Bevriezen DGA pensioen simpel geregeld.

Bevriezen DGA pensioen kan op verschillende manieren worden toegepast.

 • Het premievrijmaken van een verzekerd DGA Pensioen. 
 • Omzetten van het oude in eigen beheer opgebouwd pensioen.

DGA Pensioen verzekeren

Bevriezen DGA pensioen

U koopt als DGA een levensverzekering aan met een pensioenclausule. Op de datum van pensionering kunt hiervoor een pensioenuitkering aankopen. De kapitaalverzekering is in te richten zoals u wilt. Er zijn een aantal aanbieders van verzekerde DGA pensioenen. Meestal op beleggingsbasis waarbij het risico door het lifecycle karakter relatief beperkt is. Soms zijn er ook DGA pensioen op rentebasis. Het bevriezen DGA pensioen is eenvoudig als het financieel verstandig is.

Wie betaalt de DGA pensioenpremie?

De kosten van de pensioenregeling worden betaald door “uw werkgever”. Dat zal in veel gevallen uw eigen BV zijn. De premies en kosten kunnen aftrekbaar zijn van het bedrijfsresultaat. Ze worden dus betaald door de BV van de DGA vanwaaruit hij of zij het salaris ontvangt. Dit kan u direct een besparing opleveren voor de te betalen vennootschapsbelasting. De premies worden niet aangemerkt als loon. Natuurlijk gaat u er uiteindelijk wel belasting over betalen. Dat zal gebeuren zodra u in de toekomst de DGA pensioen uitkeringen ontvangt. Er is dus vaak een zeer lange tijd van belastinguitstel met een DGA pensioen. Het bevriezen DGA pensioen zien we tijdens de opbouwfase dan ook weinig voorkomen gezien de voordelen van belastingvrije opbouw.

Geen premieverplichting

Een DGA pensioenverzekering is een eenzijdig contract; het bevriezen DGA pensioen is dus uw eigen beslissing. U gaat het contract aan met de “passieve” pensioenverzekeraar. Voor een DGA is er daarom altijd een mogelijkheid om, binnen de fiscale wetgevingskaders, de premiebetaling te wijzigen of te stoppen. Het opgebouwde pensioenkapitaal moet echter om fiscale redenen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor de aankoop van een pensioenuitkering. Ook als u eerder stopt met premiebetaling.


DGA pensioen eigen beheer

Als de DGA er voor kiest zijn reeds opgebouwde aanspraken ingevolge het pensioen in eigen beheer niet af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting blijft voor hem alleen over het bevriezen van de aanspraken. Oftewel het handhaven van de tot en met 31 december 2016 in eigen beheer opgebouwde aanspraken volgens de huidige regelgeving in de vennootschapsbelasting en loon- en inkomstenbelasting. Aan deze reeds opgebouwde aanspraken kan niet meer worden gedoteerd. Actuariële oprenting van tot en met 31 december 2016 opgebouwde aanspraken vindt (voor zover voorzien in de pensioenovereenkomst) nog wel plaats.

Bevriezen DGA pensioen door omzetting naar ODV

Een DGA zal zijn in pensioen in eigen beheer opgebouwde met korting hebben afgekocht of omgezetten naar een oudedagsvoorziening ODV. Plezierig want daarmee zorgt de DGA voor een gunstige omzetting van de beklemmende pensioenreserve. Vooral het verschil tussen de commerciële waarde en de fiscale pensioenreserve werd zo fraai opgelost.

Bevriezen DGA pensioen eigen beheer partnergevolgen

Soms zal een DGA daar niet voor willen kiezen. Dat kan vrijwillig zijn of omdat hij niet kan kiezen voor afkopen of omzetting omdat de (ex) partner niet wil meetekenen. De enige oplossing is dan dat de pensioenreserve in eigen beheer opgebouwd wordt bevroren. Hier is het bevriezen DGA pensioen van pensioenopbouw in eigen beheer, dus een wettelijke verplichting (of afkoop) sinds 2017.

Audio DGA Pensioen

(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

DGA pensioen veilig stellen

Een eigen pensioenopbouw zal voor elke DGA een persoonlijke afweging zijn. Het uitgangspunt kan daarbij zijn de verzorgingsgedachte of uit beleggingsoverwegingen om een goed rendement te realiseren. Met een DGA pensioen (berekening) kan een goede solide basis worden verzekerd zodat financiële tegenvallers bij de verkoop van de eigen onderneming geen effect hebben op voldoende oudedagsvoorzieningen. Maar ook kunnen de partner en kinderen worden verzekerd, net als het risico van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast wordt er een solide rendement geleverd met een uitgekiende “life-cycle” belegging.

