Archief van "Miscellaneous"

Onafhankelijk? Jazeker.

Miscellaneous

Feel good Ted Talk: De regenverzekering in Afrika.

Miscellaneous

Sparen voor een bancair fiasco

De banken hebben een flink gedeelte van de spaarkoek afgesnoept van verzekeraars. Voor sommige verzekeraars maakt dat weinig uit. ING Leven of ING bancair; de koek blijft binnen de familie. Delta Lloyd gaf een mooi inkijkje in de verdeling rondom bancair:

 1. 70% van de consumenten wil een bancaire lijfrente.
 2. 1 op de 3 vrouwen heeft een bancaire lijfrente.
 3. De betrouwbaarheid van de aanbieder is belangrijker dan een hoge rente.
 4. 55% kiest voor variabel, 40% voor deposito en 5% belegt via een bancaire spaarvorm.
 5. Vrouwen en mannen tot 50 jaar sparen evenveel.

Eigenlijk is alleen het vierde punt alleen maar interessant. 40% van de kopers kiest dus toch voor een langjarige rentegarantie terwijl de inflatie steeds verder stijgt. Het lijkt erop dat weinigen zich de grote financiële gevolgen realiseren van een stijgende inflatie en een langjarige vaste lage rente.

Het zullen de nieuwe woekerpolissen worden die we in de jaren 70-80 ook gezien hebben. Mensen die met dure dubbeltjes, kwartjes en guldens in de jaren 50-60 een waardeloos eindkapitaal opbouwden.

Miscellaneous

82 dodelijke bedrijfsongevallen

Iedereen begrijpt dat er hier ook grote financiële gevolgen aan vastzitten. Los van het menselijk leed zorgt verzuim en arbeidsongeschiktheid voor hoge bedrijfskosten. Maar ook kosten zoals nabestaandenpensioenen zijn enorme schades. Dit alles kan grotendeels worden opgelost als bedrijven risicomanagement serieus nemen. Een kleine wandeling door het centrum van Amsterdam kan zien dat zelfs elementaire zaken zoals een helm bij steigerbouwers, vaak ontbreekt. Hieronder een inkijkje van Wim de Ruijter in de wereld van risicomanagement.

Miscellaneous

Tien jaar renteaftrek over restschulden

Belastingplichtigen die na verkoop van hun eigen woning met een restschuld blijven zitten, mogen de rente over deze restschuld maximaal 10 jaar in aftrek brengen in box 1. Wet herziening fiscale behandeling eigen woning,

Bij verkoop van een eigen woning kan er een restschuld ontstaan. De verkoopopbrengst is dan onvoldoende om de hypotheek volledig af te lossen. Restschulden die ontstaan vanaf 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017 worden gedurende maximaal 10 jaar in aanmerking genomen in box 1. Hierdoor is de rente aftrekbaar. Voor de aftrekbaarheid van rente over restschulden geldt fiscaal geen aflossingsverplichting. Na 10 jaar verhuist de restschuld, voor zover nog aanwezig, alsnog naar box 3. (meer…)

Miscellaneous

Hypotheek

EWS in 30 jaar volledig aflossen.

Alleen annuitair

forfaitair annuitair. Alleen op papier en dus niet echt aflossen. Wel opschortende regeling als je een jaar niet kunt aflossen.

kew, sew en bew niet meer mogelijk

bestaande gevallen blijft in stand. echter wel een andere beperking in het top tarief van 525 naar 42% per jaar de fiscale aftrek

looptijdeis wordt losgelaten in onderzoek. negatief advies vanuit DNB. dan dus afkopen

beter aflossen op hypotheeklening is handiger. mede door box3 en de renteaftrekbeperking.

Ook verdere waarde daling eigen woning.

Hoge lasten dus ook een hoge aflossing verstandig

let op. KEW box 3 zonder bezittingsvrijstelling komt te vervallen. Dus omzetten naar een echte kew.

 

 

Miscellaneous

RABO hypotheekadvies

Inmiddels is de nieuwe hypotheekstrijd losgebarsten. Wie kan het voordeligst een consument een compleet hypotheekadvies geven?

Laten we eerst de consumenten aan het woord in 2010 volgens TNS Nipo. Die consumenten vinden 57 euro per uur voldoende en denken dat het varkentje in 12 uur gewassen moet zijn. Totaal dus ongeveer 700 euro.

Een rondgang langs de banken levert het volgende op:

 1. RABO € 1.750,-
 2. ING bank € 2.100,-
 3. ABNAMRO € 2.100,-
 4. SNS REAAL € 2.950,-

Is het advies van een bank onafhankelijk? Wij denken nooit. Natuurlijk zal de RABO adviseur niet een hypotheeklening van de ABNAMRO adviseren als de rente daar lager is en de voorwaarden beter zijn. En vice versa. Toch?

En dan die onafhankelijke adviseurs? Volgens ons (en vele onafhankelijke hypotheekadvieskantoren) duurt een grondig hypotheekadvies zeker 30 uur. Een beetje uurtarief van € 125,00 levert een gepeperde rekening op. Maar ook de zekerheid van een echt onafhankelijk advies.

Ohja, 0,1% minder rente door onafhankelijke advies scheelt bruto € 400,- rente per jaar.

 

 

Miscellaneous

In 2015 voor iedereen pensioenleeftijd 68 jaar

De overheid blijft knutselen aan de pensioenleeftijd.

 

Dat heeft alles te maken met de koppeling van de pensioenleeftijd aan de stijging van de levensverwachting. Even technisch: nu is de gemiddelde levensverwachting 20,9 jaar. Als dat een paar maanden hoger blijkt te zijn in 2015 (21,3 jaar) dan schiet de pensioenleeftijd direct door naar 68 jaar.

