Scildon Pensioen direct online rekenen 2021-2022

prisma pensioen

Scildon Pensioen van Scildon voor de werknemers is een collectieve beschikbare-premieregeling op basis van beleggen via een open fondsen architectuur.  Er is een groot aanbod van zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen.

Inhoudsopgave

Rekenmodule Scildon Pensioen

De werkgever bepaalt de basisregeling maar met Scildon Pensioen kunnen werknemers hun pensioenopbouw voor een deel persoonlijk invullen. Voor welke verdeling wordt gekozen, bepaalt de individuele werknemer zelf. Hieronder een rekenvoorbeeld van de basis pensioenregeling.


Maandsalaris zoals vermeld op de salarisstrook

Parttime %

Leeftijd

Premie werkgever

Premie werknemerHet nabestaanden- en wezenpensioen meeverzekeren, alsmede premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is facultatief. Als daarvoor gekozen wordt zorgt dat veelal bij de reguliere verzekeraars nog voor ongeveer 10% extra premie.

Overzicht per deelnemer
Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze hier disclaimer.. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.

 1. Aanbod externe beleggingsfondsen van gerenommeerde vermogensbeheerders.
 2. Keuze uit een passief en actief beheerde beleggingsfondsen.
 3. Keuze uit verschillende lifecycles.
 4. Geen kosten bij de aan- en verkoop en het switchen van beleggingsfondsen.
 5. Vrij beleggen is op verzoek mogelijk.

De details van het Scildon Pensioen

 1. Ouderdomspensioen met een premiestaffel naar keuze op basis van een rekenrente van 3% of 4%
 2. Standaard partner- en wezenpensioen
 3. Standaard premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 4. Keuze voor een Anw-hiaatpensioen

De flexibele mogelijkheden

 1. Keuze uit 0% of 90% restitutie van het opgebouwde pensioenkapitaal bij overlijden bij Scildon Pensioen.
 2. Partner- en wezenpensioen altijd standaard meeverzekerd. Mogelijkheid tot het verplichten van een eigen bijdrage voor de werknemer.
 3. Premie voor de optionele Anw-hiaat verzekering naar keuze te betalen door werkgever of werknemer.
 4. Keuzes over de hoogte van de franchise.
 5. Het vervroegen of uitstellen van de pensioendatum of gedeeltelijk met pensioen gaan (deeltijdpensioen)
 6. Vrijwillig extra bijdragen aan een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen.

Meer informatie over flexibele pensioenregeling vindt u hier.

Fondseninformatie Scildon Pensioen (pdf)

Audio pensioen werkgever


Pensioenrichtleeftijd 68 jaar

Scildon heeft de Scildon Pensioen regelingen aangepast aan de nieuwe pensioenrichtleeftijd 68 jaar.

 1. Werkgevers zullen, in overleg met hun adviseur, de deelnemers moeten begeleiding in de gevolgen van deze sinds 2018 pensioenrichtleeftijd.
 2. De juiste formuleringen in arbeidscontracten, pensioenovereenkomsten, etc. zijn van groot belang.
 3. Veel informatie is over de Scildon Pensioenleeftijd van 68 jaar ook hier terug te vinden.
 4. De premiestaffels treft u hier.
 5. Wilt u een basisregeling op maat uitgewerkt zien op 68 jaar, hier is het online maatwerk formulier.
 6. Informatie over 15 keer pensioenbeheer.

Beheer Scildon Pensioen regelingen

Beheer van een collectieve Scildon Pensioen regeling is, zelfs voor professionals, een complex en veelal intensieve traject. De werkgever heeft immers een wettelijke pensioen zorgplicht om aan de vele eisen te voldoen. Pensioenbeheer vormt daar een cruciaal onderdeel van. Scildon zal zich immers alleen bezig houden met de administratieve afhandeling maar geen inhoudelijke en praktisch begeleiding geven aan werkgevers. Hier leest u meer over Scildon pensioenbeheer. Pensioenbeheer varieert in kosten voor bedrijven tot 50 werknemer tussen de € 10,- en € 25,- per werknemer per maand. Deze kosten zijn afhankelijk of er een standaard of uitgebreide dienstverlening wordt verstrekt.

SCILDON PENSIOEN: BEHEERD BELEGGEN EN VRIJ BELEGGEN

Scildon pensioen Beheerd Beleggen
Omdat de meeste mensen geen beleggingsspecialisten zijn, biedt Scildon bij Scildon Pensioen de beleggingsmethode Beheerd Beleggen aan. Bij deze methode bepalen wij welke beleggingsmix optimaal is gedurende de looptijd van de verzekering. Bij Beheerd Beleggen zorgt Scildon voor de beleggingen en hoeft je werknemer zelf niets te doen. De premies die je als werkgever beschikbaar stelt, worden belegd. Hierbij wordt rekening gehouden met de beleggingshorizon. Deze is afhankelijk van het aantal jaren totdat je medewerker de pensioenleeftijd bereikt. De verhouding tussen meer risicovolle beleggingen (aandelen) en minder risicovolle beleggingen (obligaties en geldmarkt) passen we steeds aan (lifecycle principe). Als de beleggingshorizon lang is, kan de werknemer risicovoller beleggen. De gevolgen van een eventuele koersdaling kunnen dan nog worden goedgemaakt. Dit geldt niet als dat vlak voor de pensioendatum gebeurt. Naarmate de pensioendatum nadert, wordt het percentage beleggingen met een hoog risico steeds lager en neemt het percentage beleggingen met een laag risico steeds verder toe. Ook houdt Scildon Pensioen er rekening mee dat het pensioenkapitaal op een bepaald moment moet worden gebruikt voor de aankoop van pensioenuitkeringen. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, wordt in de beleggingsmix ook het risico van tegenvallende (rente)tarieven voor deze aankoop afgedekt. Bekijk de lifecycles.