Premieberekening

DGA pensioen premie berekenen online Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Pensioen collectief premie berekenen Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Mantelzorger en pensioen kwesties om te bespreken

mantelzorger en pensioen

Wat heeft mantelzorger en pensioen uitkeringen met elkaar te maken? Moeten de partner, kinderen of familieleden als mantelzorger hun ouders helpen als ze hulpbehoevend zijn? Het basis antwoord zou “NEE” moeten zijn. Er zijn namelijk vaak goede redenen dat deze potentiële mantelzorgers, zonder gemoedsbezwaren, negatief  mogen reageren op een hulpvraag.

Vader krijgt een kleine hersenbloeding. Niet alleen zijn er lichamelijke ongemakken, ook heeft de bloeding een blijvend probleem opgeleverd met zijn hersenfunctie. Dochter heeft een gezin en een baan maar voelt zich moreel verplicht kosteloos veel mantelzorg werkzaamheden te verrichten. Het gaat ten koste van haar eigen gezondheid en van haar gezin. 

Een situatie waar grote groepen mantelzorgers dagelijks mee te maken hebben. Laten we eens naar de getallen kijken (bron Messo) :

 • 1 op de drie Nederlanders geeft informele hulp (mantelzorg of vrijwillige hulp)
 • Er zijn 4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan helpen 610.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week
 • 1 op de 10 mantelzorgers is zwaar belast; 1 op de 3 verliest weleens het geduld
 • 5 op de 6 mantelzorgers heeft betaald werk (18 – 64 jarige)
 • 1 op de 6 werkenden is mantelzorger

Geen vrolijke cijfers. Ze laten het enorme leed zien bij de mantelzorgers. Ze worden soms een beetje geholpen door kleine mantelzorgvergoedingen en de overheid maar het grootste gedeelte komt op de schouders neer van de mantelzorgers zelf. Organisatorisch maar ook financieel.

Er is een grauwe financiële laag die hieronder ligt en die het waard is eens aan te stippen. Een situatie die ontstaat op het moment dat er gekozen wordt om een pensioenuitkering in te laten gaan.

“Ik ga nu met pensioen en wil mijn lijfrentekapitaal lekker snel uitgekeerd hebben. Doe maar in vijf jaar dan kan ik met dat geld nog gedurende een paar jaar leuke reizen maken. Daarna zit ik toch maar achter de geraniums.” 

 1. Wie praat er over kosten van de (mantel)zorg die onvermijdelijk gaan ontstaan?
 2. Wie overlegt met toekomstige mantelzorgers over de ouderdom met de vele kleine en grote gebreken?
 3. En wie zal bij de aankoop van pensioenuitkeringen al direct aangeven hoe er moet worden omgegaan met de kosten van de (mantel)zorgers en de praktische mantelinspanningen van hun partner en familieleden? Hoe moeten bijvoorbeeld de pensioen- en lijfrentekapitalen en uitkeringen worden verdeeld over de resterende jaren. Kiest u voor een pensioenuitkering “Hoog-Laag” of is een keuze voor een uitkering “Laag – Hoog” veel verstandiger?

De pensioengerechtigden die comfortabele pensioen- , lijfrente, en spaarkapitalen tot hun beschikking hebben, zouden serieus met de naaste relaties deze gesprekken aan moeten gaan. Het onderwerp vrijwillig levenseinde zou dan ook plots een hele andere dimensie kunnen krijgen.

 • Mogen alle directe en indirecte, voor u gemaakte kosten van mantelzorg, bij u in rekening worden gebracht, als u ziek wordt? En wie van de familie gaat dat controleren? Mantelzorger en pensioen zijn aan elkaar gelinkt.
 • Is het (bijvoorbeeld) toegestaan dat de kinderen uw huis of aandelen verkopen om zo voldoende geld te hebben om daarmee de kosten van professionele verzorgers te betalen? En hoe gaat u dat vastleggen? Uw positie als mantelzorger en pensioen zaken zijn meer met elkaar verbonden dan zo lijkt.