Oplossing; Jong blijven, sporten, goed slapen, gezond eten, weinig drinken, niet roken, vakkennis uptodate, vaardigheden bijslijpen, niet verhuizen, sparen en minder uitgeven. Dan komt het allemaal goed.

Stel online uw vraag en krijg binnen 24 uur reactie. Ook in het weekend!

Naam bedrijf
Naam*
Emailadres*
Telefoon voor vragen
Uw pensioenvraag/opmerking

captcha
Typ de tekens hier: en

Miscellaneous, Pensioen Lijfrente AOW

Gewoon doorslapen

De pensioenen worden door pensioenfondsen verlaagd en de overheid zorgt dat de AOW met één streek van de pen verschoven wordt naar 67 jaar. De excuses van de pensioenfondsen en de overheid voor zulke slechte berichten zijn bekend:

Grote gevolgen maar er zijn twee groepen die zich opvallend stil houden.

 1. Jongeren. Niemand komt in opstand. Nergens een generatie-oorlog. Alle jongeren ondergaan dit gelaten. Ze lijken te denken “Dit is niet mijn probleem maar van de ouderen”. Die peperdure rekening  lijken ze nog niet te zien. Makke lammeren.
 2. De vakbonden. De vertegenwoordigers van werknemers die hun eigen achterban horen uit te leggen waarom zij wel in alle besturen van pensioenfondsen zaten maar nooit kritisch zijn geweest over de kosten en rendementen van hun pensioenfondsen.

Pensioen zal nog lange tijd de gemoederen bezig houden. Nu maar hopen dat de juiste mensen zich er druk over gaan maken. Jongeren bijvoorbeeld. Gerrit-Jan Doorneweerd

 

 

Miscellaneous

Standpunten politieke partijen hypotheekrente aftrek

De aftrek is ten hoogste voor 30 jaar van kracht, een beperking die in 2001 werd aangebracht. Voor diegenen die reeds voor 1 januari 2001 hypotheekrente aftrokken, blijft echter de rente tot 1 januari 2031 aftrekbaar. Als bij aankoop van een nieuw huis de hypotheek hoger is dan de oorspronkelijke hoogte van de vorige hypotheek, gaat voor wat betreft het verschil een nieuwe termijn van 30 jaar in.

Voorbeeld. Het gevolg is dat als u in 2001 40 jaar was, er op uw 70-ste jaar een flink probleem kan zijn. Een aflosvrije lening van € 350.000,- kost dus tot uw 70-ste per maand netto ongeveer € 800,- rente Op 70 jaar wordt er een feestje gevierd door de belastingdienst. Dan vervalt de aftrek en kost diezelfde woning plots € 1.400,- netto. 

SP. Hypotheekrenteaftrek blijft in stand voor hypotheken tot € 350.000. Afbouw in 10 jaar tijd. Aftrek tegen maximaal 42%. Het aflossen van hypotheekschulden moet worden aangemoedigd.

Groenlinks. Geleidelijk afschaffen hypotheekrenteaftrek in 25 jaar naar nul. Ook eigenwoningforfait en overdrachtsbelasting wordt geleidelijk afgeschaft. Voor 2013: maximum nieuwe hypotheken € 500.000 en voor bestaande hypotheken 1 miljoen. Invoering van starterspremie voor starters op de woningmarkt. ‘Wet Hillen’ wordt ingetrokken.3 Intrekken regeling KEW.

PvdA. Introductie van een nieuw stelsel in 30 jaar tijd waarbij uiteindelijk iedereen tegen hetzelfde tarief aftrekt (30%). In 2013 wordt de eigenwoningschuld waarover renteaftrek mogelijk is bevroren op maximaal 1 miljoen euro. Aftrek uiteindelijk beperkt tot gemiddelde huizenprijs (nu: € 237.000). Systematiek van ‘forfaitair annuïtaire hypotheek’5 voor nieuwe hypotheken. Afschaffen overdrachtsbelasting voor starters per direct.

D66. Aftrek afbouwen tot 30% in 2035. Afschaffen eigenwoningforfait en overdrachtsbelasting. Uitgangspunt: aflossen in 30 jaar, ook voor bestaande woningen (met een overgangsregeling van vijf jaar).

CU. Versobering hypotheekrenteaftrek noodzakelijk. Grens stellen op uiteindelijk € 500.000. Renteaftrek afbouwen naar een voor ieder gelijk tarief van 30%. Woning op termijn naar box 3. Overdrachtsbelasting voor starters schrappen.

CDA. Sneller aflossen moet mogelijk zijn en worden gestimuleerd. Voor per 1.1.2013 bestaande hypotheken verandert er niets. Aftrek tegen voor iedereen gelijk tarief. Invoeren van bouwsparen voor de eigen woning.

VVD. Renteaftrek blijft behouden, maar deze moet worden gebruikt waarvoor zij was bedoeld: bevorderen woningbezit en aflossen schuld. Voor per 1.1.2013 bestaande hypotheken verandert er niets. Voor nieuwe leningen (na 2013) geldt een annuïtaire aflossing. Voor starters geldt een renteaftrekperiode van 35 jaar waarvan de eerste vijf jaar aflossingsvrij. Overdrachtsbelasting bij aankoop van eerste woning afschaffen.

SGP. Geleidelijke hervorming van de hypotheekrenteaftrek. Wisselgeld: verlaging belasting op arbeid, afschaffing overdrachtsbelasting en afbouw eigenwoningforfait. Introductie starterslening.

PVV.Systeem van hypotheekrenteaftrek wordt niet gewijzigd

 

Miscellaneous