Scildon pensioen Vrij Beleggen
Heb je werknemers die toch graag zelf bepalen hoe hun beschikbare premies worden belegd, dan kun je hen toestaan om volledig vrij te beleggen. Op basis van een persoonlijk risicoprofiel kiest de werknemer dan zelf een beleggingsmix uit de verschillende gerenommeerde beleggingsfondsen die Scildon Pensioen aanbiedt. De beleggingsmix is de verdeling van jouw pensioenpremie over de beleggingscategorieën (bijvoorbeeld aandelen, obligaties en geldmarkt).

Je werknemer is dan zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een verantwoorde balans tussen rendement en risico. Via het persoonlijke portaal van de deelnemer adviseren wij je werknemer over een passende beleggingsmix die past bij het vastgestelde beleggingsprofiel (lifecycle). Alle (staffel)premies worden voor 100% belegd. Scildon biedt geen eigen fondsen (huisfondsen) aan maar uitsluitend externe fondsen van gerenommeerde vermogensbeheerders. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van kwaliteit en prestaties. Wij ontvangen van deze partijen geen vergoeding. Zo borgt Scildon een geheel onafhankelijk selectieprocedure.

Kosten advies Scildon Pensioen

prisma pensioen

Wij ontvangen geen pensioen provisie van Scildon. Al onze werkzaamheden worden vooraf vastgelegd en achteraf gefactureerd met vaste tarieven. Geen onverwachte rekeningen. Wij zijn onafhankelijk van pensioenverzekeraars dus werken 100% voor degene die onze rekening voldoen. Alle informatie daarover vindt u hierboven op het formulier.

Voordelen Scildon Pensioen werkgever

 1. Uw Scildon Pensioen premie voor het ouderdomspensioen wordt voor 100% belegd.
 2. Op elk moment van de dag volledig inzicht in uw pensioenregeling met Scildon Online Pensioenen.
 3. Voor uw partner en kinderen is vervangend nabestaanden pensioen geregeld.
 4. Aanbod van zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen, geen huisfondsen.
 5. U betaalt geen aan- en verkoopkosten voor de beleggingsfondsen.

WELKE KEUZEMOGELIJKHEDEN GEEFT SCILDON PENSIOEN WERKNEMERS?

Met Scildon Pensioen kun je je werknemers de mogelijkheid geven om zelf keuzes te maken over hun pensioen. Hierdoor kun je ze meer betrekken bij hun eigen pensioen en kunnen zij hun pensioen beter laten aansluiten op hun persoonlijke wensen.

Houd je er wel rekening mee, dat werknemers dan ook behoefte kunnen hebben aan extra informatie en mogelijk ook advies over die keuzes. Denk daarom na hoe je je werknemers daarin wilt helpen. Je staat hierin niet alleen. Ook op dit punt neemt Scildon je zorg uit handen. Via de deelnemersportalen biedt Scildon je werknemers namelijk diverse zogenoemde Customer Journeys (klantreizen) aan die je medewerkers inzicht geven in de keuzes die gemaakt kunnen en soms ook moeten worden. Je werknemers worden zo goed geïnformeerd om op die manier altijd een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Aanvullende verzekeringen Scildon Pensioen

 1. Partner- en wezenpensioen
 2. Anw-Hiatenpensioen
 3. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 4. WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

English pension information

Begeleiding pensioenspecialist

Er is altijd een pensioenspecialist nodig om de belangen van de werkgever goed te vertalen  tegenover de pensioenverzekeraar en de werknemers. Scildon beveelt ons aan om dit te verzorgen. Als AFM geregistreerde pensioenspecialist begeleiden we werkgevers.

Waarom wij?

Uw werknemers zijn uw bedrijfskapitaal. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Zeker als het om arbeidsvoorwaarden. We zorgen dat u daar tevreden over blijft. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is bij een pensioenregeling. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. Lees het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd.

✅ Handige online Scildon Pensioen premieopgave
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Efficiënt en op dagverwerking
✅ Betaalbaar en passend voor de werknemers
✅ Professionele arbeidsvoorwaardenvoorziening.

Artikelen over pensioen

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed bedrijfspensioenbeheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten

Premie online berekenen

Bedrijfspensioen premies en prijzen online Bedrijfspensioen toelichting en tips Eigen pensioen bijdrage 2021 berekenen DGA pensioen premie berekenen online Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video