Kosten van (mantel)zorg komen meestal niet op uw 67-ste jaar. Maar vanaf 80 jaar zal iedereen in meer of mindere mate financieel extra (mantel)zorgkosten krijgen. En let op; vergeetachtigheid alleen leidt zelden meer tot een verpleeghuis opname. Dat is alleen voorbehouden aan levensbedreigende dementie. Er zal dus steeds vaker organisatorisch en financieel een beroep worden gedaan op mantelzorgers. Een financieel overzicht maken is van groot belang, zeker in een tijd dat de levensverwachting sterk stijgt. En dus heeft mantelzorger en pensioen een alles met elkaar te maken.

Pleidool overleg

Dit is een pleidooi om bij de aankoop van pensioenuitkeringen ook de kinderen en familie te betrekken en het vaak minder fraaie levenseinde ook financieel en organisatorisch te bespreken. De pensioenwetgeving is nog steeds redelijk rigide maar met de juiste informatie en een open gesprek met de partner, kinderen of andere familieleden kan voorkomen worden dat het eigen leed (ook) terecht komt bij de mensen die je dat het minste gunt. Pensioengeld kan een mooi smeermiddel zijn om het schuren van de ouderdom voor alle partijen te verzachten, en zeker voor mantelzorgers.

Artikelen over pensioen

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed bedrijfspensioenbeheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten

Premie online berekenen

Pensioen collectief premie berekenen DGA pensioen premie berekenen online Eigen pensioen bijdrage 2021 berekenen Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Instemming pensioen werknemers

Is er instemming nodig?

De wijziging pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar pensioenleeftijd 68 jaar is een fiscale mutatie en werkt in principe niet dwingend door in de pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Op die nieuwe leeftijd zijn alle fiscale grenzen van de pensioenregeling gebaseerd. Als in de pensioenovereenkomst echter een ‘harde’ pensioendatum van 67 jaar overeengekomen is, zal deze dus aangepast moeten worden of de opbouw naar de toekomst toe verlaagd moeten worden. Om de pensioenrichtleeftijd te wijzigen (verhogen), zal daarom instemming nodig zijn van de werknemers en/of de ondernemingsraad (de ondernemingsraad heeft het instemmingsrecht bij een mutatie in de pensioenovereenkomst, art. 27 WOR). Ook de pensioenregeling zelf zal aangepast moeten worden.

Blijft ondanks bovenstaande verstandig de werknemers sterk te betrekken bij de wijziging van de pensioenregeling en dus instemming te vragen. Denk tevens aan het wijzigen van alle “bijkomende zaken zoals de andere employee benefitsregeling, arbeidscontracten en personeelsinformatie. Natuurlijk is instemming vragen verstandig te doen in overleg met de pensioenuitvoerder en de pensioenadviseur.

Lees ook de instemming informatie in ons artikel “De feiten en de emotie 

Waarom wij?

We zorgen dat u meteen tevreden bent. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is bij een pensioen werknemers regeling. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. Lees het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd.

✅ Kosteloze premieopgave
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Efficiënt en op dagverwerking
✅ Betaalbaar en passend
✅ Professioneel inkomensvoorziening.

Artikelen over pensioen

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed bedrijfspensioenbeheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten

Premies en formulieren

Pensioen collectief premie berekenen DGA pensioen premie berekenen online Eigen pensioen bijdrage 2021 berekenen Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Lijfrente jaarruimte 2018 en reserveringsruimte 2018 – alle cijfers en tips

Bij onderstaande cijfers van de jaarruimte 2018 en reserveringsruimte 2018 geven u snel inzicht in de aftrekmogelijkheden.

 Lijfrenteaftrek 2018 
 Jaarruimte 2018 = 13,3% x premiegrondslag – 6,27A – FOR (*) 
 AOW franchise €    12.129,-
 Maximale pensioengrondslag €  105.075,-
 Maximale jaarruimte 2018 €    12.362,-
 Reserveringsruimte 2018 €      7.167,-
 Reserveringsruimte 2018 vanaf 10 jaar >AOW €    14.152,-
 Stakingswinst > AOW – 5 jaar €  454.237,-
 Stakingswinst > AOW – 15 jaar €  227.126,-
 Stakingswinst overige gevallen €  113.569,-
 Tijdelijke oudedagslijfrente uitkering €    21.483,-
 Overbruggingslijfrente uitkering €    63.288,-
 Afkoopgrens bij arbeidsongeschiktheid €    40.644,-
 Afkoopgrens kleine lijfrente €       4.351,-

(*)
A staat voor ‘Factor A’. Dit is het pensioen dat in een bepaald jaar via de werkgever wordt opgebouwd.
F is de Fiscale Oudedagsreserve (FOR). Deze is alleen van toepassing voor zelfstandig ondernemers. 

