Het Partnerpensioen is een periodieke uitkering die wordt verstrekt aan de echtgeno(o)t(e) of partner na het overlijden van een deelnemer aan een pensioenregeling. Veelal bedraagt dit pensioen 70% van het ouderdomspensioen. Na invoering van de Wet geregistreerd partnerschap per 1 januari 1998 hebben geregistreerde partners dezelfde aanspraken op nabestaandenpensioen als gehuwden. Ook als de regeling in het geheel niet voorziet in een partnerpensioen voor de ongehuwde partner.

Pensioenen bedrijf en DGA berekenen

Pensioen collectief premie berekenen

DGA pensioen premie berekenen online

Eigen pensioen bijdrage 2021 berekenen

Arbeidsongeschiktheid collectief offerte

Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV

Adviseurswijziging bestaande verzekering

Overzicht alle bedrijven verzekeringen