In de PSW staat het pensioen opgetekend dat de werknemer minimaal voor het Ouderdoms Pensioen  (O.P.) recht heeft. Het betreft zijn aanspraken op O.P. gerekend naar de daadwerkelijk opgebouwde periode bij die werkgever. Vroeger was de hoogte afhankelijk van de tot op dat moment betaalde premies (en was vaak lager). De TEP wordt berekend als volgt: Hoeveel recht op O.P. werknemer indien hij bij de werkgever was blijven werken, minus het O.P. over de periode dat hij niet bij die werkgever zal werken.

Pensioenen bedrijf en DGA berekenen

Pensioen collectief premie berekenen DGA pensioen premie berekenen online Eigen pensioen bijdrage 2021 berekenen Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Overzicht alle bedrijven verzekeringen