Jaarruimte 2018

jaarruimte 2018 en reserveringsruimte 2018

Als u in een jaar een pensioentekort hebt, mag u uw uitgaven voor een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht aftrekken. Dat mag tot het bedrag van uw jaarruimte 2018. Om uw jaarruimte 2018 te berekenen, gebruikt u uw financiële gegevens van 2017. U hebt hiervoor uw jaaropgaaf van uw werk of uitkeringsinstantie nodig. En natuurlijk de opgaaf van uw pensioenaangroei van uw pensioenfonds of uw pensioenverzekeraar.

Aftrekbaar bij pensioentekort

[Lees meer…] overLijfrente jaarruimte 2018 en reserveringsruimte 2018 – alle cijfers en tips

15 uitdagende vragen bij aankoop lijfrenteuitkeringen

aankoop van lijfrenteuitkeringenAls er expiratiekapitaal beschikbaar komt om een pensioen of lijfrente aan te kopen, wordt er terecht gezocht naar de hoogste uitkering. Aankoop  lijfrenteuitkeringen kan echter een hele klus zijn. Het is veelal een eenmalige keuze waar men de rest van zijn leven niet meer op terug kan komen. Nu een foutje maken heeft dus verstrekkende gevolgen. Bij kleine kapitalen kan de aankoop lijfrenteuitkeringen eenvoudig zelf worden gedaan. Bij grotere kapitalen is soms een advies van een professional een goed idee. De prijzen voor een goed advies inclusief alle administratieve zaken variëren van € 300,- tot € 1.200,-. De prijs zal sterk afhangen van de complexiteit en uw financiële belang voor de toekomst bij de juiste aankoop lijfrenteuitkeringen.

Hieronder een lijstje met niet onbelangrijke details.

15 punten bij aankoop lijfrenteuitkeringen.

 1. Een bancaire lijfrente via een bank of een polis bij een verzekeraar.
 2. Beoordeling fiscale regimes; oud- of nieuw lijfrenteregime, pensioen.
 3. Is een knip te overwegen? Of doorbeleggen van een gedeelte van het kapitaal bij aankoop lijfrenteuitkeringen?
 4. Is er een splitsing van de kapitalen in verschillende uitkeringen interessant?
 5. Zijn dit jaar (fiscaal belaste) uitkeringen aantrekkelijk of zijn er mogelijkheden om uitkeringen in de toekomst fiscaal optimaal uitgekeerd krijgen. Oftewel tax-planning voor de komende jaren?
 6. Hoe verhouden de netto uitgaven zich tot de netto inkomen?
 7. Is een splitsing in een levenslange en een tijdelijke lijfrente-uitkering bij aankoop lijfrenteuitkeringen een aantrekkelijke mogelijkheid?
 8. Wat zijn de verschillen tussen een geïndexeerde of gelijkblijvende uitkering?
 9. Welke verantwoorde keuze moet genomen worden met betrekking tot de voortzetting van de uitkering naar de partner in geval van overlijden?
 10. Zijn er nog successierechtelijke gevolgen bij overlijden?
 11. Is elke verzekeraar solvabel genoeg om beiden levenslang een uitkering te verstrekken?
 12. Hoe is de ontwikkeling van het totale vermogen gedurende de uitkeringsperiode?
 13. Is een contraverzekering (extra overlijdensrisicoverzekering) bij aankoop lijfrenteuitkeringen belangrijk?
 14. Bij overlijden na ingangsdatum blijken veel relaties het op prijs te stellen dat wij een persoonlijke financiële begeleiding geven aan de nog in leven zijnde partner.
 15. Via onderhandelingen met de verzekeraars of banken is vaak een extra rendement te realiseren rondom de aankoop van lijfrenteuitkeringen.

Stel online uw vraag over aankoop lijfrenteuitkeringen en krijg binnen 24 uur reactie. Of bel ons even; ook in het weekend of ‘s avonds.

