lijkt erop dat weinigen zich de grote financiële gevolgen realiseren van een stijgende inflatie en een langjarige vaste lage rente.

Het zullen de nieuwe woekerpolissen worden die we in de jaren 70-80 ook gezien hebben. Mensen die met dure dubbeltjes, kwartjes en guldens in de jaren 50-60 een waardeloos eindkapitaal opbouwden.

82 dodelijke bedrijfsongevallen

 • Elk jaar zijn er 250.000 arbeidsongevallen
 • Elk jaar zijn er 82 bedrijfsongevallen met dodelijke afloop

Iedereen begrijpt dat er hier ook grote financiële gevolgen aan vastzitten. Los van het menselijk leed zorgt verzuim en arbeidsongeschiktheid voor hoge bedrijfskosten. Maar ook kosten zoals nabestaandenpensioenen zijn enorme schades. Dit alles kan grotendeels worden opgelost als bedrijven risicomanagement serieus nemen. Een kleine wandeling door het centrum van Amsterdam kan zien dat zelfs elementaire zaken zoals een helm bij steigerbouwers, vaak ontbreekt. Hieronder een inkijkje van Wim de Ruijter in de wereld van risicomanagement.

Tien jaar renteaftrek over restschulden

Belastingplichtigen die na verkoop van hun eigen woning met een restschuld blijven zitten, mogen de rente over deze restschuld maximaal 10 jaar in aftrek brengen in box 1. Wet herziening fiscale behandeling eigen woning,

Bij verkoop van een eigen woning kan er een restschuld ontstaan. De verkoopopbrengst is dan onvoldoende om de hypotheek volledig af te lossen. Restschulden die ontstaan vanaf 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017 worden gedurende maximaal 10 jaar in aanmerking genomen in box 1. Hierdoor is de rente aftrekbaar. Voor de aftrekbaarheid van rente over restschulden geldt fiscaal geen aflossingsverplichting. Na 10 jaar verhuist de restschuld, voor zover nog aanwezig, alsnog naar box 3. [Lees meer…] overTien jaar renteaftrek over restschulden

Hypotheek

EWS in 30 jaar volledig aflossen.

Alleen annuitair

forfaitair annuitair. Alleen op papier en dus niet echt aflossen. Wel opschortende regeling als je een jaar niet kunt aflossen.

kew, sew en bew niet meer mogelijk

bestaande gevallen blijft in stand. echter wel een andere beperking in het top tarief van 525 naar 42% per jaar de fiscale aftrek

looptijdeis wordt losgelaten in onderzoek. negatief advies vanuit DNB. dan dus afkopen

beter aflossen op hypotheeklening is handiger. mede door box3 en de renteaftrekbeperking.

Ook verdere waarde daling eigen woning.

Hoge lasten dus ook een hoge aflossing verstandig

let op. KEW box 3 zonder bezittingsvrijstelling komt te vervallen. Dus omzetten naar een echte kew.

 

 

RABO hypotheekadvies

Inmiddels is de nieuwe hypotheekstrijd losgebarsten. Wie kan het voordeligst een consument een compleet hypotheekadvies geven?

Laten we eerst de consumenten aan het woord in 2010 volgens TNS Nipo. Die consumenten vinden 57 euro per uur voldoende en denken dat het varkentje in 12 uur gewassen moet zijn. Totaal dus ongeveer 700 euro.

Een rondgang langs de banken levert het volgende op:

 1. RABO € 1.750,-
 2. ING bank € 2.100,-
 3. ABNAMRO € 2.100,-
 4. SNS REAAL € 2.950,-

Is het advies van een bank onafhankelijk? Wij denken nooit. Natuurlijk zal de RABO adviseur niet een hypotheeklening van de ABNAMRO adviseren als de rente daar lager is en de voorwaarden beter zijn. En vice versa. Toch?

En dan die onafhankelijke adviseurs? Volgens ons (en vele onafhankelijke hypotheekadvieskantoren) duurt een grondig hypotheekadvies zeker 30 uur. Een beetje uurtarief van € 125,00 levert een gepeperde rekening op. Maar ook de zekerheid van een echt onafhankelijk advies.

Ohja, 0,1% minder rente door onafhankelijke advies scheelt bruto € 400,- rente per jaar.

 

 

In 2015 voor iedereen pensioenleeftijd 68 jaar

De overheid blijft knutselen aan de pensioenleeftijd.

 • 2014 De pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar.
 • 2014 Het pensioenopbouw percentage wordt verlaagd van 2,25% naar 2,15%.
 • 2015 Het pensioenopbouw percentage wordt verlaagd van 2,15% naar 1,75%.
 • 2015 Het pensioengevend loon wordt gemaximeerd € 100.000,-
 • 2015 De pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 68 jaar. Jazeker.

Dat heeft alles te maken met de koppeling van de pensioenleeftijd aan de stijging van de levensverwachting. Even technisch: nu is de gemiddelde levensverwachting 20,9 jaar. Als dat een paar maanden hoger blijkt te zijn in 2015 (21,3 jaar) dan schiet de pensioenleeftijd direct door naar 68 jaar.

Oplossing; Jong blijven, sporten, goed slapen, gezond eten, weinig drinken, niet roken, vakkennis uptodate, vaardigheden bijslijpen, niet verhuizen, sparen en minder uitgeven. Dan komt het allemaal goed.

Stel online uw vraag en krijg binnen 24 uur reactie. Ook in het weekend!