Cijfers maximale lijfrentepremieaftrek 2017 en 2018

De AOW als eerste pijler van het pensioengebouw is volop in de aandacht. Gelukkig zijn de pensioenregeling in de collectieve sfeer in een rustiger vaarwater terecht gekomen. Er is nog wel anno 2017 een pensioenvuiltje op te lossen voor DGA’s. De opbouw van het pensioen in eigen beheer is immers afgeschaft. Zij zijn dus aangewezen om hun pensioen op te bouwen bij een verzekeraar. Dat kan de DGA via een pensioenverzekering maar kan ook via Lijfrentepremieaftrek.

Zelfstandigen (of werknemers met een pensioentekort) hebben alleen de mogelijkheid om fiscaalvriendelijk “pensioen” op te bouwen via de lijfrenteaftrek. De fiscale jaarruimte bepaalt de maximale lijfrentepremieaftrek. Die premieaftrek moest worden aangepast omdat de opbouwruimte voor pensioen is verlaagd.

2017

Voor 2017 bedraagt de maximale Lijfrentepremieaftrek jaarruimte:

2017: 13,8% x premiegrondslag – (6,5 x factor A) -/- F.

Met ingang van 1 januari 2018 gaan de vermenigvuldigingspercentage en – factor van respectievelijk de premiegrondslag en factor A in deze formule omlaag. Deze veranderingen in de formule zijn het gevolg van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2018 met één jaar.

2018

Voor 2018 is de maximale Lijfrentepremieaftrek jaarruimte:

2018: 13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A) -/- F.

Lijfrente jaarruimte 2018 en reserveringsruimte 2018 – alle cijfers en tips

[Lees meer…] overCijfers maximale lijfrentepremieaftrek 2017 en 2018

Ministeriële staffels 2017 – cijfers en uitleg

Er zijn beschikbare Ministeriële staffels 2017 op januari 2017. Het formele staffelbesluit 2017 met een 3% en 4% rekenrente. (De ministeriële staffels 2018)

De langere levensverwachting was de reden voor deze aanpassing.

Algemene uitleg 2% Ministeriële staffels 2017

De staffel met een rekenrente 2% hebben we ook toegevoegd aanvullend op de mogelijkheid voor deze 3% en 4% rekenrente. Bij een 2% staffel wordt dus uitgegaan van de gedachte dat op de pensioenleeftijd de rentestand 2% is. Dat is een laag percentage en dus is het toegestaan meer te investeren in een pensioenverzekering. Natuurlijk nooit meer dan de staffel zoals hieronder staat.
Ook moet steeds bekeken worden of het pensioen niet bovenmatig wordt. Nadelen 2% – 3% staffel

Eindleeftijd 68 jaar

Wees erop attent dat ook dit jaar weer een nieuw staffelbesluit is omdat er uitgegaan moet gaan worden van een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. De levensverwachting van een 68 jaar is natuurlijk korter dan een 67-jarige en dus is de ministeriële staffel 2018 gedaald. 68 jaar de emoties en de feiten. Hiernaast kunt u een online premieberekening bedrijfspensioen maken op de nieuwe ministeriële staffel 2018 – 3%.

 

De 2% Ministeriële staffels 2017

 


[Lees meer…] overMinisteriële staffels 2017 – cijfers en uitleg

Eigen pensioen bijdrage 2017 berekenen

Eigen pensioen bijdrage 2017

Eind van de maand januari 2017 zal iedereen een nieuwe salarisstrook hebben ontvangen en zal de eigen pensioen bijdrage 2017 moeten worden berekend. Voor werkgevers is het dus zaak (indien van toepassing) de nieuwe eigen pensioenbijdrage te vermelden. De berekening van de eigen bijdrage is als volgt. Als er sprake is van een eigen pensioen bijdrage 2017 in een pensioenregeling dan bedraagt die bijdrage vaak een percentage van de pensioengrondslag. (zeg 4%)

LET OP: Eigen pensioen bijdrage 2018 berekening (klik hier)

De eigen pensioen bijdrage 2017 berekening

Pensioengrondslag = fulltime jaarsalaris -/- AOW franchise 2017. Die pensioengrondslag maal het parttime percentage levert de pensioengrondslag op. De eigen pensioen bijdrage 2017 is dus een percentage van deze pensioengrondslag.

Een rekenvoorbeeld 2017

 1. Salaris € 33.123,- fulltime
 2. AOW franchise 2017 € 13.123,
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen pensioen bijdrage 2017 (stel) 4% per jaar  dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen

Gerelateerde artikelen

Eigen pensioen bijdrage 2018 berekening

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed bedrijfspensioenbeheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten

Bijzondere omstandigheden

 • Maximum pensioengevend loon is vastgesteld op € 103.317.
 • Afstandsverklaringen zijn uit de boze. Hier staan de redenen. Wilt u een medewerker daarom alsnog aanmelden voor de pensioenregeling, denk dan aan een aantal zaken. De datum in dienst wordt dan veelal gesteld op bijvoorbeeld 1 januari 2017 terwijl de werkelijke datum in dienst ver in het verleden kan liggen. Vooral voor het nabestaandenpensioen kan dit een probleem zijn. Er wordt dan te weinig nabestaandenpensioen verzekerd. Leg het vervallen van de afstandsverklaring dus officieel en nauwkeurig vast.
 • Vergeten eigen bijdrage. Is de eigen pensioen bijdrage vergeten op de salarisstrook? Een werknemer kan dit inhalen door het direct geheel af te storten via de eerstvolgende salarisstrook. Soms geeft een werkgever ook de gelegenheid dit over een periode van de komende 12 maanden te spreiden. Even goed overleggen en denk ook om de maandelijkse reguliere afdracht.
 • Te hoge eigen pensioen bijdrage 2017. Let er op dat er nooit meer eigen bijdrage kan worden berekend dan er aan premie door de werkgever wordt afgedragen.
 • Partnerdefinitie. Laat bij twijfel de partnerdefinitie controleren. Deze wijkt namelijk af van de fiscale partnerdefinitie. Een pensioenfonds of verzekeraar stelt soms specifieke eisen aan de partnerdefinitie.
 • Aanmelding. Geef mutaties altijd door via dit online formulier. Wij helpen en corrigeren daar waar nodig is. U ontvangt altijd een bevestiging. Dat is wel zo gemakkelijk want vanaf dat moment zorgen wij dan voor alles.

Even overleggen?

 • Bel gerust 020-6200825; kost niets en soms kunnen we direct telefonisch helpen.
 • Onze bedrijfspensioen beheer tarieven ontvangen?

Premie online berekenen

DGA pensioen premie berekenen online Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Pensioen collectief premie berekenen Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Uitkerend pensioen doorbeleggen

pc schermAls er op de pensioendatum kapitaal vrij komt dat kan dit geld gebruikt worden om een maandelijkse pensioenuitkering te kopen. Sinds 1 september 2016 is het mogelijk om het geld voor uw pensioen te beleggen. Met beleggen kan het pensioen hoger worden. Maar ook lager. De pensioenuitkering zal ieder jaar anders kunnen zijn. Het is belangrijk dat u daar goed over nadenkt en het is belangrijk te realiseren dat de keuze tussen een garantiepensioen en uitkerend beleggingspensioen maar één keer gemaakt kan worden.

Hoe werkt het?
Als eerste moet er een keuze worden gemaakt over het partnerpensioen. Is er geen partner? Dan bent u daar snel mee klaar. Wel een partner? Denk dan goed na wat er moet gebeuren voor de partner bij overlijden. Geen partnerpensioen nodig dan krijgt uw partner krijgt dus geen pensioen na overlijden. Daardoor is het ouderdomspensioen hoger. Er kan ook gekozen worden voor een gegarandeerd partnerpensioen; de partner krijgt dan pensioen na uw overlijden. De hoogte van dit partnerpensioen staat vast. De hoogte van het eigen pensioen gaat door deze keuze naar beneden. En de derde optie: Uw partner krijgt pensioen na uw overlijden. De hoogte van dit partnerpensioen staat niet vast. Het partnerpensioen is namelijk afhankelijk van beleggingen.

Kiest u voor pensioenbeleggen van het oudedagspensioen dan kunt u dat later niet meer wijzigen. U kunt na een paar slechte jaren niet alsnog overstappen naar een gegarandeerd pensioen. Het pensioen is niet alleen afhankelijk van het rendement op het pensioenkapitaal. Een hogere of lagere rente en de ontwikkeling van onze levensverwachting spelen ook een grote rol. Inflatie zorgt er bovendien voor dat boodschappen en andere uitgaven duurder worden.

Is het verstandig om hiervoor te kiezen? Dat valt moeilijk te zeggen zonder inzicht in alle financiële zaken, maar een heel zorgvuldige keuze is belangrijk. Zorgkosten bijvoorbeeld stijgen vaak sterk tegen het eind van een leven en zullen een steeds groter gedeelte van het pensioeninkomen gebruiken. Samen met een mogelijke sterke  stijging van de inflatie, dalende beleggingsopbrengsten en een lange levensduur maakt een keuze voor een uitkerend beleggingspensioen een gewaagde keuze.

Voortgang uitfasering pensioen in eigen beheer

PensioenontslagbedingStaatssecretaris Wiebes beantwoordt vragen over het voorstel Wet uitfasering Pensioen in Eigen beheer voor een DGA (PEB). Dit doet hij in de nota naar aanleiding van het verslag en een brief van 3 november 2016. Nota naar aanleiding van het verslag (Wet uitfasering PEB) en schriftelijke antwoorden WGO.

Op Prinsjesdag 2016 is het wetsvoorstel over het uitfaseren van pensioen in eigen beheer (PEB) bij de Tweede Kamer ingediend. Kort geleden heeft staatssecretaris Wiebes vragen over dit wetsvoorstel beantwoord. Allereerst in de Nota naar aanleiding van het verslag en ten tweede in een brief van 3 november 2016 aan de Tweede Kamer.

 • De pensioenopbouw in eigen beheer moet uiterlijk 31 december 2016 stoppen. De aandeelhoudersvergadering moet hiertoe beslissen. Als de pensioenopbouw niet tijdig stopt, is de gehele waarde van de pensioenaanspraak belast. Zie echter de nota van wijziging die wij elders in deze nieuwsbrief bespreken.
 • Als er sprake is van een onbepaalde pensioenverzekering moet de opbouw in die verzekering ook stopgezet worden.
 • Bij afkoop van het PEB moet de partner schriftelijk instemmen. Dit geldt ook als de partners in de huwelijkse voorwaarden pensioenverevening (en/of pensioenverrekening) hebben uitgesloten. Als er sprake is van een ex-partner moet deze instemmen als de ex-partner recht heeft op een deel van de aanspraak. Als de aanspraak is geconverteerd in een eigen (zelfstandige) pensioenaanspraak, is de toestemming niet vereist. De ex-partner kan nu zelf ook beslissen of hij of zij deze eigen pensioenaanspraak afkoopt (of omzet in een oudedagsverplichting).
 •  Voor de heffingsgrondslag bij afkoop wordt uitgegaan van waarden bij het lichaam waar het PEB is ondergebracht. Hierdoor kan een verschil ontstaan tussen een PEB bij de werkgever-BV (intern eigen beheer) en PEB bij een ander eigenbeheerlichaam, zoals een pensioen-BV (extern eigen beheer).
 • Alleen dit jaar is het nog mogelijk om een verzekerde pensioenaanspraak naar eigen beheer over te hevelen. Het verzoek daartoe moet vóór 1 januari 2017 zijn gedaan. Dat de feitelijke betaling in 2017 plaatsvindt, vormt geen probleem. Overdracht is alleen mogelijk voor een DGA-pensioenverzekering waarop het regime van de Pensioenwet niet van toepassing is. Zie echter de nota van wijziging die wij elders in deze nieuwsbrief bespreken.
 • De DGA mag het PEB omzetten in een oudedagsverplichting. Deze verplichting moet, gerekend vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd, in twintig jaar tijd worden uitgekeerd. De Tweede Kamer heeft gevraagd om meer keuzemogelijkheden (kortere uitkeringsperiode, hoog/laag-constructie). Staatssecretaris Wiebes wil deze niet bieden. Als de DGA meer flexibiliteit wil, kan hij de oudedagsverplichting extern afstorten in een lijfrentevoorziening. Dan kan hij ook kiezen voor een tijdelijke oudedagslijfrente.
 • De advisering rondom DGA-pensioenverzekeringen is voorbehouden aan Wft pensioenadviseurs. Een accountant/belastingadviseur die niet aan deze Wft vakbewaamheidseisen voldoet, mag de DGA hierover niet adviseren.

Belang voor de praktijk [Lees meer…] overVoortgang uitfasering pensioen in eigen beheer